Звіт про періодичне відстеження дії регуляторного акта

Звіт про періодичне відстеження дії регуляторного акта – рішення виконавчого комітету Кременчуцької міської ради Полтавської області «Про затвердження Положення про утримання зовнішніх інженерних мереж та споруд, розміщених на території міста Кременчука»

01.02.2016   м. Кременчук

Вид документа: рішення.

Рівень прийняття: рішення виконавчого комітету Кременчуцької міської ради Полтавської області.

Паспорт документа:  

Номер документа, дата реєстрації від 18 листопада 2011 року № 970
Суб’єкт законодавчої ініціативи виконавчий комітет Кременчуцької міської рада Полтавської області
Контроль за виконанням покладено на заступника міського голови (з питань розвитку, реформування, та управління об’єктами житлово-комунального господарства), виконавчі комітети Автозаводської та Крюківської районних рад

Сфера впливу:

–   підприємства та організації незалежно від форм власності, на балансі ( у власності або в оренді) яких знаходяться зовнішні інженерні мережі та споруди;

– відділи, управління виконавчого комітету Кременчуцької міської ради Полтавської області та районних рад, що контролюють стан благоустрою і життєдіяльність міста;

– юридичну особу, незалежно від форм власності, фізичну особу-підприємця, суб’єкта підприємницької діяльності та громадян.

Стислий опис документа:

 • технічна експлуатація зовнішніх інженерних мереж та споруд;
 • встановлює порядок дій суб’єктів господарювання у випадку проведення аварійних робіт та виконання поточного ремонту на зовнішніх інженерних мережах та спорудах;
 • визначає порядок передачі зовнішніх інженерних мереж та споруд для обслуговування спеціалізованим підприємствам;
 • визначає обов’язки суб’єктів господарювання та громадян по збереженню зовнішніх інженерних мереж та споруд;
 • визначає відповідальність за порушення даного «Положення».

Мета прийняття рішення:

 • утримання в належному технічному та санітарному стані зовнішніх інженерних мереж та споруд і території, по якій вони проходять;
 • недопущення випадків травмування людей і дорожньо-транспортних пригод через пошкодження зовнішніх інженерних мереж та споруд;
 • створення умов для безперебійного постачання до споживача електричної, теплової енергії, газу, води, послуг зв’язку тощо;
 • забезпечення відповідального ставлення мешканців та суб’єктів господарювання до питань збереження зовнішніх інженерних мереж та споруд, що розміщено на території міста.

Тип відстеження: періодичне

Термін проведення: січень 2016 року.

 

Показниками результативності даного регуляторного акта є:

 1. Кількість звернень до органів місцевого самоврядування щодо пошкоджень зовнішніх інженерних мереж та споруд та незадовільного стану території, по якій вони проходять.
 2. Кількість листів-погоджень на тимчасове порушення благоустрою території, виданих Автозаводським чи Крюківським райвиконкомами, для виконанням поточного ремонту чи аварійних робіт на зовнішніх інженерних мережах та спорудах. Кількість об’єктів, де після виконання робіт на зовнішніх інженерних мережах та спорудах не відновлено або відновлено не в повному об’ємі благоустрій території.
 3. Кількість протоколів про залучення до адміністративної відповідальності, які складено на винних осіб, що порушили вимоги даного Положення.
 4. Протяжність зовнішніх інженерних мереж та споруд, розташованих на території міста Кременчука, які знаходяться на балансі (у власності або в оренді) підприємств, а також протяжність мереж, що потребують заміни, реконструкції чи капітального ремонту. Кількість аварійних ситуацій, що виникли на зовнішніх інженерних мережах та спорудах.
 5. Кількість зовнішніх інженерних мереж та споруд, які ніким не обслуговуються і не знаходяться на балансі, що виявлено протягом звітного періоду, а також ті, що рішенням міської ради прийнято до комунальної власності чи передано на обслуговування спеціалізованому підприємству.
 6. Кількість позовів до суду щодо пошкоджень зовнішніх інженерних мереж та споруд та кількість отриманих побутових травм, дорожньо-транспортних пригод через їх пошкодження.
 7. Рівень інформованості суб’єктів господарювання.
№ п/п Найменування показника   результативності регуляторного акта Показник за 2013 рік Показник за 2014 рік Показник за 2015 рік
1 2 3 4 5
1 Кількість звернень до   органів місцевого самоврядування щодо пошкоджень зовнішніх інженерних мереж   та споруд та незадовільного стану території,   по якій вони   проходять (шт.)  

42

 

20

 

23

2 Кількість листів-погоджень на тимчасове порушення благоустрою території, виданих Автозаводським чи Крюківським райвиконкомами, для виконанням робіт на зовнішніх інженерних мережах та спорудах, у тому числі:

–         на виконання поточного ремонту (шт.)

–         на виконання аварійних робіт (шт.)

 

 

 

 

 

 

8

 

 

 

 

 

 

11

 

4

 

 

 

 

 

 

64

 

230

Кількість об’єктів,   де після виконання робіт на зовнішніх інженерних мережах та спорудах не відновлено або відновлено не в   повному обсязі благоустрій території (на розриттях, де було отримано   дозвіл) (шт.)  

 

 

 

1

 

 

19

3 Кількість протоколів про залучення   до адміністративної відповідальності, які складено на винних осіб, що порушили вимоги даного Положення.    

7

 

11

4 Протяжність (кількість) зовнішніх інженерних мереж та споруд, розташованих на території міста Кременчука, які знаходяться на балансі (у власності або в оренді) підприємств (км). 2232,36

(з них підземні –1532,852 км)

2247,309,

(з них підземні –1540,379 км)

2305,441

(з них підземні –1595,811 км)

Протяжність зовнішніх інженерних мереж, які знаходяться на балансі (у власності або в оренді) підприємств, та:

–         потребують заміни, реконструкції чи капітального ремонту (км);

–         замінено, виконано капітальний

ремонт чи реконструкцію (км).

 

 

 

303,167

 

40,319

 

 

 

280,37

 

17,871

 

 

 

282,9

 

14,67

Кількість аварійних ситуацій, що виникли на зовнішніх інженерних мережах та спо-рудах, ліквідація яких супроводжувалась порушенням благоустрою території (розриття)  

500 з них

283 розриття відновлено благоустрій

 

483 з них

313 розриттів відновлено благоустрій

 

563 з них

435 розриттів відновлено благоустрій

5 Кількість зовнішніх інженерних мереж та споруд, які ніким не обслуговуються і не знаходяться на балансі, виявлених за звітний період.

 

– кількість рішень міської ради щодо прийняття до комунальної власності міста Кременчука зовнішніх мереж та споруд, чи передано на обслуговування спеціалізованому підприємству

 

 

40

 

 

 

10

Прийнято:

0,65км газо-вих мереж

0,0913км водо-проводів та каналізаційних мереж і 5-ко-лодязів; 3,79км- мереж електропос-тачання

 

56

 

 

 

7 з них:

3 рішення знаходиться на опрацюванні

Прийнято:

0,13 км   газо-вих мереж

0,332км- водо-проводів та каналізаційних мереж та 6-ко-лодязів;

0,016км – ме-реж електро-постачання

 

3

 

 

 

3

Прийнято:

1,04км газо-вих мереж

1,768 км мереж     водо-проводів та каналізацій-них мереж і

16 колодязів

1,557км-– ме-реж електро-постачання

6

 

 

 

 

Кількість позовів до суду щодо пошкоджень зовнішніх інженерних мереж і споруд.  

 

 

3

Отримані побутові травми через пошкодження зовнішніх інженерних мереж і споруд та незадовільний стан території, по якій вони проходять.  

 

 

Дорожньо-транспортні пригоди через пошкодження зовнішніх інженерних мереж і споруд та незадовільний стан території, по якій вони проходять.  

 

 

1

7 Кількість наданих копій рішень на запити

 

Впродовж звітного періоду до Автозаводського та Крюківського райвиконкомів надійшло 317 звернень від підприємств та фізичних осіб-підприємців щодо надання дозволу на порушення об’єктів благоустрою у зв’язку з виконанням планових земляних робіт чи проведення робіт з усунення наслідків аварій на об’єктах благоустрою (аварійні роботи). Починаючи з 2014 року дозвіл на порушення об’єктів благоустрою або відмова в його видачі, переоформлення, видача дублікатів, анулювання дозволів відноситься до безкоштовної адміністративної послуги, яка надається через центр надання адміністративних послуг у місті Кременчуці. Відповідальні за виконання виконавчі комітети Автозаводської та Крюківської районних рад м. Кременчука.

Протяжність зовнішніх інженерних мереж, розташованих на території міста Кременчука, в порівнянні з 2012 роком у звіті зменшено, так як Кременчуцькою філією ПАТ «Полтаваобленерго» не надано інформації щодо протяжності електромереж, які перебувають у власності підприємства.      КП «Міськсвітло» надало інформацію щодо фактичної протяжності електромереж зовнішнього освітлення, а саме: як суму відстаней між опорами, без перерахунку в одну лінію, тому що на теперішній час при реконструкції електромереж використовується самонесучий ізолюваний провід (СІП), в якому всі проводи скручено в один. Внутрішньоквартальна зливова каналізація, що обслуговується комунальним підприємством «Кременчуцьке підрядне спеціалізоване шляхове ремонтно-будівельне управління», на баланс цьому підприємству не передавалась. Відсутні схеми та креслення цих мереж. Тому протяжність внутрішньоквартальних мереж зливової каналізації до звіту не включено.

Протяжність мереж в порівнянні з 2013 роком збільшилася на 3,27% у зв’язку з прийняттям до комунальної власності зовнішніх інженерних мереж водопостачання, водовідведення, теплопостачання, газопостачання та електричних мереж, які ніким не обслуговуються і не знаходяться на балансі, після завершеного будівництва тощо. Впродовж звітного періоду міською радою було прийнято 20 рішень про надання дозволу на прийняття до комунальної власності територіальної громади м. Кременчука мереж. Це на 67% більше попередніх років.

У 2015 році 282,9 км зовнішніх інженерних мереж потребує капітального ремонту (заміни чи реконструкції), що складає 12,3% від загальної кількості. За звітний період (з 2013 року по 2015 рік) виконано капітальний ремонт 72,86 км мереж, що становить 3% від загальної протяжності мереж. Хоча потреба у виконанні капітального ремонту (заміни чи реконструкції) зовнішніх інженерних мереж за три роки суттєво не зменшилась (лише на 7%), об’єми виконання цих робіт в порівнянні з      2013 роком зменшилися в 2,75 рази.

Кількість аварійних ситуацій на зовнішніх інженерних мережах та спорудах, ліквідація яких супроводжувалась тимчасовим порушенням благоустрою території (розриттям), в порівнянні з попереднім звітним періодом суттєво не зменшилась. Показник аварійних ситуацій на зовнішніх інженерних мережах залишається досить високим через їх зношеність.

За інформацією підприємств, на балансі (у власності або в оренді) яких знаходяться зовнішні інженерні мережі та споруди, мережі теплопостачання, водопостачання, водовідведення, електропостачання, газопроводи та інші знаходяться в робочому стані. Підприємствами, відповідно до затверджених графіків, проводяться технічні огляди вказаних мереж, плануються та виконуються всі види ремонтних робіт.

Протягом звітного періоду побутові травми через пошкодження зовнішніх інженерних мереж та споруд відсутні, але виникла 1 дорожньо-транспортна пригода. В поточному році направлено 3 позови до суду з питань пошкодження та крадіжок на зовнішніх інженерних мережах. Комунальним підприємством «Кременчуцьке підрядне спеціалізоване шляхове ремонтно-будівельне управління» протягом трьох років було направлено 188 звернень до міського відділу поліції для встановлення фактів крадіжок 51 люка на зливоприймальних колодязях та 450 решіток.

З огляду на відстежені показники, визначені в аналізі регуляторного впливу до даного рішення, є підстави вважати, що регуляторний акт відповідає поставленим цілям та врегульовує питання у цій сфері діяльності виконавчого комітету Кременчуцької міської ради Полтавської області.

Для проведення періодичного відстеження використано звіти суб’єктів підприємницької діяльності різних форм власності, на балансі яких знаходяться зовнішні інженерні мережі   (крім ЦТП № 2 ПАТ «Укртелеком», ТРК «Візит», що не надали звіту), управління житлово-комунального господарства виконавчого комітету Кременчуцької міської ради, інформації виконавчих комітетів Автозаводської та Крюківської районних у місті Кременчуці рад.

Висновок: регуляторний акт «Про затвердження Положення про   утримання зовнішніх інженерних мереж та споруд, розміщених на території міста Кременчука» підлягає перегляду і внесення змін у зв’язку з:

– ліквідацією виконавчих органів Автозаводської та Крюківської районних у місті Кременчуці рад та затвердження нової структури виконавчих органів Кременчуцької міської ради VII скликання (рішення Кременчуцької міської ради від 23.12.2015);

включення до переліку адміністративних послуг (безкоштовних) дозволу на порушення об’єктів благоустрою або відмови в його видачі, переоформлення, видача дублікатів, анулювання дозволів;

– надання дозволу на порушення об’єктів благоустрою або відмови в його видачі, переоформлення, видача дублікатів, анулювання дозволів через центр надання адміністративних послуг у місті Кременчуці.

Заступник міського голови         Д.В. КРАВЧЕНКО

Начальник управління І.В. МОСКАЛИК

 

Карта транспорту
Гранатова толокаГромадський бюджет
3 Липня, 2020 П’ятниця
11 Червня, 2020 Четвер
4 Червня, 2020 Четвер
29 Травня, 2020 П’ятниця
23 Квітня, 2020 Четвер
8 Квітня, 2020 Середа
7 Квітня, 2020 Вівторок
6 Квітня, 2020 Понеділок
більше новин