Звіт про базове відстеження дії регуляторного акта – рішення виконавчого комітету Кременчуцької міської ради від 03.04.2017 №261 «Про внесення змін до рішення виконавчого комітету Кременчуцької міської ради Полтавської області від 18.11.2011 №970 «Про затвердження Положення про утримання зовнішніх інженерних мереж та споруд, розміщених на території міста Кременчука»

ЗВІТ
про базове відстеження дії регуляторного акта – рішення виконавчого комітету Кременчуцької міської ради від 03.04.2017 №261 «Про внесення змін до рішення виконавчого комітету Кременчуцької міської ради Полтавської області від 18.11.2011 №970 «Про затвердження Положення про утримання зовнішніх інженерних мереж та споруд, розміщених на території міста Кременчука»

18.04.2017   м. Кременчук

Вид документа: рішення.

Рівень прийняття:  рішення виконавчого комітету Кременчуцької міської ради Полтавської області.

Паспорт документа:   

Номер документа, дата реєстрації 03 квітня 2017 року № 261
Суб’єкт законодавчої ініціативи виконавчий комітет Кременчуцької міської рада Полтавської області
Контроль за виконанням покладено на заступника міського голови Декусара В.В., заступника міського голови Кравченка Д.В., Автозаводську та Крюківську  районні  адміністрації (Слинько К.В.,      Лозовик Д.Б.)

Сфера впливу:

– підприємства та організації,  на балансі ( у власності або в оренді) яких знаходяться зовнішні інженерні мережі та споруди;

– відділи, управління виконавчого комітету Кременчуцької міської ради Полтавської області, що контролюють стан благоустрою і життєдіяльність міста;

–  фізичних осіб-підприємців та громадян.

Стислий опис документа:

 • технічна експлуатація та технічне обслуговування зовнішніх інженерних мереж та споруд;
 • встановлює порядок дій суб’єктів господарювання у випадку проведення аварійних та планових робіт на зовнішніх інженерних мережах та спорудах;
 • визначає порядок передачі на баланс або утримання зовнішніх інженерних мереж та споруд спеціалізованим підприємствам для їх обслуговування;
 • визначає обов’язки суб’єктів господарювання та громадян по збереженню зовнішніх інженерних мереж та споруд;
 • визначає відповідальність за порушення цього «Положення».

Мета прийняття рішення:

– головною ціллю внесення змін до проекту рішення виконавчого комітету Кременчуцької міської ради Полтавської області є збереження зовнішніх інженерних мереж та споруд шляхом належного догляду за ними, своєчасного та якісного проведення їх ремонту, запобігання виникнення аварійних ситуацій, а також відновлення об’єктів благоустрою після проведення планових та аварійних земляних та/або ремонтних робіт;

– приведення «Положення про утримання зовнішніх  інженерних  мереж та  споруд, розміщених на території міста Кременчука» у відповідність до норм діючого законодавства;

– організація дієвого контролю за станом благоустрою території в місцях, де проходять зовнішні інженерні мережі, а також контролю за відновленням об’єктів благоустрою після проведення планових та аварійних земляних та/або ремонтних робіт;

– зменшення рівня побутового травматизму чи кількості дорожньо-транспортних пригод на території міста через неналежний стан зовнішніх інженерних мереж та споруд та територій їх охоронних зон;

–   створення умов для покращення зовнішнього вигляду міста в цілому;

–  забезпечення дотримання вимог чинного законодавства України у сфері благоустрою, житлово-комунальних послуг та охорони праці.

Тип відстеження: базове.

Термін проведення: квітень 2017 року.

Показниками результативності цього регуляторного акта є:

 1. Кількість звернень до органів місцевого самоврядування щодо пошкодження зовнішніх інженерних мереж та споруд, незадовільного стану території, де вони розміщені.
 2. Кількість виданих дозволів на порушення об’єктів благоустрою в порядку, визначеному законодавством, та кількість підприємств, що не відновили об’єкти благоустрою чи відновили їх не в повному обсязі.
 3. Кількість оформлених протоколів про залучення до адміністративної відповідальності осіб, що порушили вимоги вищезазначеного Положення.
 4. Загальна протяжність зовнішніх інженерних мереж, що розміщено на території міста, протяжність інженерних мереж, що підлягає заміні (капітальному ремонту, реконструкції), протяжність інженерних мереж, що замінено за звітний період (реконструйовано, виконано капітальний ремонт), кількість аварійних ситуацій, що виникло на зовнішніх інженерних мережах та спорудах впродовж звітного періоду.
 5. Кількість зовнішніх інженерних мереж та споруд, які ніким не обслуговуються і не знаходяться на балансі, що виявлено за звітний період, а також тих, що прийнято до комунальної власності рішенням Кременчуцької міської ради і передано на обслуговування спеціалізованому підприємству.
 6. Кількість позовів до суду щодо пошкодження зовнішніх інженерних мереж та споруд та кількість отриманих побутових травм, дорожньо-транспортних пригод в результаті їх пошкодження.
 7. Рівень інформованості суб’єктів господарювання.
№ п/п Найменування  показника  результативності регуляторного акта Показник за 2016 рік Показник

за І квартал 2017р.

1 2
 

1

 

Кількість звернень  до  органів  місцевого  самовряду-вання  щодо пошкоджень  зовнішніх інженерних  мереж  та  споруд та незадовільного  стану  території,  по  якій  вони  проходять (шт.) 37 14
 

2

Кількість виданих дозволів на порушення об’єктів благоустрою в порядку, визначеному законодавством.

 

Кількість підприємств, що не відновили об’єкти благоустрою чи відновили їх не в повному обсязі.

295

 

 

1

107

 

 

1

3 Кількість оформлених протоколів про залучення до адміністративної відповідальності осіб, що порушили вимоги вищезазначеного Положення. 8 5
4      Загальна протяжність зовнішніх інженерних мереж, що розміщено на території міста (км):

– підземні зовнішні інженерні мережі (км);

– наземні зовнішні інженерні мережі (км).

Протяжність інженерних мереж, що підлягає заміні (капітальному ремонту, реконструкції (км);

– замінено, виконано капітальний ремонт чи реконструкцію (км).

Кількість аварійних ситуацій, що виникло на зовнішніх інженерних мережах та спорудах впродовж  звітного періоду та супроводжувались порушенням благоустрою (розриттям).

 

 

1418,3

596,0

473,6

 

18,9

 

773

 

 

1418,3

596,0

471,2

 

0,4

 

161

5 Виявлені за звітний період зовнішні інженерні мережі та споруди, які ніким не обслуговуються і не знаходяться на балансі (км).  

 

Прийняті зовнішні  інженерні  мережі  та  споруди до комунальної власності міста Кременчука   протягом звітного періоду та передано на обслуговування спеціалізованому підприємству (м). 5 рішень Кременчу-цької міської  ради.

Мережі:

теплопостач. – 108,4

гарячої води – 216,8

водопостач. – 298

водовідвед. – 417, 1

 

3 рішення Кременчуцької міської ради
6 Кількість  позовів  до  суду  щодо  пошкоджень  зовнішніх інженерних  мереж  і  споруд. 1

95 звернень в поліцію щодо крадіжок решіток та люків

20 звернень в поліцію щодо крадіжок решіток та люків

Отримані побутові травми через незадовільний стан зовнішніх інженерних мереж і споруд  та території, по якій вони проходять.  

 

Дорожньо-транспортні пригоди через незадовільний стан зовнішніх інженерних мереж і споруд та території, по якій вони проходять.  

 

7 Рівень інформованості суб’єктів господарювання 19

Загальна протяжність зовнішніх інженерних мереж 2014,3 км, з них   471,2 км потребує заміни (реконструкції чи капітального ремонту), що складає 23,4%. Впродовж 2016 року та першого кварталу 2017 року замінено 19,3 км мереж, що становить 4,1% від необхідного. В першому кварталі 2017 року на зовнішніх інженерних мережах та спорудах виникло 161 аварійна ситуація. До того ж, через Центр надання адміністративних послуг підприємствами було отримано 107 дозволів на порушення об’єктів благоустрою.

За інформацією підприємств (балансоутримувачів зовнішніх інженерних мереж та споруд) мережі теплопостачання, водопостачання, водовідведення, електропостачання, газопроводи та інші знаходяться в робочому стані. Для утримання їх в належному стані підприємствами проводяться  періодичні огляди, виконуються  поточні та капітальні ремонти.

Протягом звітного періоду побутові травми  та дорожньо-транспортні пригоди через пошкодження зовнішніх інженерних мереж та споруд відсутні.

Для проведення відстеження використано звіти суб’єктів підприємницької діяльності різних форм власності, на балансі яких знаходяться зовнішні інженерні мережі та споруди, а саме: КП «Теплоенерго», Кременчуцька ТЕЦ ПАТ «Полтаваобленерго», КП «Благоустрій Кременчука», ПАТ «Кременчукгаз», КП «Міськсвітло», КП «Кременчукводоканал», КП КПС ШРБУ; інформації Автозаводської та Крюківської районних адміністрацій, управління житлово-комунального господарства виконавчого комітету Кременчуцької міської ради та управління контролю за станом благоустрою виконавчого комітету Кременчуцької міської ради Полтавської області. Три підприємства на запит УЖКГ інформацію не надало.

З метою оцінки результатів цього регуляторного акта та рівня досягнення мети, відповідно до ст.10 Закону України «Про засади державної регуляторної політики в сфері господарської діяльності» будуть здійснюватись заходи з повторного відстеження дії даного регуляторного акта за рік з моменту його прийняття.

Заступник міського голови  В.В.ДЕКУСАР

Начальник управління    І.В.МОСКАЛИК

Карта депутатів
Гранатова толока
Кременчуцька толока - 2018

НЕЙМОВІРНО красиве відео!!!Кременчуцька толока - 2018

Gepostet von Я Люблю Кременчук am Mittwoch, 9. Mai 2018
Громадський бюджет
20 Травня, 2019 Понеділок
19 Травня, 2019 Неділя
18 Травня, 2019 Субота
більше новин