Звіт про періодичне відстеження регуляторного акту „Про впорядкування обліку та встановлення режимів роботи закладів торгівлі, ресторанного господарства і сфери послуг у місті Кременчуці”

З В І Т

про періодичне відстеження регуляторного акту „Про впорядкування обліку та встановлення режимів роботи закладів торгівлі, ресторанного господарства і сфери послуг у місті Кременчуці”

04 лютого 2016 року м.Кременчук

Вид документа: Рішення

Рівень прийняття: Виконавчий комітет Кременчуцької міської ради Полтавської області

Паспорт документа:

Номер документа, дата реєстрація № 5 від 10 січня 2012 року зі змінами та доповненнями від 05.04.2013          № 177 та 18.04.2014 №188
Суб’єкт законодавчої ініціативи Виконавчий комітет Кременчуцької міської ради Полтавської області

 

Контроль за виконанням Покладено на першого заступника міського голови Пелипенка В.М.

Сфера впливу: суб’єкти господарювання – фізичні особи та юридичні особи, які здійснюють торгівельну діяльність чи діяльність у сфері послуг, що розташовуються у тимчасових спорудах та/або в стаціонарних спорудах.

Цілі прийняття акта: Головною метою розробки проекту є впорядкування обліку та встановлення зручного для населення режиму роботи закладів торгівлі, ресторанного господарства і сфери послуг на території міста Кременчука та особливо захист населення, яке мешкає в житлових будинках, від негативного впливу шуму від роботи закладів, які знаходяться в цих будинках або у вбудовано-прибудованих до них приміщеннях.

Вид відстеження: періодичне.

Термін проведення: лютий 2016 року

Відстеження здійснено: управлінням розвитку підприємництва, торгівлі, побуту та регуляторної політики виконавчого комітету Кременчуцької міської ради Полтавської області

Станом на звітну дату (січень 2016) в місті налічується 2170 об’єктів торгівельного призначення, ресторанного господарства та сфери послуг, це:

  • об’єкти торгівлі (магазини, відділи, тимчасові стаціонарні та пересувні

споруди) – 1496;

  • об’єкти ресторанного господарства -349;
  • об’єкти сфери послуг – 325.

На дату повторного відстеження у 2013 році виникла потреба у внесенні змін до даного регуляторного акта у зв’язку з корегуванням переліку нормативно-правових актів, на підставі яких розроблений регуляторний акт, внесення змін до складу комісії, внесення пропозицій від членів комісії щодо встановлення цілодобових та подовжених режимів роботи автостоянкам, автозаправним станціям, аптекам без розгляду на комісії, тощо.

Відповідно рішеннями виконавчого комітету від 05.04.2013 № 177 та 18.04.2014 №188 були внесені необхідні зміни, чим врегульовані зазначені вище питання.

Дані обліку звернень суб’єктів за отриманням погодження режиму роботи за відстежуваний період наступні:

      2013 рік 2014 рік 2015 рік
    з часу впро

вад-

ження рішен-

ня видано погод-жень

до 31.12.   2015

но

ві

по

год-

жен-ня

про-

дов-

жен-

ня

разом но

ві

по

год-

жен-ня

 

про-

дов-

жен-

ня

Ра- зом но

ві

по

год-

жен-ня

 

Про-дов-

жен-

ня

ра-

зом

1 Кількість виданих погоджень на встановлення режиму роботи об’єктів: 1809 579 366 945 289 460 749 310 463 773
  Об’єкти торгівлі (стаціонарні, відділи, СТС, пересувні тимчасові споруди) 1379 412 305 717 214 355 569 249 360 609
  Ресторанне господарство у т.ч. сезонні майданчики

 

224 74 30 104 43 62 105 40 56 96
Сфера послуг 206 93 31 124 32 43 75 21 47 68
2 Кількість об’єктів, розташова-них на території міста, всього   2158 2124 2170
  Із них об’єкти торгівлі (стаціонарні, відділи, СТС, пересувні ТС)    

 

1499

 

 

1460

 

 

1496

  Ресторанне господарство, у т.ч. сезонні майданчики    

 

351

 

 

346

 

 

349

  Сфера послуг   309 318 325
3 Кількість об’єктів, які працюють з подовженим режимом роботи  

 

16

 

15 13
4 Кількість об’єктів, які працюють цілодобово   134 138 130
5 Кількість скарг від мешканців міста на порушення тиші закладами торговельно-побутового призначення    

41

 

9

 

17

З часу дії даного регуляторного акту до управління розвитку підприємництва, торгівлі, побуту та регуляторної політики надійшло 1809 звернень від суб’єктів господарювання щодо встановлення режиму роботи об’єктам торговельного призначення та сфери послуг. З них 1050 – на об’єкти, які розташовані у вбудованих чи прибудованих приміщеннях до житлових будинків.

З часу впровадження регуляторного акта (січень 2012) подовжений або цілодобовий режим роботи погоджено 163 закладам. Станом на кінець 2015 року кількість об’єктів з відповідним режимом роботи зменшилась на 12.2% у зв’язку з їх закриттям і складає 130 об’єктів.

Відповідно до вимог рішення виконавчого комітету Кременчуцької міської ради від 10.02.2012 № 5 із змінами від 18.04.2014 та 15.01.2016 питання щодо встановлення режиму роботи об’єктам торгівлі, ресторанного господарства та послуг в нічні години доби розглядається комісією, склад якої затверджено рішенням виконавчого комітету міської ради.

За звітний період з 01.01.2013 по 31.12.2015 роки проведено 13 засідань

комісії, на яких розглянуто 69 звернень щодо погодження цілодобового чи подовженого режиму роботи об’єктам торгівлі та сфери послуг. Видано відповідні погодження 62 закладам ( 27 – ресторанний бізнес, 29 – торгівля, 6 – сфера послуг). Відмовлено 7 закладам .

Із них, трьом об’єктам торгівлі, розміщеним в житлових будинках цілодобовий режим роботи встановлено відповідно до п.5.7.11 Правил за окремим рішенням виконавчого комітету Кременчуцької міської ради.

Також, враховуючи вимоги п. 5.7.9 Правил благоустрою                       території м. Кременчука, об’єктам ресторанного господарства, розташованих безпосередньо в житлових будинках, цілодобовий режим роботи комісією не погоджувався взагалі, а лише до 23 години.

За звітний період кількість скарг мешканців міста на порушення тиші та громадського порядку закладами торгівлі зменшилась у 2,4 рази.

Висновок: Даний регуляторний акт є доцільним та ефективним, що відповідає нормам статті 4 Закону України “Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності. На момент здійснення заходів з відстеження необхідності внесення до нього змін та доповнень не вбачається.

Наступне періодичне відстеження дії даного регуляторного акта у відповідності до норми ст.10 Закону України “Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності” буде здійснюватися через три роки, якщо даний регуляторний акт буде чинним.

Перший заступник міського голови В.М. ПЕЛИПЕНКО

Карта транспорту
Гранатова толокаГромадський бюджет
3 Липня, 2020 П’ятниця
11 Червня, 2020 Четвер
4 Червня, 2020 Четвер
29 Травня, 2020 П’ятниця
23 Квітня, 2020 Четвер
8 Квітня, 2020 Середа
7 Квітня, 2020 Вівторок
6 Квітня, 2020 Понеділок
більше новин