ПРОЕКТ РЕГУЛЯТОРНОГО АКТУ

ПРОЕКТ РЕГУЛЯТОРНОГО АКТУ

Про внесення змін до рішення виконавчого комітету Кременчуцької міської ради Полтавської області від 17.05.2013 №262

З метою удосконалення окремих положень Порядку розміщення на об’єктах благоустрою пересувних тимчасових споруд для здійснення сезонної торгівлі та надання послуг у сфері розваг на території м. Кременчука, затвердженого рішенням виконавчого комітету Кременчуцької міської ради Полтавської області від 17.05.2013 №262 “Про затвердження Порядку розміщення на об’єктах благоустрою пересувних тимчасових споруд для здійснення сезонної торгівлі та надання послуг у сфері розваг на території м. Кременчука”, керуючись вимогами Законів України “Про адміністративні послуги”, “Про дозвільну систему у сфері господарської діяльності” та ст. 30 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”, виконавчий комітет Кременчуцької міської ради Полтавської області вирішив:

1. Внести зміни до рішення виконавчого комітету Кременчуцької міської ради Полтавської області від 17.05.2013 №262 “Про затвердження Порядку розміщення на об’єктах благоустрою пересувних тимчасових споруд для здійснення сезонної торгівлі та надання послуг у сфері розваг на території м. Кременчука”, виклавши Порядок розміщення на об’єктах благоустрою пересувних тимчасових споруд для здійснення сезонної торгівлі та надання послуг у сфері розваг на території м. Кременчука у новій редакції (додається), додаток до Порядку залишити без змін.
2. Здійснювати відстеження дії регуляторного акта по основному рішенню виконавчого комітету Кременчуцької міської ради Полтавської області від 17.05.2013 №262 “Про затвердження Порядку розміщення на об’єктах благоустрою пересувних тимчасових споруд для здійснення сезонної торгівлі та надання послуг у сфері розваг на території м. Кременчука”.
3. Вважати таким, що втратило чинність, рішення виконавчого комітету Кременчуцької міської ради Полтавської області від 17.01.2014 №9 “Про внесення змін до рішення виконавчого комітету Кременчуцької міської ради Полтавської області від 17.05.2013 №262”.
4. Оприлюднити рішення відповідно до вимог законодавства.
5. Контроль за виконанням рішення покласти на першого заступника міського голови Пелипенка В.М.

Міський голова В.О.МАЛЕЦЬКИЙ

ЗАТВЕРДЖЕНО
Рішення виконавчого комітету Кременчуцької міської ради Полтавської області

П О Р Я Д О К
розміщення на об’єктах благоустрою пересувних тимчасових споруд для здійснення сезонної торгівлі та надання послуг у сфері розваг на території м. Кременчука

1. Загальні положення
1.1. Порядок розміщення на об’єктах благоустрою пересувних тимчасових споруд (ПТС) для здійснення сезонної торгівлі та надання послуг у сфері розваг на території м.Кременчука (далі – Порядок) визначає організаційно-правові засади та механізм розміщення пересувних об’єктів сезонної торгівлі та надання послуг у сфері розваг на об’єктах благоустрою на території міста Кременчука.
1.2. Порядок поширюється на всі підприємства, установи та організації незалежно від форми власності та відомчої належності, а також фізичних осіб-підприємців, які мають намір розміщувати пересувні об’єкти сезонної торгівлі та надання послуг у сфері розваг на території міста Кременчука.
1.3. Для цілей цього Порядку наведені терміни вживаються в наступному значенні:
термін здійснення сезонної торгівлі – теплий період року з 01 квітня по 01 листопада; холодний період – з 01 листопада по 01 квітня.
пересувні тимчасові споруди сезонної торгівлі – споруди, які не мають закритого приміщення для тимчасового перебування людей, торговельне обладнання, низькотемпературні прилавки, лотки, палатки, ємності, торговельні автомати, автомагазини, автокафе, авторозвозки та інші прилади для сезонної роздрібної торгівлі;
пересувні тимчасові споруди з надання послуг у сфері розваг – споруди, які не мають закритого приміщення для тимчасового перебування людей, для надання послуг у сфері розваг, а саме: прокату іграшкових машинок, дитячих мотоциклів, електро-веломобілів, послуги прокату дитячих атракціонів, батутів, спортивно-розважальних автоматів, послуги, які надаються з використанням тварин, тощо;
сезонний (літній) торговий майданчик – тимчасовий пункт громадського харчування, який розташовується біля стаціонарного закладу ресторанного господарства;
пайова участь (внесок) власників пересувних тимчасових споруд в утриманні об’єктів благоустрою – є внеском на фінансування заходів з благоустрою міста Кременчука (з утримання, ремонту, реконструкції та будівництва об’єктів благоустрою), який сплачують до бюджету міста Кременчука власники пересувних тимчасових сезонних споруд на підставі договору.
Терміни, що не визначені у цьому Порядку, вживаються у значенні, встановленому чинним законодавством.

2. Порядок розміщення пересувних тимчасових споруд
2.1. Пересувні тимчасові споруди для здійснення сезонної торгівлі та надання послуг у сфері розваг за рішенням виконавчого комітету Кременчуцької міської ради Полтавської області можуть розташовуватись:
– об’єкти торгівлі та з надання послуг у сфері розваг – на окремих місцях на об’єктах благоустрою території міста Кременчука (крім літніх майданчиків);
– літні майданчики – біля стаціонарних закладів ресторанного бізнесу;
– на земельних ділянках, які знаходяться у приватній власності;
– на території ринків.
2.2. Для отримання погодження розміщення на об’єктах благоустрою пересувних тимчасових споруд (ПТС) для здійснення сезонної торгівлі та надання послуг у сфері розваг на території м. Кременчука суб’єкт господарювання подає до центру надання адміністративних послуг адміністратору одночасно дві заяви:
2.2.1. Заяву на ім’я міського голови про погодження розміщення ПТС із зазначенням функціонального призначення, розмірів та місця розташування ПТС, до якої додаються:
– витяг з єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців;
– схема розміщення ПТС, виконана у довільній формі на топографо-геодезичній основі у масштабі 1:500;
– паспорт прив’язки ПТС, виданий управлінням містобудування та архітектури виконавчого комітету міської ради (додається не пізніше 15 днів з дня подачі заяви);
– правоустановчі документи на земельну ділянку (у разі наявності).
Адміністратор реєструє заяву та документи, видає заявнику опис прийнятих документів і не пізніше наступного робочого дня після отримання вхідного пакету передає його:
а) у разі розміщення ПТС для сезонної торгівлі – в управління розвитку підприємництва, торгівлі, побуту та регуляторної політики виконавчого комітету Кременчуцької міської ради Полтавської області (далі – УРПТПтаРП). Термін розгляду документів – 30 календарних днів з дня подання зазначеної заяви;
б) у разі розміщення ПТС з надання послуг у сфері розваг – в управління культури і туризму виконавчого комітету Кременчуцької міської ради (далі – УКіТ). Термін розгляду документів – 30 календарних днів з дня подання зазначеної заяви.
2.2.2. Заяву про видачу паспорта прив’язки ПТС на ім’я начальника управління містобудування та архітектури виконавчого комітету міської ради (далі – УМА), до якої додаються наступні документи:
– схема розміщення ПТС, виконана у довільній формі на топографо-геодезичній основі у масштабі 1:500;
– ескізна пропозиція, або фото ПТС, або копія заводського технічного паспорту ПТС, копія правоустановчих документів, які підтверджують право власності на стаціонарний об’єкт (свідоцтво, паспорт, тощо), поруч якого планується розмістити сезонний (літній) торговий майданчик;
– фотофіксація майбутнього місця розташування сезонного (літнього) торгового майданчика.
– технічні умови щодо інженерного забезпечення (за наявності), отримані замовником у балансоутримувача відповідних інженерних мереж.
Зазначені документи замовником отримуються самостійно.
Цей перелік документів є вичерпним. Паспорт прив’язки ПТС оформляється управлінням містобудування та архітектури виконавчого комітету міської ради протягом десяти робочих днів з дня подання зазначеної заяви.
Паспорт прив’язки включає:
– схему розміщення ПТС, виконану у довільній формі на топографо-геодезичній основі у масштабі 1:500 із зазначенням площі розміщення ПТС, а також схему благоустрою прилеглої території;
– ескіз або фото ПТС або копію заводського технічного паспорту ПТС, копію правоустановчих документів, які підтверджують право власності на стаціонарний об’єкт (свідоцтво, паспорт, тощо), поруч якого планується розмістити сезонний (літній) торговий майданчик;
– технічні умови щодо інженерного забезпечення ПТС, отримані
замовником у балансоутримувача відповідних мереж (у разі необхідності);
– реквізити замовника (найменування, П.І.Б., адреса, контактна інформація);
– інформацію управління містобудування та архітектури виконавчого комітету міської про відповідність намірів щодо місця розміщення ПТС Правилам розміщення тимчасових споруд для здійснення підприємницької діяльності на території м. Кременчука, Правилам благоустрою території міста Кременчука та даного Порядку;
– ким виданий, дату видачі та термін дії паспорта прив’язки відповідно до підпункту 1.3. цього Порядку.
Цей перелік документів є вичерпним.
Паспорт прив’язки ПТС не надається за умов:
– подання неповного пакета документів, визначених цим Порядком;
– невідповідності намірів щодо місця розміщення ПТС Правилам розміщення тимчасових споруд для здійснення підприємницької діяльності на території м. Кременчука, Правилам благоустрою території міста Кременчука та даному Порядку;
– подання недостовірних відомостей.
Ненадання паспорта прив’язки з інших підстав не допускається.
Паспорт прив’язки видається на безоплатній основі та є підставою для підготовки проекту рішення виконавчого комітету Кременчуцької міської ради Полтавської області про погодження розміщення ПТС.
Анулювання паспорту прив’язки здійснюється відповідно до п.2.27 Наказу міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України від 21.10.2011 № 244.
2.2.3. УМА передає через адміністратора паспорт прив’язки ПТС або обґрунтовану відмову про невідповідність намірів розміщення ПТС у заявленому місці:
а) у разі розміщення ПТС для сезонної торгівлі – в управління розвитку підприємництва, торгівлі, побуту та регуляторної політики виконавчого комітету Кременчуцької міської ради Полтавської області з відміткою у бланку проходження документів. Адміністратор в установленому законодавством порядку повідомляє замовника про результати розгляду заяви на виготовлення паспорту прив’язки ПТС;
б) у разі розміщення ПТС з надання послуг у сфері розваг – в управління культури і туризму виконавчого комітету Кременчуцької міської ради з відміткою у бланку проходження документів. Адміністратор в установленому законодавством порядку повідомляє замовника про результати розгляду заяви на виготовлення паспорту прив’язки ПТС.
2.2.4. УРПТП та РП і УК і Т забезпечують:
– підготовку проекту рішення про погодження розміщення на об’єктах благоустрою пересувних тимчасових споруд для здійснення сезонної торгівлі та надання послуг у сфері розваг або про відмову та винесення його на чергове засідання виконавчого комітету Кременчуцької міської ради Полтавської області;
– підготовку розрахунку розміру Пайової участі (внеску) в утриманні об’єктів благоустрою при встановленні (розміщенні) пересувних тимчасових споруд;
– передачу копії рішення виконавчого комітету Кременчуцької міської ради Полтавської області про погодження розміщення на об’єктах благоустрою пересувних тимчасових споруд для здійснення сезонної торгівлі та надання послуг у сфері розваг разом із розрахунком розміру Пайової участі (внеску), або обґрунтованої відмови у видачі вказаного погодження по кожній заяві адміністратору для видачі замовнику.
2.2.5. Суб’єкт господарювання після отримання копії рішення виконавчого комітету Кременчуцької міської ради Полтавської області повинен укласти договір на Пайову участь (внесок) в утриманні об’єктів благоустрою та не пізніше п’яти робочих днів надати копію платіжного документу про сплату пайової участі (внеску).
Порядок оформлення та укладення договорів на Пайову участь (внесок) та проведення розрахунку розміру Пайової участі (внеску) в утриманні об’єктів благоустрою визначається згідно з рішенням Кременчуцької міської ради Полтавської області “Про затвердження Порядку визначення обсягів пайової участі (внеску) власників пересувних тимчасових споруд для здійснення сезонної торгівлі та надання послуг у сфері розваг в утриманні об’єктів благоустрою м. Кременчука”.
2.2.6. Після розміщення ПТС суб’єкт господарювання подає до виконавчого комітету Кременчуцької міської ради Полтавської області письмову заяву за формою, наведеною у Додатку до цього Порядку, у якій зазначає, що він виконав вимоги паспорта прив’язки.
2.3. Перенесення ПТС на інше місце можливе у разі зміни містобудівної ситуації, яка унеможливлює розташування ПТС у місці її знаходження, а також у випадках аварійних ситуацій, з наступним внесенням коригувань у відповідне рішення виконавчого комітету Кременчуцької міської ради Полтавської області.
2.4. Продовження строку дії погодження розміщення ПТС:
суб’єкт господарювання подає адміністратору центру надання адміністративних послуг одночасно дві заяви:
2.4.1. Заяву на ім’я міського голови про продовження строку погодження розміщення ПТС, до якої додається паспорт прив’язки, термін дії якого продовжений управлінням містобудування та архітектури виконавчого комітету міської ради (додається не пізніше 10 робочих днів).
2.4.2. Заяву на ім’я начальника управління містобудування та архітектури виконавчого комітету міської ради про продовження строку дії паспорта прив’язки пересувної тимчасової споруди, до якої додається перший примірник паспорту прив’язки пересувної тимчасової споруди.
2.4.3. Розгляд заяв та оформлення погодження здійснюється відповідно до п.2 цього Порядку.

3. Вимоги до розміщення ПТС для здійснення сезонної торгівлі та надання послуг у сфері розваг
3.1. Пересувні тимчасові споруди для здійснення сезонної торгівлі та надання послуг у сфері розваг на території м. Кременчука розміщуються за рішенням виконавчого комітету Кременчуцької міської ради Полтавської області.
3.2. При здійсненні пересувної (виносної) сезонної торгівлі та наданні послуг у сфері розваг на території м. Кременчука дозволяється:
– здійснювати торгівлю творами живопису та сувенірами, сонцезахисними окулярами, літніми головними уборами, повітряними кульками, карнавальною продукцією, поп-корном, солодкою ватою, пасхальними кексами, продукцією швидкого харчування (піца, коно-піца), морозивом, кавою, “хот-догами”, хлібним квасом, безалкогольними напоями, ягодами, ялинками, новорічною мішурою та прикрасами, живими квітами, періодичними виданнями преси та книгами, картками поповнення рахунків мобільного зв’язку;
– розміщувати термінали поповнення рахунків;
– облаштовувати сезонні (літні) майданчики поруч із стаціонарними закладами ресторанного господарства та у місцях проведення загальноміських святкових заходів;
– надавати послуги з прокату іграшкових машинок, дитячих мотоциклів, електро-веломобілів, послуги прокату дитячих атракціонів, батутів, спортивно-розважальних автоматів, послуги, які надаються з використанням тварин, послуги із зважування, тощо.
3.3. ПТС для здійснення сезонної торгівлі та надання послуг у сфері розваг на території м. Кременчука повинні мати належний естетичний вигляд, вписуватись в навколишнє середовище, відповідати вимогам нормативних документів щодо дотримання санітарного стану, охорони праці, техніки безпеки тощо.
3.4. Біля кожної ПТС повинна бути встановлена урна для сміття. Суб’єкт господарювання відповідає за підтримання чистоти та порядку на прилеглій території до ПТС у межах згідно з Правилами благоустрою території міста Кременчука.
3.5. Забороняється розміщення ПТС у зонах, які визначені Правилами розміщення тимчасових споруд для здійснення підприємницької діяльності на території м. Кременчука та Правилами благоустрою території міста Кременчука, а саме:
– у 30-ти метровій зоні по периметру території ринків;
– перед фасадною частиною стаціонарних об’єктів торгівлі з аналогічним асортиментом товарів, продаж яких передбачається їх спеціалізацією;
– встановлення режиму роботи сезонних (літніх) майданчиків біля закладів ресторанного господарства, які розміщуються у житлових будинках, після 21-00 до 09-00 та використання музичного оформлення;
– на газонах;
– на тротуарах, якщо ширина проходу для пішоходів складатиме менше 1,5 метра.
Розміщення груп ПТС здійснюється з обов’язковим урахуванням протипожежних вимог щодо відстаней між ними.
3.6. Забороняється зміна спеціалізації об’єктів для здійснення сезонної торгівлі та надання послуг у сфері розваг на території м. Кременчука без погодження із виконавчим комітетом Кременчуцької міської ради Полтавської області.
3.7. Строк здійснення сезонної торгівлі та надання послуг у сфері розваг
на території м. Кременчука визначається рішенням виконавчого комітету Кременчуцької міської ради Полтавської області.
3.8. Під час здійснення виїзної (виносної) торгівлі, а також продажу товарів з використанням інших нестаціонарних засобів на робочому місці продавця встановлюється табличка із зазначенням прізвища, імені та по-батькові продавця та відомостей про суб’єкта господарювання, що організував торгівлю:
– для юридичної особи – найменування, адреси і номера телефону;
– для фізичної особи – підприємця – прізвища, імені та по батькові і номера телефону.
Усі відомості оформляються відповідно до законодавства про мови.
Працівники дрібнороздрібної торговельної мережі під час виконання своїх обов’язків повинні:
– бути охайно одягнені в формений чи санітарний одяг і головні убори;
– додержуватися правил особистої гігієни, тримати робоче місце,
пересувну тимчасову споруду та навколишню територію в належному санітарному стані, не палити на робочому місці, бути з споживачами ввічливими;
– мати при собі паспорт, який пред’являється на вимогу службових осіб органів державного контролю і нагляду та правоохоронних органів.
3.9. Розміщення пересувної тимчасової споруди на території ринку як торговельного об’єкта визначається планувальною документацією території цього ринку або проектною документацією його споруди.
3.10. Розміщення та встановлення терміналів поповнення рахунків:
– безпосередньо у приміщеннях здійснюється на підставі договору
оренди із власником цього приміщення, або на підставі договору суборенди за погодженням власника цього приміщення;
– на фасадах будинків та споруд здійснюється на підставі договору оренди з балансоутримувачем та паспорта зовнішнього оздоблення фасадів, погодженого із управлінням містобудування та архітектури виконавчого комітету міської ради;
– на земельних ділянках комунальної власності здійснюється відповідно до цього Порядку.
3.11. З метою підтримки місцевих сільгоспвиробників здійснення виключно сезонної реалізації ягід можливе у спеціально визначених місцях на підставі рішення виконавчого комітету Кременчуцької міської ради Полтавської області.
3.12. ПТС, крім торговельних автоматів та автоматів з надання послуг, повинні розгортатись вранці та згортатись після закінчення торгівлі відповідно до погодженого режиму роботи з УРПТПтаРП, з обов’язковим звільненням земельної ділянки.
3.13. Режим роботи ПТС встановлюється суб’єктом господарювання самостійно та погоджується з управлінням розвитку підприємництва, торгівлі, побуту та регуляторної політики виконавчого комітету Кременчуцької міської ради Полтавської області.
3.14. Суб’єкт господарювання не має права розпочинати діяльність без договору на Пайову участь (внесок) в утримання об’єктів благоустрою та сплати Пайової участі (внеску).

4. Особливості тимчасової (святкової) виносної дрібнороздрібної торгівлі
4.1. Розміщення пересувних тимчасових споруд під час проведення загальноміських святкових заходів та виставок-ярмарок виконується на підставі рішення виконавчого комітету Кременчуцької міської ради Полтавської області або розпорядження міського голови, яким затверджується план святкових заходів, у тому числі щодо організації святкового торговельно-побутового обслуговування населення.
4.2. Для здійснення тимчасової (святкової) виносної дрібнороздрібної торгівлі суб’єкт господарювання не пізніше ніж за 15 календарних днів подає до управління розвитку підприємництва, торгівлі, побуту та регуляторної політики виконавчого комітету Кременчуцької міської ради Полтавської області наступні документи:
– заяву на ім’я начальника управління із зазначенням виду діяльності, розмірів та бажаного місця розміщення ПТС з погодженням балансоутримувача про можливість розміщення ПТС на його об’єктах благоустрою (у разі необхідності);
– копію витягу з єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців;
4.3 Для здійснення надання послуг у сфері розваг суб’єкт господарювання не пізніше ніж за 15 календарних днів подає до управління культури і туризму виконавчого комітету Кременчуцької міської ради наступні документи:
– заяву на ім’я начальника управління із зазначенням виду діяльності, розмірів та бажаного місця розміщення ПТС з погодженням балансоутримувача про можливість розміщення ПТС на його об’єктах благоустрою (у разі необхідності);
– копію витягу з єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб підприємців.
4.4 УРПТП та РП і УК і Т забезпечують:
– підготовку листа про погодження або обґрунтовану відмову у видачі вказаного погодження по кожній заяві;
– підготовку розрахунку розміру Пайової участі (внеску) в утриманні об’єктів благоустрою при встановленні (розміщенні) пересувних тимчасових
споруд;
– видачу листа про погодження розміщення на об’єктах благоустрою пересувних тимчасових споруд для здійснення святкової торгівлі та надання послуг у сфері розваг разом із розрахунком розміру Пайової участі (внеску) або листа про відмову замовнику.
4.5 Суб’єкт господарювання після отримання листа про погодження розміщення на об’єктах благоустрою пересувних тимчасових споруд для здійснення святкової торгівлі та надання послуг у сфері розваг повинен укласти договір на Пайову участь (внесок) в утриманні об’єктів благоустрою та не пізніше п’яти робочих днів надати копію платіжного документу про сплату пайової участі (внеску).

5. Пайова участь (внесок) власників пересувних тимчасових споруд в утриманні об’єктів благоустрою
5.1. Пайова участь (внесок) в утриманні об’єктів благоустрою залучається з метою відшкодування витрат бюджету м. Кременчука на розширене відтворення об’єктів благоустрою.
5.2. Пайова участь (внесок) власників ПТС в утриманні об’єктів благоустрою використовується виключно для фінансування заходів з благоустрою міста Кременчука (утримання, ремонту, реконструкції та будівництва об’єктів благоустрою).
5.3. Власники пересувних тимчасових споруд сплачують внески (пайову участь) до бюджету міста Кременчука на підставі договору з урахуванням:
– впливу пересувної тимчасової споруди на об’єкти благоустрою міста Кременчука;
– функціонального призначення пересувної тимчасової споруди;
– площі пересувної тимчасової споруди;
– місця встановлення (розміщення) пересувної тимчасової споруди.
5.4. Порядок сплати та обсяг пайової участі (внеску) в утриманні об’єктів благоустрою визначається рішенням Кременчуцької міської ради Полтавської області “Про затвердження Порядку визначення обсягів пайової участі (внеску) власників пересувних тимчасових споруд для здійснення сезонної торгівлі та надання послуг у сфері розваг в утриманні об’єктів благоустрою м. Кременчука”.
5.5. Контроль за своєчасною сплатою пайової участі (внеску) в утриманні об’єктів благоустрою та виконанням умов діючих договорів на пайову участь (внесок) в утриманні об’єктів благоустрою здійснює управління розвитку підприємництва, торгівлі, побуту та регуляторної політики виконавчого комітету Кременчуцької міської ради Полтавської області та управління культури і туризму виконавчого комітету Кременчуцької міської ради.
Керуючий справами виконкому міської ради Р.В.ШАПОВАЛОВ
Начальник управління розвитку підприємництва, торгівлі, побуту та регуляторної політики виконавчого комітету Кременчуцької міської ради Полтавської області Л.Г.ЖОРНЯК

Аналіз регуляторного впливу
до проекту рішення виконавчого комітету Кременчуцької міської ради “Про внесення змін до рішення виконавчого комітету Кременчуцькоїміської ради Полтавської області від 17.05.2013 №262 “Про затвердження Порядку розміщення на об’єктах благоустрою пересувних тимчасових споруд для здійснення сезонної торгівлі та надання послуг у сфері розваг на території м.Кременчука”

1. Визначення проблеми, яку передбачається розв’язати шляхом державного регулювання

Протягом 2015 року до виконавчого комітету Кременчуцької міської ради Полтавської області надходили усні та письмові звернення від суб’єктів господарювання щодо надання погоджень на право здійснення виносної/пересувної торгівлі на об’єктах благоустрою на території міста, повітряними кульками та карнавальною продукцією, поп-корном, солодкою ватою, пасхальними кексами, продукцією швидкого харчування (піца, коно-піца, тощо), новорічною мішурою та ялинковими прикрасами, живими зрізаними квітами та квітами у горшках. Проте оформити відповідні погодження для здійснення виносної торгівлі цими видми товарів не представлялось можливим у зв’язку з тим, що діючим «Порядком розміщення на об’єктах благоустрою пересувних тимчасових споруд для здійснення сезонної торгівлі та надання послуг у сфері розваг на території м. Кременчука» це не було передбачено.
Крім того, потребує перегляду перелік документів, які додаються до заяви на здійснення святкової торгівлі, у зв’язку з реорганізацією служби Держсанепіднагляду та зміною її повноважень. Наразі асортиментний перелік продуктів даною службою не погоджується, у тому числі не погоджується асортимент продуктів, що дозволяється реалізовувати під час святкових заходів та виставок-ярмарків.
Також мали місце нарікання від підприємців (особливо іногородніх) на затягування процесу оформлення погодження на право здійснення святкової виносної торгівлі через центр надання адміністративних послуг, враховуючи короткочасність здійснення даного виду торгівлі. Для прискорення процесу оформлення погодження на розміщення пересувної тимчасової споруди під час проведення загальноміських святкових заходів та виставок-ярмарок, постає потреба у спрощенні процедури отримання документа, шляхом подання звернення безпосередньо до управління розвитку підприємництва, торгівлі, побуту та регуляторної політики або управління культури та туризму.

2. Цілі державного регулювання

Метою внесення змін до даного регуляторного акту є удосконалення процедури надання послуги видачі погодження на право розміщення на об’єктах благоустрою пересувних тимчасових споруд для здійснення сезонної торгівлі та надання послуг у сфері розваг на території м. Кременчука та її спрощення, що сприятиме розвитку малого підприємництва.

3. Визначення та оцінка альтернативних способів досягнення визначених цілей
Перша альтернатива – неприйняття даного регуляторного акта, тобто збереження існуючого стану залишить не вирішеними проблеми, пов’язані з розширенням асортименту товарів, дозволених до реалізації з пересувних тимчасових споруд як для підприємців, так і для міської влади, що в кінцевому результаті призведе до зростання осередків стихійної торгівлі.
Така альтернатива є неприйнятною.

Друга альтернатива – прийняття рішення «Про внесення змін до рішення виконавчого комітету Кременчуцької міської ради Полтавської області від 17.05.2013 № 262 «Про затвердження Порядку розміщення на об’єктах благоустрою пересувних тимчасових споруд для здійснення сезонної торгівлі та надання послуг у сфері розваг на території м. Кременчука» – сприятиме підтримці підприємницької ініціативи, спрощує процедуру отримання погодження на її здійснення та забезпечить потребу територіальної громади у здійсненні заходів з благоустрою міста Кременчука (утримання, ремонту та будівництва об’єктів благоустрою).

4. Механізми та заходи, що пропонуються для розв’язання проблеми

Вирішення проблеми, зазначеної у розділі 1 цього Аналізу повинно здійснюватися шляхом прийняття рішення виконавчим комітетом Кременчуцької міської ради Полтавської області з дотриманням вимог чинного законодавства України в цій сфері та принципів державної регуляторної політики.
Ступінь ефективності запропонованого виду правового регулювання вбачається достатньо високим.

5. Можливість досягнення визначених цілей у разі прийняття регуляторного акта

Документ направлений на стимулювання суб’єктів господарювання до більш чіткого виконання умов чинного законодавства та сприятиме більш швидкому досягненню цілей регулювання.

6. Очікувані результати від прийняття регуляторного акта. Аналіз вигод та витрат

Запропонований проект рішення Кременчуцької міської ради не потребує додаткових фінансових витрат на його впровадження з боку громадян.

1

7. Обґрунтування строку чинності регуляторного акта

Строк чинності регуляторного акта обумовлений терміном дії існуючої правової бази та може бути переглянутий чи скасований при її зміні.

8. Показники результативності регуляторного акта

Показники результативності даного регуляторного акта визначені в рішенні виконавчого комітету Кременчуцької міської ради Полтавської області від 17.05.2013 № 262 «Про затвердження Порядку розміщення на об’єктах благоустрою пересувних тимчасових споруд для здійснення сезонної торгівлі та надання послуг у сфері розваг на території м. Кременчука».

9. Заходи, за допомогою яких буде здійснюватися відстеження результативності регуляторного акта

Відстеження дії регуляторного акта здійснювати по основному рішенню виконавчого комітету Кременчуцької міської ради Полтавської області від 17.05.2013 № 262 «Про затвердження Порядку розміщення на об’єктах благоустрою пересувних тимчасових споруд для здійснення сезонної торгівлі та надання послуг у сфері розваг на території м. Кременчука».

Перший заступник міського голови В.М.ПЕЛИПЕНКО
Начальник управління розвитку підприємництва, торгівлі, побуту та регуляторної політики Л.Г. ЖОРНЯК

Карта транспорту
Гранатова толокаГромадський бюджет
3 Липня, 2020 П’ятниця
11 Червня, 2020 Четвер
4 Червня, 2020 Четвер
29 Травня, 2020 П’ятниця
23 Квітня, 2020 Четвер
8 Квітня, 2020 Середа
7 Квітня, 2020 Вівторок
6 Квітня, 2020 Понеділок
більше новин