Про затвердження “Правил приймання стічних вод підприємств у систему каналізації міста Кременчука”

ПРОЕКТ РЕГУЛЯТОРНОГО АКТА

Про затвердження “Правил приймання стічних вод підприємств у систему каналізації міста Кременчука”

 

На підставі “Правил приймання стічних вод підприємств у комунальні та відомчі системи каналізації населених пунктів України”, затверджених наказом Держбуду України від 19лютого 2002року №37 і зареєстрованих Міністерством юстиції України 26 квітня 2002 року за №403/6691 та “Інструкції про встановлення та стягнення плати за скид промислових та інших стічних вод у системи каналізації населених пунктів”, затвердженої наказом Держбуду України від 19 лютого 2002 року №37 і зареєстрованої Міністерством юстиції України 26 квітня 2002 року за №402/6690 введених в дію з 6 травня 2002 року, керуючись ст.27 та 30 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”, виконавчий комітет Кременчуцької міської ради Полтавської області, вирішив:

1. Затвердити “Правила приймання стічних вод підприємств у систему каналізації міста Кременчука” (далі по тексту “Правила приймання”).
2. Вважати такими, що втратили чинність “Правила прийому стічних вод в систему міської каналізації від підприємств м. Кременчука”, затверджені рішенням виконавчого комітету Кременчуцької міської ради Полтавської області від 22.12.2003р. № 1197.
3. Вважати “Правила приймання” обов’язковими для всіх підприємств, організацій та установ міста, яким КП “Кременчукводоканал” надає послуги з водовідведення та які розташовані на території Кременчуцької міської ради.
4. Контроль за виконанням рішення покласти на генерального директора КП “Кременчукводоканал” Солодяшкіна В.І.

Міський голова О.М.БАБАЄВ

ПРАВИЛА
приймання стічних вод підприємств у систему каналізації м.Кременчука

ЗМІСТ
1. Загальні положення …………………………………………………………1
2. Права й обов’язки Водоканалу і Підприємств, які користуються послугами міської каналізації ……………………………… 4
3. Відповідальність і заходи впливу за порушення правил ………………… 8
4.Загальні вимоги до складу та властивостей стічних вод, які скидаються у міську каналізацію …………………………………….. 9
5. Визначення допустимих концентрацій забруднюючих речовин у стічних водах Підприємств …………………………………………10
6. Правила та порядок приймання рідких нечистот у систему каналізації… 12
7. Порядок укладання договорів про скид стічних вод у систему каналізації ……………………………………………………………………13
8. Порядок контролю за скидом стічних вод у міську каналізацію ………..16
9. Встановлення та стягнення плати за скид промислових та інших стічних вод у систему міської каналізації ………………18
10. Порядок дій Водоканалу щодо реалізації заходів впливу за порушення правил ……………………………………………………… 23
Додатки
Додаток 1. Акт обстеження Підприємства ……………………………….. 25
Додаток 2. Перелік показників та періодичність надання інформації Підприємствами, які скидають стічні води у мережу каналізації КП «Кременчукводоканал» ………… 28
Додаток 3. Порядок відбору проб і проведення лабораторного Контролю стічних вод Підприємств, що скидаються до систем каналізації населених пунктів (з додатками-актами)…..30
Додаток 4. Паспорт водного господарства підприємства……..41

повний текст Правил приймання стічних вод підприємств у систему каналізації м.Кременчука та Додаток 4 Паспорт водного господарства підприємства дивіться тут

Аналіз регуляторного впливу
до проекту рішення виконкому Кременчуцької міської ради
“Про затвердження Правил приймання стічних вод підприємств
у систему каналізації міста Кременчука”

1. Визначення проблеми, яку передбачається розв’язати шляхом державного регулювання

Система каналізації м. Кременчука призначена для приймання, відводу і очистки стічних вод з подальшим випуском їх у водойми. Якість очистки стічних вод, що випускаються у водойми, повинна відповідати гранично допустимому скиду згідно затвердженого комунальному підприємству «Кременчукводоканал» Кременчуцької міської ради дозволу на спеціальне водокористування. До системи каналізації м. Кременчука приймаються стічні води від населення та стічні води від установ, комунально-побутових і промислових підприємств (далі – Підприємства), які за якістю і режимом скиду відповідають вимогам місцевих Правил приймання стічних вод підприємств у комунальну каналізацію міста (селища), затверджених місцевими органами виконавчої влади. Рішенням виконкому Кременчуцької міської ради від 22.12.2003р. № 1197 затверджено «Правила прийому стічних вод в систему міської каналізації від підприємств м. Кременчука», за період дії яких відбулися зміни у законодавстві. Так, втратили чинність постанова Кабінету Міністрів України від 01.03.1999р. № 303 «Про затвердження Порядку встановлення нормативів збору за забруднення навколишнього природного середовища і стягнення цього збору» та наказ Держжитлокомунгоспу України від 01.07.1994р. № 65 «Про затвердження Правил користування системами комунального водопостачання та водовідведення в містах і селищах України», відбулися зміни в інших законодавчих актах. Крім того, виникла нагальна потреба встановлення прозорої процедури взаємовідносин між комунальним підприємством «Кременчукводоканал» Кременчуцької міської ради та Підприємствами міста щодо порядку відбору проб стічних вод Підприємств, їх оформлення та порядок проведення аналізу проб стічних вод Підприємств.
Нормативно-правова основа даного рішення ґрунтується на Водному Кодексі України, Законах України «Про охорону навколишнього природного середовища», «Про питну воду та питне водопостачання», постанові Кабінету Міністрів України від 25.03.1999р. № 465 «Про затвердження Правил охорони поверхневих вод від забруднення зворотними водами», наказі Держбуду України 19.02.2002р. № 37 «Про затвердження Інструкції про встановлення та стягнення плати за скид промислових та інших стічних вод у системи каналізації населених пунктів та Правил приймання стічних вод підприємств у комунальні та відомчі системи каналізації населених пунктів України», наказі Міністерства з питань житлово-комунального господарства України від 27.06.2008р. № 190 «Про затвердження Правил користування системами комунального водопостачання та водовідведення в містах і селищах України», наказі Держжитлокомунгоспу України від 05.07.1995р. № 30 «Про затвердження Правил технічної експлуатації систем водопостачання та каналізації населених пунктів України КДП 204-12 Укр. 242-95», наказі Міністерства охорони навколишнього середовища та ядерної безпеки та Державної податкової адміністрації України від 19.07.1999р. № 162/379, із змінами та доповненнями, унесеними наказами Мінекоресурсів та ДПА України від 27.01.2000р. № 24/37 та від 28.02.2001р. №75/76 «Про затвердження Порядку та Інструкції про порядок обчислення та сплати збору за забруднення навколишнього природного середовища», КНД 211.1.0.009-94 «Гідросфера. Відбір проб для визначення складу і властивостей стічних та технологічних вод. Основні положення», ДСТУ ІSO 5667-3-2001 «Якість води. Відбирання проб. Частина 3. Настанови щодо зберігання та поводження з пробами», КНД 211.1.2.008-94 «Гідросфера. Правила контролю складу і властивостей проб об’єктів довкілля. Основні положення», СанПіНі 4630-88 «Санитарные правила и нормы охраны поверхностных вод от загрязнений».

2. Цілі державного регулювання

Ці Правила поширюються на всі підприємства, установи, організації, незалежно від форм власності й відомчої належності та фізичних осіб підприємців, які скидають свої стічні води у комунальну систему каналізації м. Кременчука.
Ці Правила спрямовані на запобігання порушенням у роботі мереж і споруд міської каналізації, підвищення ефективності роботи цих споруд і безпеки їх експлуатації та забезпечення охорони навколишнього природного середовища від забруднення скидами стічних вод Підприємств.

Основними цілями розробки проекту є:
– приведення у відповідність з діючим законодавством місцевих Правил приймання стічних вод підприємств у комунальну каналізацію міста;
– визначення умови приймання стічних вод Підприємств до каналізації міста, за яких не порушується робота комунальних каналізаційних мереж та споруд, забезпечується безпека їх експлуатації та знешкодження стічних вод на каналізаційних очисних спорудах;
– встановлення допустимої концентрації для кожної забруднюючої речовини, що може скидатися Підприємствами в міську систему каналізації;
– забезпечення єдиного порядку проведення контролю за складом та властивостями стічних вод, що скидаються Підприємствами до системи каналізації міста, виконання вимірювань показників складу та властивостей проб стічних вод.

3. Визначення та оцінка альтернативних способів досягнення визначених цілей
Перша альтернатива – неприйняття даного регуляторного акта, тобто збереження існуючого стану залишить не вирішеними проблеми, пов’язані з невідповідністю «Правил прийому стічних вод в систему міської каналізації від підприємств м. Кременчука», затверджених рішенням виконкому Кременчуцької міської ради від 22.12.2003р. № 1197, чинному законодавству, відсутністю єдиного порядку проведення контролю за складом та властивостями стічних вод, що скидаються Підприємствами до системи каналізації міста, виконання вимірювань показників складу та властивостей проб стічних вод як для Підприємств, так і для комунального підприємства «Кременчукводоканал» Кременчуцької міської ради.
Така альтернатива є неприйнятною.

Друга альтернатива – прийняття рішення «Про затвердження Правил приймання стічних вод підприємств у систему каналізації м. Кременчука» створює єдиний порядок та умови для приймання стічних вод Підприємств до каналізації міста, за яких не порушується робота комунальних каналізаційних мереж та споруд, забезпечується безпека їх експлуатації та знешкодження стічних вод на каналізаційних очисних спорудах , забезпечує єдину процедуру проведення контролю за складом та властивостями стічних вод, що скидаються Підприємствами до системи каналізації міста, виконання вимірювань показників складу та властивостей проб стічних вод, приводить у відповідність до чинного законодавства місцеві Правила приймання стічних вод підприємств у комунальну каналізацію міста.

4. Механізми та заходи, що пропонуються для розв’язання проблеми

Вирішення проблеми, зазначеної у розділі 1 цього Аналізу повинно здійснюватися шляхом прийняття рішення виконавчим комітетом Кременчуцької міської ради Полтавської області з дотриманням вимог чинного законодавства України в цій сфері та принципів державної регуляторної політики.
Розробка вказаного рішення здійснюється за принципами:
а) законності;
б) принципами державної регуляторної політики;
в) відкритості та загальнодоступності;
г) колегіальності;
д) урахування пропозицій суб’єктів підприємницької діяльності;
е) економічної та юридичної обґрунтованості.
Ступінь ефективності запропонованого виду правового регулювання вбачається достатньо високим.

5.Можливість досягнення визначених цілей у разі прийняття регуляторного акта

Документ направлений на стимулювання суб’єктів господарювання до більш чіткого виконання умов чинного законодавства та сприятиме більш швидкому досягненню цілей регулювання.

З прийняттям запропонованого регуляторного акта суб’єкти господарювання керуватимуться Правилами, в яких встановлено допустимі концентрації для кожної забруднюючої речовини, що може скидатися Підприємствами в міську систему каналізації, визначено умови приймання стічних вод Підприємств до каналізації міста, за яких не порушується робота комунальних каналізаційних мереж та споруд, забезпечується безпека їх експлуатації та знешкодження стічних вод на каналізаційних очисних спорудах, встановлено єдину процедуру проведення контролю за складом та властивостями стічних вод, що скидаються Підприємствами до системи каналізації міста, виконання вимірювань показників складу та властивостей проб стічних вод.
Можливої шкоди від наслідків дії акта не вбачається.
Зовнішніх факторів, які б могли вплинути на дію акта, не вбачається.

6. Очікувані результати від прийняття регуляторного акта. Аналіз вигод та витрат

Запропонований проект рішення Кременчуцької міської ради не потребує додаткових фінансових витрат на його впровадження з боку громадян.

Сфери та види впливу регулювання.

Сфери впливу

 

Вид впливу

Інтереси громадян

1. Забезпечення утримання території міста у належному санітарному стані.

2. Забезпечення охорони навколишнього природного середовища від забруднення скидами стічних вод Підприємств.

Інтереси суб’єктів господарювання

1. Забезпечення єдиного порядку проведення контролю за складом та властивостями стічних вод, що скидаються Підприємствами до системи каналізації міста, виконання вимірювань показників складу та властивостей проб стічних вод.

2. Встановлення та стягнення плати за скид промислових та інших стічних вод у систему міської каналізації.

Інтереси держави

1. Приведення у відповідність з діючим законодавством місцевих Правил приймання стічних вод підприємств у комунальну каналізацію міста.

2. Визначення умови приймання стічних вод Підприємств до каналізації міста, за яких не порушується робота комунальних каналізаційних мереж та споруд, забезпечується безпека їх експлуатації та знешкодження стічних вод на каналізаційних очисних спорудах.

3. Створення чітких умов для контролю у даній сфері діяльності.

4. Забезпечення утримання території міста у належному санітарному стані.

5. Забезпечення охорони навколишнього природного середовища від забруднення скидами стічних вод Підприємств.

Вигоди

Витрати

 

Сфера інтересів держави

1. Приведення у відповідність з діючим законодавством місцевих Правил приймання стічних вод підприємств у комунальну каналізацію міста.

2. Підвищення рівня контролю за станом справ у даній сфері.

3. Забезпечення безаварійної роботи комунальних каналізаційних мереж та споруд, безпеки їх експлуатації та знешкодження стічних вод на каналізаційних очисних спорудах.

1. Витрати, пов’язані з прийняттям регуляторного акту (рішення).
2. Витрати, пов’язані з впровадженням та контролем за дотриманням вимог регуляторного акту.

Сфера інтересів суб’єктів господарювання

1. Забезпечення єдиних умов проведення контролю за складом та властивостями стічних вод, що скидаються Підприємствами до системи каналізації міста, виконання вимірювань показників складу та властивостей проб стічних вод.

1. Витрати, пов’язані з  виконанням договірних зобов’язань щодо плати за скид промислових та інших стічних вод у систему міської каналізації

Сфера інтересів громадян

 1. Забезпечення належного санітарного стану території міста.

2. Забезпечення охорони навколишнього природного середовища від забруднення скидами стічних вод Підприємств.

1. Витрати на прийняття рішення відсутні.

7. Обґрунтування строку чинності регуляторного акта

Строк чинності регуляторного акта обумовлений терміном дії існуючої правової бази та може бути переглянутий чи скасований при її зміні.

8. Показники результативності регуляторного акта

Для оцінки результативності даного регуляторного рішення визначаються наступні показники:
1. Кількість Підприємств м. Кременчука, які підключені до централізованої системи питного водопостачання і здійснюють скид стічних вод до міської системи каналізації.
2. Кількість Підприємств м. Кременчука, стічні води яких підлягають контролю.
3. Кількість здійснених відборів проб.
4. Кількість відібраних проб, в яких виявлено перевищення гранично допустимих скидів забруднюючих речовин.
5. Розмір надходжень до місцевого бюджету та бюджету КП “Кременчукводоканал” від сплати суб’єктами господарювання через недотриманням умов даного регуляторного акта.
6. Ступінь інформованості суб’єктів господарювання про існування даного регуляторного акта.

9. Заходи, за допомогою яких буде здійснюватися відстеження результативності регуляторного акта

Згідно з процедурою, передбаченою чинним законодавством, контроль за результативністю даного регуляторного акта буде здійснюватися шляхом проведення базового відстеження – до вступу в дію даного рішення, повторного відстеження дії – через рік після прийняття даного рішення та періодичні відстеження дії раз на кожні три роки, починаючи з дня закінчення заходів з повторного відстеження, відповідно до ст. 10 Закону України «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності», якщо даний регуляторний акт не буде відмінено до зазначеного періоду.

Заступник міського голови В.В.МЕДВЕДОВСЬКИЙ
Начальник управління житлово-комунального господарства С.М.ЯРОШ
Генеральний директор КП “Кременчукводоканал” В.І.СОЛОДЯШКІН

Повний текст документа дивіться тут

Карта депутатів
Гранатова толока
Кременчуцька толока - 2018

НЕЙМОВІРНО красиве відео!!!Кременчуцька толока - 2018

Gepostet von Я Люблю Кременчук am Mittwoch, 9. Mai 2018
Громадський бюджет
19 Січня, 2019 Субота
18 Січня, 2019 П’ятниця
більше новин