Рішення виконкому

КРЕМЕНЧУЦЬКА МІСЬКА РАДА
Полтавської області
ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ
РІШЕННЯ

№20 18.01.2013

Про підсумки роботи по розгляду звернень громадян у виконавчому комітеті Кременчуцької міської ради Полтавської області у 2012 році

Виконуючи Закон України «Про звернення громадян», Указ Президента України від 07.02.2008 № 109/2008 «Про першочергові заходи щодо забезпечення реалізації та гарантування конституційного права на звернення до органів державної влади та органів місцевого самоврядування» та інші законодавчі акти щодо цієї роботи у виконавчому комітеті Кременчуцької міської ради Полтавської області протягом 2012 року проводилась відповідна робота по забезпеченню належних умов прийому громадян, здійснювались певні заходи по своєчасному та якісному розгляду їх пропозицій, заяв і скарг.
З цією метою проводились прийоми громадян з особистих питань керівництвом міської ради та виконавчого комітету Кременчуцької міської ради Полтавської області, прийоми громадян з особистих питань керівництвом міської ради та виконавчого комітету у позаробочий час за місцем роботи та проживання громадян, працював «телефон довіри», постійно діючі прямі та «гарячі» телефонні лінії, відбувалися прямі ефіри з міським головою на ПТК «Візит» в програмі «Муніципальна година» та на ОДТРК «Лтава» в програмі «Реформи. Працюємо на результат».
Протягом 2012 року працювала спільна правова приймальня виконавчого комітету Кременчуцької міської ради Полтавської області та міського управління юстиції для надання правової допомоги малозабезпеченим верствам населення.
На апаратних нарадах розглядався стан роботи із зверненнями громадян у відділах, управліннях та інших виконавчих органах міської ради, в комунальних підприємствах на інших організаціях та підприємствах міста.
Як показав проведений аналіз стану роботи зі зверненнями громадян в структурних підрозділах виконавчого комітету Кременчуцької міської ради Полтавської області, комунальних підприємствах та організаціях міста у 2012 році, робота зі зверненнями громадян відбувалася на належному рівні, але в управлінні житлово-комунального господарства ця робота потребує покращення. Так, незважаючи на неодноразові вимоги, поставлені попередніми рішеннями виконавчого комітету Кременчуцької міської ради Полтавської області, вищевказане управління протягом 2012 року не завжди дотримувалося термінів виконання звернень громадян, велика кількість запланованих строків виконання заяв громадян переносилася з однієї дати на іншу, у відповідях інколи допускалися граматичні помилки та досить часто відповіді поверталися до управління на доопрацювання. Разом з тим, кількість звернень громадян з питань комунального господарства, порівнюючи з минулим роком, зменшилася, але ще залишається на рівні 25% від загальної кількості звернень, що надійшли у 2012 році.
Загалом протягом 2012 року до виконавчого комітету Кременчуцької міської ради Полтавської області надійшло 5940 звернень громадян, що менше на 80 звернень, ніж минулого року. Кількість звернень зменшилася майже по всіх показниках, окрім питань землекористування та будівництва і підприємництва. На тому ж рівні залишаються питання соціального захисту населення, зокрема з питань надання матеріальної допомоги, що свідчить про досить низькі доходи пенсіонерів та інвалідів.
Враховуючи вищевикладене, керуючись ст.38 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», виконавчий комітет Кременчуцької міської ради Полтавської області в и р і ш и в:
1. Довідку відділу по роботі із зверненнями громадян про підсумки роботи по розгляду звернень громадян у виконавчому комітеті Кременчуцької міської ради Полтавської області у 2012 році взяти до відома.
2. Керівникам відділів, управлінь та інших виконавчих органів міської ради та комунальних підприємств міста, з метою зменшення кількості звернень громадян, продовжити роботу по забезпеченню чіткої роботи по об’єктивному, кваліфікованому та неупередженому розгляду звернень громадян.
3.Начальнику управління житлово-комунального господарства виконавчого комітету Кременчуцької міської ради Ярошу С.М. для забезпечення якісного та безумовного виконання положень чинного законодавства щодо звернень громадян, недопущення надання неоднозначних, необґрунтованих або неповних відповідей на звернення та порушень термінів, установлених законодавством, вжити заходів щодо усунення недоліків, підвищити рівень виконавської дисципліни, персональної відповідальності посадових та службових осіб за неналежну роботу із зверненнями громадян. Про проведену роботу інформувати виконавчий комітет Кременчуцької міської ради Полтавської області до 01.02.2013.
4. Керівникам відділів, управлінь та інших виконавчих органів міської ради та комунальних підприємств міста проаналізувати стан роботи зі зверненнями громадян у 2012 році в підпорядкованих їм службах та інформувати про проведену роботу виконавчий комітет Кременчуцької міської ради Полтавської області до 01.02.2013.
5. Рекомендувати керівникам ТОВ «Житлорембудсервіс» та ТОВ «Добробит» протягом 2013 року забезпечити своєчасне та якісне виконання звернень громадян, вжити заходів для вирішення життєво важливих проблем громадян, які потребують негайного розв’язання.
6. Прес-службі виконавчого комітету Кременчуцької міської ради Полтавської області забезпечити висвітлення викладу цього рішення та довідки у засобах масової інформації.
7. Рішення виконавчого комітету Кременчуцької міської ради Полтавської області від 20.07.2012 № 681 «Про підсумки роботи по розгляду звернень громадян у виконавчому комітеті Кременчуцької міської ради Полтавської області за І півріччя 2012 року» вважати таким, що втратило чинність.
8. Контроль за виконанням цього рішення покласти на керуючого справами виконкому міської ради Шаповалова Р.В.

Міський голова О.М.БАБАЄВ
Д О В І Д К А
про підсумки роботи по розгляду звернень громадян у виконавчому комітеті Кременчуцької міської ради Полтавської області
у 2012 році

Робота із зверненнями громадян у виконавчому комітеті Кременчуцької міської ради Полтавської області протягом 2012 року проводилась відповідно до Закону України «Про звернення громадян», Указу Президента України від 7 лютого 2008 року № 109/2008 «Про першочергові заходи щодо забезпечення реалізації та гарантування конституційного права на звернення до органів державної влади та органів місцевого самоврядування». Для забезпечення своєчасного та якісного розгляду заяв, скарг та пропозицій громадян, оперативного вирішення порушених в них питань були забезпечені певні заходи, а також створені належні умови прийому громадян.
Відповідно до затверджених розпорядженнями міського голови від 13.12.2011 № 663-Р, від 15.03.2012 № 114-Р, від 21.06.2012 № 274-Р та від 17.09.2012 № 432-Р графіків особистого прийому громадян з особистих питань керівництвом виконкому Кременчуцької міської ради у позаробочий час за місцем роботи та проживання громадян на І, ІІ, ІІІ на ІV квартали 2012 року, проведення виїзних прийомів громадян відбувалося кожним із заступників міського голови двічі на місяць, а також двічі на місяць проводилися відповідно до затвердженого графіку на 2012 рік особисті прийоми громадян міським головою, його заступниками та секретарем міської ради.
Крім цього, протягом 2012 року відповідно до затверджених розпорядженням міського голови від 12.12.2011 № 655-Р графіків, відповідно до вимог Указу Президента України від 07.02.2008 № 109 «Про першочергові заходи щодо забезпечення реалізації та гарантування конституційного права на звернення до органів державної влади та органів місцевого самоврядування» проводились перевірки щодо додержання законодавства про звернення громадян в департаменті праці та соціального захисту населення виконавчого комітету Кременчуцької міської ради Полтавської області, виконавчому комітеті Автозаводської районної ради, відділі транспорту та енергетики виконавчого комітету Кременчуцької міської ради Полтавської області, управлінні благоустрою та екології виконавчого комітету Кременчуцької міської ради Полтавської області, КП «Благоустрій Кременчука», КАТП-1628.
Звіти по результатах перевірок були заслухані на апаратних нарадах у виконавчому комітеті Кременчуцької міської ради Полтавської області.
Проводились особисті звітування перед міським головою керівників департаменту праці та соціального захисту населення виконавчого комітету Кременчуцької міської ради Полтавської області, виконавчого комітету Автозаводської районної ради, відділу транспорту та енергетики, управління благоустрою та екології, КП «Благоустрій Кременчука», КАТП-1628, відділу охорони здоров’я, управління містобудування та архітектури, управління у справах сім’ї, дітей та молоді, управління житлово-комунального господарства, управління економіки та відділу екологічної безпеки управління благоустрою та екології з питань роботи із зверненнями громадян; проводились дні контролю з питань перевірки виконання доручень щодо розгляду звернень громадян у КП «Благоустрій Кременчука», КАТП-1628, виконавчому комітеті Автозаводської районної ради, департаменті праці та соціального захисту населення виконавчого комітету Кременчуцької міської ради Полтавської області, відділі транспорту та енергетики Кременчуцької міської ради Полтавської області, управлінні благоустрою та екології виконавчого комітету Кременчуцької міської ради, відділі охорони здоров’я, управлінні містобудування та архітектури, управлінні у справах сім’ї, дітей та молоді, управлінні житлово-комунального господарства, управлінні економіки, відділі екологічної безпеки управління благоустрою та екології.
Також згідно з розпорядженням міського голови від 10.12.2010 № 616-Р при виконавчому комітеті Кременчуцької міської ради Полтавської області продовжує дію відповідно до затвердженого Положення постійно діюча комісія з питань розгляду звернень громадян, засідань якої відбулося протягом 2012 року дванадцять.
Протягом 2012 року було забезпечено застосування Класифікатора звернень громадян, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 24 вересня 2008 року № 858. Успішно працює запроваджена комп’ютерна програма «Система реєстрації звернень громадян, процесів управління та контролю за результатами їх розгляду. Управлінська геоінформаційна система».
Продовжувалась робота «телефону довіри» (89 звернення), муніципальних годин (48 звернень), прямих ефірів (71 звернення), гарячих телефонних ліній (53 звернення), громадських слухань (5 звернень), постійно діючих прямих телефонних ліній (3 звернення). В цих заходах приймали участь як міський голова, так і заступники міського голови, а також керівники відділів, управлінь та інших виконавчих органів міської ради, а також представники виконавчих комітетів районних рад.
З метою оприлюднення діяльності місцевих органів влади з питань соціально-політичної ситуації, соціально-економічного розвитку міста в місцевій пресі висвітлювалась інформація по підсумках життєдіяльності міста за минулий період, публікувались результати роботи міської влади із зверненнями громадян, висвітлювались підсумки роботи по розгляду звернень мешканців міста, оприлюднювалися графіки як особистих, так і виїзних прийомів громадян за місцем проживання, графіки роботи спільної правової громадської приймальні виконавчого комітету міської ради та міського управління юстиції.
За підсумками роботи із зверненнями громадян у виконавчому комітеті Кременчуцької міської ради Полтавської області протягом 2012 року готувалися інформаційно-аналітичні довідки. Інформація доводилась до керівництва виконавчого комітету Кременчуцької міської ради Полтавської області для вжиття заходів реагування та вирішення нагальних проблем громадян.
Протягом 2012 року до виконавчого комітету Кременчуцької міської ради Полтавської області надійшло 5940 звернень громадян, що на 80 звернень менше, ніж у 2011 році (6020).
З загальної кількості звернень 4891 громадянина звернулися з письмовими заявами, що на 223 звернення більше, ніж у минулому році (4668).
1049 громадян звернулись до міського голови та його заступників з усними зверненнями, що зменшилось, порівнюючи з 2011 роком на 303 звернення (1352).
Особисто міським головою було прийнято 334 громадянина та розглянуто 702 письмових звернення.
Заступниками міського голови протягом 2012 року прийнято 715 громадян на особистому прийомі і розглянуто 4189 письмових звернень. Під час проведення виїзних прийомів прийнято 215 громадян.
Порівнюючи показники звернень громадян в поточному році з показниками минулого року, можна зробити висновок, що по деяких показниках кількість звернень громадян зменшилася. Незначно збільшилась кількість питань аграрної політики і земельних відносин, освіти та науки, діяльності органів місцевого самоврядування, зросла кількість звернень з питань соціального захисту.
З загальної кількості звернень, що надійшли протягом 2012 року, питому вагу займають заяви стосовно комунального господарства, соціального захисту, економічної, цивільної, регіональної політики та будівництва, підприємництва (переважна частина яких стосується розташування рекламних засобів та усунення недоліків, виявлених під час розташування реклами, обрахування пайового внеску в інфраструктуру), землекористування та житлового господарства.
Зменшилася кількість звернень з питань комунального господарства. Якщо у минулому році таких звернень надійшло 1608, то в цьому році ця цифра складає 1479 ( або 24,9%), на 47 зменшилося звернень з питань роботи транспорту і зв’язку, на 33 – звернень з питань праці та заробітної плати, на 22 – з питань житлової політики.
Але разом з тим на 84 збільшилася кількість звернень з питань землекористування, на 34 – збільшилася кількість з питань освіти на науки. Майже на тому ж рівні, що і минулого року, залишається кількість питань охорони здоров’я.
На високому рівні залишається кількість звернень громадян стосовно надання матеріальної допомоги. Таких звернень протягом На 142 збільшилася кількість колективних звернень і склала 823 звернення проти 681, що надійшли протягом 2011 року. 12039 громадян поставили підписи в своїх колективних зверненнях. Мешканці міста в своїх зверненнях піднімали питання ремонту будинків, благоустрою прибудинкових територій, знесення аварійних дерев або їх кронування, зменшення тарифів на опалення в окремих будинках, ремонту доріг, освітлення вулиць, облаштування дитячих майданчиків, оптимізації шкільних закладів, висловлювалися проти підвищення вартості проїзду у пасажирському транспорті.
В процентному відношенні до загальної кількості звернень, що надійшли протягом 2012 року, порушені питання розподілилися таким чином:

Майже на тому ж рівні залишається кількість повторних звернень. Так, протягом 2012 року надійшло 130 повторних звернень (як і в минулому році).
Значно збільшилася, порівнюючи з попереднім роком, кількість звернень, що надійшли з органів влади вищого рівня. Таких звернень надійшло 249, що на 109 більше, ніж минулого року (140). Це склало 4,2 % від загальної кількості звернень, що надійшли за звітний період.
Так, з облдержадміністрації надійшло 35 звернень, через ОДА з Апарату Президента України – 44, з Кабінету Міністрів України – 13, з урядової гарячої лінії – 124, з Верховної Ради України – 10, з Генеральної прокуратури України – 1, від народних депутатів України – 6, редакції газети «Сільські вісті» – 1, з різних міністерств – 15.
Крім цього від депутатів обласної, міської та районних рад надійшло 116 звернень, від різних установ та організацій – 76 звернень.
З загальної кількості звернень, що надійшли протягом 2012 року до виконавчого комітету Кременчуцької міської ради Полтавської області, кількість по категоріям громадян розподілилася таким чином:
– пенсіонери -1276
– інваліди ВВВ, учасники ВВВ,сім’ї загиблих, учасники бойових дій – 211
– інваліди різних груп загального захворювання – 443
– багатодітні сім’ї та одинокі матері – 75
– підприємці – 603
Протягом 2012 року перебували на контролі всі звернення від найменш соціально захищених верств населення, інвалідів та учасників ВВВ, колективні і повторні звернення та звернення, що надійшли з вищих органів державної влади.
Звернення щодо надання матеріальної допомоги всі задовольнялися, але інші заяви не завжди було можливо вирішити позитивно і відразу. По деяких зверненнях, таких як ремонт будинків, дахів, доріг, влаштування дитячих майданчиків через відсутність коштів терміни вирішення переносилися, ремонтні роботи включались в плани робіт на наступні періоди. Але, все ж таки, міською владою було задоволено велику кількість скарг стосовно ремонту дахів будинків, під’їздів, ремонту доріг, приведення до ладу при- будинкових територій, забезпечення опаленням та інших питань житлово-комунального господарства.
Так, із загальної кількості звернень було задоволено 1389 (23,4%), по 41 зверненню було відмовлено (0,7%), на 1813 (30,5 %) надані роз’яснення згідно з чинним законодавством, 2416 – направлені на розгляд і виконання службам виконавчого комітету міської ради згідно з їх повноваженнями (це, переважно, звернення стосовно землекористування, видачі свідоцтв на право власності на різні об’єкти, питання щодо розміщення рекламних засобів, присвоєння поштових адрес) та 281 звернення перебуває на контролі.
Майже всі звернення, що надійшли протягом 2012 року, були розглянуті виконавцями в терміни, визначені чинним законодавством.
Але траплялись випадки порушень термінів розгляду звернень управлінням житлово-комунального господарства Кременчуцької міської ради Полтавської області, не дотримувалися терміни надання відповідей заявникам, які встановлювалися відділом по роботі із зверненнями громадян, строки виконання робіт переносилися з однієї дати на іншу, відповіді поверталися на доопрацювання, через що надходили повторні звернення від громадян.
Підсумки роботи із зверненнями громадян за період 2011 року та за І півріччя 2012 року розглядалися на засіданнях виконавчого комітету Кременчуцької міської ради Полтавської області, на яких приймалися рішення щодо поліпшення роботи зі зверненнями громадян у структурних підрозділах виконавчого комітету Кременчуцької міської ради та комунальних підприємствах міста, ставилася вимога забезпечити якісне та безумовне виконання положень чинного законодавства щодо звернень громадян, вжити заходів щодо усунення недоліків і причин, які породжують повторні та колективні звернення громадян та звернення до органів влади вищого рівня, підвищення рівня виконавської дисципліни, персональної відповідальності посадових та службових осіб за неналежну роботу із зверненнями громадян.
Загалом, протягом 2012 року робота зі зверненнями громадян у виконавчому комітеті Кременчуцької міської ради Полтавської області та комунальних підприємствах міста знаходилася на постійному контролі, дотримувалися вимоги Закону України «Про звернення громадян» та Указу Президента України від 07.02.2008 № 109/2008 «Про першочергові заходи щодо забезпечення реалізації та гарантування конституційного права на звернення до органів державної влади та органів місцевого самоврядування», підвищувався рівень виконавської дисципліни щодо ефективної роботи по дієвому вирішенню проблем громадян.

Завідуюча відділом по роботі із зверненнями громадян Л.П.Ілюхіна

Карта транспорту
Гранатова толокаГромадський бюджет
3 Липня, 2020 П’ятниця
11 Червня, 2020 Четвер
4 Червня, 2020 Четвер
29 Травня, 2020 П’ятниця
23 Квітня, 2020 Четвер
8 Квітня, 2020 Середа
7 Квітня, 2020 Вівторок
6 Квітня, 2020 Понеділок
більше новин