Про внесення змін до рішення міської ради від 31.07.2014 «Про затвердження Порядку визначення обсягів пайової участі (внеску) власників тимчасових споруд для провадження підприємницької діяльності в утриманні об’єктів благоустрою м. Кременчука»

Проект регуляторного акта

 КРЕМЕНЧУЦЬКА МІСЬКА РАДА           
ПОЛТАВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
  _____ СЕСІЯ МІСЬКОЇ РАДИ VIІ СКЛИКАННЯ
РІШЕННЯ

 від                        2017 року м. Кременчук

Про внесення змін до рішення міської ради від 31.07.2014  «Про затвердження Порядку визначення обсягів пайової  участі  (внеску) власників тимчасових споруд для провадження підприємницької діяльності в утриманні об’єктів благоустрою м. Кременчука»  

Відповідно до законів України «Про засади державної регуляторної політики дії у сфері господарської діяльності», «Про регулювання містобудівної діяльності» та «Про благоустрій населених пунктів» та Правил благоустрою території міста Кременчука, затверджених рішенням Кременчуцької міської ради Полтавської області від 01.11.2011, та керуючись п.п. 34 п. 1 ст. 26, ст.28 та ст. 30 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» Кременчуцька міська рада вирішила: 

 1. Внести зміни до рішення міської ради від 31.07.2014 «Про затвердження Порядку визначення обсягів пайової участі (внеску) власників тимчасових споруд для провадження підприємницької діяльності в утриманні об’єктів благоустрою м. Кременчука», а саме: викласти у новій редакції додаток до цього рішення «Порядок визначення обсягів пайової участі (внеску) власників стаціонарних тимчасових споруд для провадження підприємницької діяльності в утриманні об’єктів благоустрою м. Кременчука (додається).
 1. Дане рішення набирає чинності з дня його опублікування.
 1. Опублікувати дане   рішення   у відповідності з діючим законодавством.
 1. Контроль за виконанням цього рішення покласти на першого заступника міського голови Пелипенка В.М., заступника міського голови Кравченка Д.В., заступника міського голови – начальника фінансового управління виконкому міської ради Неіленко Т.Г. та постійні депутатські комісії з питань будівництва, підприємницької діяльності, побутового та торговельного обслуговування та регуляторної політики (голова комісії Шевченко М.І.) та з питань бюджету, фінансів, соціально-економічного розвитку та інвестиційної політики (голова комісії Плескун О.В.).

Строк контролю:  базове відстеження – після впровадження даного рішення; повторне відстеження  – через рік після виконання базового відстеження; періодичне – через три роки після виконання заходів повторного відстеження.

Міський голова  В.О.МАЛЕЦЬКИЙ                                     

 

Додаток до рішення міської ради

  

ПОРЯДОК визначення обсягів пайової участі (внеску) власників стаціонарних тимчасових споруд для провадження підприємницької діяльності в утриманні об’єктів благоустрою м. Кременчука 

 1. Загальні положення

1.1. Цей Порядок застосовується для визначення обсягів Пайової участі (внеску) в утриманні об’єктів благоустрою власників стаціонарних тимчасових споруд, що встановлюються (розміщуються) на землях комунальної власності у межах міста Кременчука (далі – Порядок).

1.2.  Для цілей цього Порядку наведені терміни вживаються в наступному значенні:

– пайова участь (внесок) власників стаціонарних тимчасових споруд в утриманні об’єктів благоустрою – є внеском на фінансування заходів з благоустрою міста Кременчука (з утримання, ремонту, реконструкції та будівництва об’єктів благоустрою), який сплачують до бюджету міста Кременчука власники стаціонарних тимчасових споруд на підставі заяви та договору у грошовому виразі (гривнях) без ПДВ у цінах поточного року з урахуванням кумулятивного коефіцієнта індексації, що повідомляється Державною службою України з питань геодезії, картографії та кадастру відповідно до ст. 289 Податкового кодексу України;

стаціонарна тимчасова споруда торгівельного, побутового, соціально-культурного чи іншого призначення для провадження підприємницької діяльності (далі – СТС) – одноповерхова споруда, яка має закрите приміщення для тимчасового перебування людей і по зовнішньому контуру площу до 30 кв.м., виготовляється з полегшених конструкцій з урахуванням основних вимог до споруд, визначених технічним регламентом будівельних виробів, будівель і споруд, і встановлюється тимчасово, без улаштування фундаменту;

–  тимчасові торговельні ряди – зблоковані споруди, які не мають закритого приміщення для тимчасового перебування людей, виготовлені з полегшених конструкцій (прилавок, навіс, тощо), під комплекс яких загальна площа території може бути більше 30 кв.м. (встановлюються за індивідуальним ескізом, погодженим з управлінням містобудування та архітектури);

стаціонарний сезонний торговий майданчик – торговий майданчик для надання послуг з громадського харчування біля капітального закладу ресторанного господарства на відкритому повітрі (під тентами, на верандах, виготовлених з полегшених конструкцій тощо), що встановлюється стаціонарно на весь період встановлення згідно паспорту прив`язки; 

– холодильне та інше обладнання,  що розміщується поряд  з СТС,  необхідне  для  забезпечення санітарних заходів чи дотримання вимог санітарних норм,  передбачене паспортом прив’язки СТС, не потребує отримання будь-якого  дозволу. При  цьому  загальна  площа,  що  займає таке обладнання,  не може перевищувати 25%  площі цієї ТС,  а обладнання  має  розміщуватися поряд з ТС.

Терміни, що не визначені у цьому Положенні, вживаються у значенні, встановленому чинним законодавством.

1.3. Залучені кошти спрямовуються виключно на фінансування заходів з благоустрою м. Кременчука (утримання, ремонту, реконструкції та будівництва об’єктів благоустрою).

1.4. Пайова участь (внесок) власників стаціонарних тимчасових споруд в утриманні об’єктів благоустрою залучається, у разі погодження їх права на встановлення (розміщення) стаціонарних тимчасових споруд для провадження  підприємницької діяльності на об’єктах благоустрою на території  м. Кременчука з метою:

– відшкодування витрат бюджету м. Кременчука на розширене відтворення об’єктів благоустрою;

– фінансування заходів з благоустрою м. Кременчука (утримання, ремонту, реконструкції та будівництва об’єктів благоустрою).

1.5. Цей Порядок застосовується для визначення обсягів Пайової участі (внеску) в утриманні об’єктів благоустрою власників стаціонарних тимчасових споруд, що встановлюються (розміщуються) на землях комунальної власності у межах міста Кременчука.

 1. Фактори, що впливають на розмір Пайової участі (внеску) в утриманні об’єктів благоустрою

2.1. Обсяг Пайової участі (внеску) в утриманні об’єктів благоустрою визначається з урахуванням:

– впливу стаціонарної тимчасової споруди на об’єкти благоустрою міста;

– функціонального призначення стаціонарної тимчасової споруди;

– площі стаціонарної тимчасової споруди;

– місця розміщення стаціонарної тимчасової споруди;

– кумулятивного коефіцієнта індексації поточного року.

 1. 3. Порядок залучення і використання Пайових коштів в утриманні об’єктів благоустрою та укладення договорів

3.1. Цей Порядок регулює організаційні та економічні відносини, пов’язані з залученням і використанням Пайової участі (внеску) в утриманні об’єктів благоустрою та укладенням договорів на пайову участь (внесків) в утриманні об’єктів благоустрою.

3.2. Повноваження щодо залучення і використання Пайової участі (внеску) в утриманні об’єктів благоустрою м. Кременчука покладаються на виконавчий комітет Кременчуцької міської ради Полтавської області.

3.3. Пайова участь (внесок) в утриманні об’єктів благоустрою сплачується у грошовій формі.

3.4. Пайова участь (внесок) в утриманні об’єктів благоустрою сплачується суб’єктами господарювання згідно з договором щодо пайової участі в утриманні об’єктів благоустрою (надалі по тексту – Договір), укладеним між виконавчим комітетом Кременчуцької міської ради Полтавської області та власником стаціонарної тимчасової споруди для провадження підприємницької діяльності за встановленою цим Порядком формою (Додаток 1) та на підставі відповідного погоджувального рішення.

3.5. Розрахунок Пайової участі (внеску) в утриманні об’єктів благоустрою та підготовка проекту договору здійснюється управлінням містобудування та архітектури виконавчого комітету Кременчуцької міської ради Полтавської області протягом п’яти робочих днів на підставі відповідного погоджувального рішення виконавчого комітету Кременчуцької міської ради Полтавської області, після отримання заяви від власника тимчасової споруди для провадження підприємницької діяльності.

3.6. Договір на пайову участь (внесок) в утриманні об’єктів благоустрою розглядається та візується юридичним управлінням виконавчого комітету Кременчуцької міської ради Полтавської області протягом двох робочих днів та передається на підпис міському голові або заступнику міського голови відповідно до розподілу повноважень.

3.7. Порядок та терміни сплати пайової участі (внеску) в утриманні об’єктів благоустрою.

3.7.1. Пайова участь (внесок) в утриманні об’єктів благоустрою сплачується у терміни, вказані у Договорі.

3.7.2. Умови сплати пайової участі (внеску) в утриманні об’єктів благоустрою визначаються у Договорі.

3.7.3. Кошти Пайової участі (внеску) в утриманні об’єктів благоустрою власник стаціонарної тимчасової споруди перераховує на бюджетний рахунок міського бюджету м. Кременчука, який визначається міським фінансовим управлінням.

3.8. Контроль за виконанням умов діючих договорів про пайову участь в утриманні об’єктів благоустрою здійснюється управлінням містобудування та архітектури виконавчого комітету Кременчуцької міської ради Полтавської області та управлінням контролю за станом благоустрою виконавчого комітету Кременчуцької міської ради Полтавської області шляхом перевірки місця розташування, функціонального призначення тимчасової споруди та наявності дозвільних документів відповідно до цього Порядку.

3.9. Управління містобудування та архітектури виконавчого комітету Кременчуцької міської ради Полтавської області щомісячно здійснює звірку з міським фінансовим управлінням про сплачені кошти у розрізі суб’єктів господарювання.

3.10. Суб’єктам господарювання забороняється встановлювати (розміщувати) стаціонарні тимчасові споруди для провадження підприємницької діяльності без наявності укладеного договору про пайову участь в утриманні об’єктів благоустрою та сплати пайової участі.

3.11. У разі порушення термінів сплати або несплати пайового внеску за укладеним договором про пайову участь в утриманні об’єктів благоустрою:

– власник стаціонарної тимчасової споруди несе відповідальність згідно з умовами договору на пайову участь в утриманні об’єктів благоустрою;

– рішення виконавчого комітету Кременчуцької міської ради Полтавської області щодо погодження на розміщення тимчасової споруди для провадження підприємницької діяльності може бути скасоване.

3.12. Сплата суб’єктом господарювання пайової участі в утриманні об’єктів благоустрою здійснюється після укладення Договору не пізніше 5 числа кожного місяця.

3.13. Використання пайової участі в утриманні об’єктів благоустрою.

3.13.1.Рішення щодо розподілу та цільового використання коштів пайової участі (внеску) в утриманні об’єктів благоустрою приймає Кременчуцька міська рада при затвердженні міського бюджету на кожний рік. Кошти, що надходять від сплати пайової участі (внеску) в утриманні об’єктів благоустрою, спрямовуються на заходи з благоустрою, утримання, ремонт, реконструкцію та будівництво об’єктів благоустрою м. Кременчука. Проект рішення щодо розподілу та цільового використання коштів пайової участі (внеску) в утриманні об’єктів благоустрою готує управління житлово-комунального господарства виконавчого комітету Кременчуцької міської ради Полтавської області.

3.14. Методика розрахунку розміру пайової участі (внеску) в утриманні об’єктів благоустрою при встановленні (розміщенні) стаціонарних тимчасових споруд для провадження підприємницької діяльності.

3.14.1. Розмір Пайової участі (внеску) в утриманні об’єктів благоустрою визначається за наступним алгоритмом:

а) визначення розміру пайової участі (внеску) в утриманні об’єктів благоустрою за 1 квадратний метр площі СТС, стаціонарного сезонного майданчика, торговельного ряду тощо згідно з Додатком 2 до цього Порядку;

б) визначення площі стаціонарної тимчасової споруди;

в) визначення функціонального призначення тимчасової споруди;

г) визначення коефіцієнту функціонального використання, який залежить від впливу тимчасової споруди для провадження підприємницької діяльності на об’єкти благоустрою міста згідно з Додатком 3 до цього Порядку.

У випадку змішаного функціонального використання тимчасової споруди  – наявність декількох коефіцієнтів функціональних використань, для розрахунку розміру Пайової участі (внеску) в утриманні об’єктів благоустрою використовується більший з коефіцієнтів.

д) визначення терміну, на який встановлюється (розміщується) тимчасова споруда для провадження підприємницької діяльності.

3.15. Розрахунок розміру Пайової участі (внеску) при встановленні (розміщенні) стаціонарної тимчасової споруди для провадження підприємницької діяльності.

3.15.1 Розмір Пайової участі (внеску) в утриманні об’єктів благоустрою при встановленні (розміщенні) тимчасової споруди для провадження підприємницької діяльності розраховується за один місяць наступною формулою: В = П * В1*Кі* Кф* Т ,  де

П – загальна площа тимчасової споруди для провадження підприємницької діяльності (кв.м.), визначена управлінням містобудування та архітектури виконавчого комітету Кременчуцької міської ради полтавської області;

В1 – розмір пайової участі (внеску) в утриманні об’єктів благоустрою за 1 квадратний метр площі тимчасової споруди за один місяць, визначений згідно з Додатком 2;

Кі   – кумулятивний коефіцієнт індексації;

Кф – коефіцієнт функціонального використання, визначений згідно з Додатком 3;

Т – термін, на який узгоджено встановлення (розміщення) тимчасової споруди для провадження підприємницької діяльності (кількість місяців);

В – розмір пайової участі (внеску) в утриманні об’єктів благоустрою за 1 квадратний метр площі тимчасової споруди за термін, на який встановлюється (розміщується) тимчасова споруда для провадження підприємницької діяльності.

 1. Прикінцеві положення

4.1. Строк дії договору щодо Пайової участі в утриманні об’єктів благоустрою встановлюється відповідно до терміну погодження на розміщення стаціонарної тимчасової споруди для провадження підприємницької діяльності, вказаному у відповідному рішенні виконавчого комітету Кременчуцької міської ради Полтавської області, але не більше 5 років.

4.2. Загальний розмір плати за Договором становить платіж, розрахований згідно з пунктом 3.15.1 цього Порядку, що сплачується щомісячно відповідно до  умов  Договору.

4.3. У разі відсутності заборгованості та належного виконання  Договору суб’єкт господарювання має переважне право на його переукладення на новий термін в порядку, визначеному цим рішенням.

4.4. Звільняються від сплати пайової участі (внеску) в утриманні об’єктів благоустрою власники стаціонарних тимчасових споруд для провадження підприємницької діяльності, які розміщують об’єкти на земельних ділянках, що належать їм на праві власності.

4.4.1. Власники стаціонарних тимчасових споруд для провадження підприємницької діяльності, які розміщують об’єкти на земельних ділянках, що належать їм на правах оренди та/або постійного користування, беруть пайову участь в утриманні об’єктів благоустрою  або  звільняються від сплати пайової участі (внеску) в утриманні об’єктів благоустрою у разі забезпечення власними силами на території, прилеглій до об’єкта відповідно до затвердженої схеми благоустрою:

– санітарного очищення та прибирання з дотриманням вимог Державних санітарних норм та правил утримання територій населених місць, затверджених наказом Міністерства охорони здоров’я України від 17.03.2011 № 145,

зареєстрованих у Міністерстві юстиції України 05.04.2011 за № 457/19195;

– утримання зелених насаджень з дотриманням вимог Правил утримання зелених насаджень у населених пунктах України, затверджених наказом Міністерства будівництва, архітектури та житлово-комунального господарства України від 10 квітня 2006 року № 105, зареєстрованих у Міністерстві юстиції України 27 липня 2006 року за № 880/12754;

– виконання відповідних робіт з утримання об’єктів благоустрою згідно з номенклатурою, наведеною у додатку 5 до пункту 1.8 Порядку проведення ремонту та утримання об’єктів благоустрою населених пунктів, затвердженого наказом Державного комітету України з питань житлово-комунального господарства від 23.09.2003 № 154, зареєстрованого у Міністерстві юстиції України 12 лютого 2004 року за № 189/8788.

4.5. Цей порядок не розповсюджується на розміщення пересувних тимчасових споруд для провадження підприємницької діяльності на території м. Кременчука та порядок сплати пайової участі (внеску) в утриманні об’єктів благоустрою власниками пересувних тимчасових споруд для провадження підприємницької діяльності на території міста Кременчука, що визначається окремими регуляторними актами.

Перший заступник міського голови                           В.М.ПЕЛИПЕНКО 

Заступник міського голови                                                    Д.В.КРАВЧЕНКО                                   

Додаток 1

До Порядку визначення обсягів пайової участі (внеску) власників тимчасових споруд для провадження підприємницької діяльності в утриманні об’єктів благоустрою м. Кременчука

ДОГОВІР

щодо пайової участі в утриманні об’єкта благоустрою

м. Кременчук                                                                    ___ ___________  року

_______________________________________________________________________________

(найменування юридичної особи, що є власником тимчасової споруди торговельного, побутового, соціально-культурного чи іншого призначення, розташованої на території об’єкта благоустрою державної та комунальної власності  в особі_____________________________________________________________________________________________________________,
(посада, прізвище, ім’я та по батькові)

що діє на підставі ______________________________________________________________________________________________,
(назва документа, номер і дата видачі)
або __________________________________________________________________________________________________________________,
(прізвище, ім’я та по батькові фізичної особи – підприємця, що є власником тимчасової споруди торговельного, побутового, соціально-культурного чи іншого призначення, розташованої на території об’єкта благоустрою державної та комунальної власності),

що  діє  на  підставі  свідоцтва  про  реєстрацію,  далі – Замовник,  з  однієї  сторони   і

виконавчого комітету Кременчуцької міської ради Полтавської області

(найменування суб’єкта господарювання, який здійснює діяльність щодо утримання об’єктів благоустрою державної та комунальної власності, або балансоутримувача об’єкта благоустрою)

в особі_________________________________________________________________________,

(посада, прізвище, ім’я та по батькові)

що діє на підставі Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», далі — Виконавець, з іншої сторони (далі – Сторони), керуючись Законом України «Про благоустрій населених пунктів» та іншими нормативно-правовими актами, уклали цей договір (далі – Договір) про таке:

      І. Предмет Договору

1.1. Замовник зобов’язується оплатити пайову участь в утриманні об’єкта благоустрою (згідно з заявою Замовника та відповідно до рішення виконавчого комітету Кременчуцької міської ради Полтавської області  __________________________________________ ) , а саме:

(номер і дата розпорядчого документа)

розміщення стаціонарної тимчасової споруди для провадження підприємницької діяльності) за адресою:______________________________________________________________________ ________________________________________________________________________________

в м. Кременчуці площею _______ кв.м.  з ___________________________________________ ,

(термін розміщення)

власником якої є Замовник, а Виконавець зобов’язується забезпечити належне утримання прилеглої до зазначеної споруди території.

1.2. Сторони  погодилися, що Замовник сплачує пайову участь в утриманні об’єкта благоустрою у розмірі _____________ (грн.)  щомісячно не пізніше 5 числа наступного місяця відповідно до цього Договору.

Обсяги пайової участі  в  утриманні об’єкта  благоустрою визначені згідно з рішенням

Кременчуцької міської ради Полтавської області від _____________  «Про затвердження Порядку визначення обсягів пайової участі (внеску) власників тимчасових споруд для провадження підприємницької діяльності в утриманні об’єктів благоустрою м. Кременчука» (із змінами та доповненнями) відповідно до пункту 10 частини другої статті 10 Закону України «Про благоустрій населених пунктів».

1.3. Замовник здійснює оплату пайової участі у розмірі, установленому в пункті 1.2 цього Договору на спеціальний рахунок   «пайова участь в утриманні об’єктів благоустрою

м. Кременчука», (рахунок № р/р ____________ код __________, МФО _________, банк одержувача _______________________________).

ІІ. Права та обов’язки Сторін

2.1. Виконавець має право вимагати від Замовника своєчасної оплати пайової участі у розмірі, установленому в пункті 1.2 цього Договору.

2.2. Виконавець зобов’язується з урахуванням вимог Правил благоустрою території міста Кременчука, затверджених рішенням  Кременчуцької міської ради Полтавської області від 01.11.2011 із змінами та доповненнями, забезпечити на території, прилеглій до______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________  

(назва тимчасової споруди торговельного, побутового, соціально-культурного чи іншого призначення, розташованої на території об’єкта благоустрою у м. Кременчуці, паспорт прив’язки тимчасової споруди для провадження підприємницької діяльності у разі наявності).

у межах, визначених схемою благоустрою території:

– санітарне очищення та прибирання з дотриманням вимог Державних санітарних норм та правил утримання територій населених місць, затверджених наказом Міністерства охорони здоров’я України від 17 березня 2011 року № 145, зареєстрованих у Міністерстві юстиції України 05 квітня 2011 року за № 457/19195;

– утримання вулично-дорожньої мережі з дотриманням вимог Технічних правил ремонту і утримання вулиць та доріг населених пунктів, затверджених наказом Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України від 14 лютого 2012 року № 54, зареєстрованих у Міністерстві юстиції України 05 березня 2012 року за № 365/20678;

– утримання зелених насаджень з дотриманням вимог Правил утримання зелених насаджень у населених пунктах України, затверджених наказом Міністерства будівництва, архітектури та житлово-комунального господарства України від 10 квітня 2006 року № 105, зареєстрованих у Міністерстві юстиції України 27 липня 2006 року за № 880/12754;

– виконання відповідних робіт з утримання об’єктів благоустрою згідно з номенклатурою, наведеною у додатку 5 до пункту 1.8 Порядку проведення ремонту та утримання об’єктів благоустрою населених пунктів, затвердженого наказом Державного комітету України з питань житлово-комунального господарства від 23.09.2003 № 154, зареєстрованого у Міністерстві юстиції України 12 лютого 2004 року за № 189/8788.

2.3. Замовник має право:

1) вимагати від Виконавця усунення виявлених недоліків щодо утримання території об’єкта благоустрою;

2) отримувати від Виконавця інформацію про використання Виконавцем внесених Замовником обсягів пайової участі в утриманні території у розмірі, установленому в пункті 1.2 цього Договору.

2.4. Замовник зобов’язується:

1) своєчасно сплатити пайову участь в утриманні об’єкта благоустрою у розмірі, установленому в пункті 1.2 цього Договору;

2) надавати Виконавцю можливість безперешкодного виконання своїх зобов’язань щодо належного утримання території об’єкта благоустрою;

3) у разі виникнення загрози або настання надзвичайних ситуацій, пов’язаних з природною стихією: ураган, землетрус, сильний снігопад, ожеледиця тощо, сприяти Виконавцю у попередженні та ліквідації їхніх наслідків.    

                                ІІІ. Відповідальність сторін за невиконання умов Договору

3.1. Не виконання замовником умов Договору про пайову участь в утриманні об’єктів благоустрою м. Кременчука щодо перерахування в повному обсязі коштів є підставою для скасування  рішення виконавчого комітету Кременчуцької міської ради Полтавської області на розміщення стаціонарної тимчасової споруди.

3.2. Замовник у випадку не сплати пайового внеску, передбаченого розділом 1 цього Договору, повинен самостійно прибрати стаціонарну тимчасову споруду з об’єкту благоустрою.

3.3. За порушення строку сплати пайового внеску Замовник сплачує штраф у розмірі 0,1% від розміру пайового внеску за кожен день прострочення платежу.

3.4. Сторони звільняються від відповідальності за часткове чи повне невиконання зобов’язань по цьому Договору, якщо це невиконання викликане обставинами форс-мажору. 

 1. IV. Розв’язання спорів

Спори за цим Договором між Сторонами розв’язуються шляхом проведення переговорів або в судовому порядку.

 1. V. Форс-мажорні обставини

Сторони звільняються від відповідальності за цим Договором у разі настання непереборної сили (дії надзвичайних ситуацій техногенного, природного або екологічного характеру), що унеможливлює його виконання.

 1. VI. Строк дії Договору

6.1. Цей Договір набирає чинності з дати його укладення та діє до повного виконання сторонами своїх зобов’язань.

6.2. Закінчення строку дії цього Договору не звільняє Сторони від відповідальності за його порушення, яке мало місце під час дії цього Договору. 

VII. Умови зміни, розірвання, припинення дії Договору

7.1. Зміна умов цього Договору проводиться у письмовій формі за взаємною згодою Сторін. У разі якщо не досягнуто такої згоди, спір розв’язується в судовому порядку.

7.2. Дія цього Договору припиняється у разі:

1) невиконання Сторонами умов цього Договору;

2) за згодою сторін, якщо інше не встановлено договором або законом;

3) за рішенням суду на вимогу однієї із сторін у разі істотного порушення договору другою стороною та в інших випадках, встановлених договором або законом;

4)в інших випадках, передбачених чинним законодавством України. 

VIII. Прикінцеві положення

8.1. Цей Договір складений у двох примірниках, які мають однакову юридичну силу. Один примірник зберігається у Замовника, інший – у Виконавця.

Реквізити сторін

Замовник                                                                                     Виконавець

Посада, ПІБ, підпис:                                                 Посада, ПІБ, підпис:

_________  /________________                            _________  /________________

МП                                                                             МП

Додаток 2 До Порядку визначення обсягів пайової участі (внеску) власників стаціонарних тимчасових споруд для провадження підприємницької діяльності в утриманні об’єктів благоустрою м. Кременчука

Розмір пайової участі (внеску) в утриманні об’єктів благоустрою за 1 квадратний метр площі стаціонарних тимчасових споруд для  провадження підприємницької діяльності в утриманні об’єктів благоустрою м. Кременчука 

№ п/п Район (частина міста) розміщення ПТС на території міста Кременчука Розмір пайової участі за у гривнях за 1кв.м. площі ПТС за 1 рік Розмір пайової участі за у гривнях за 1кв.м. площі ПТС за 1 місяць
1 Молодіжний 65,30 5.44
2 Велика Кохнівка 48,26 4.02
3 Ревівка 45,42 3.79
4 Занасип 56,78 4.73
5 Нагірна частина 70,98 5.92
6 Центр 99,36 8.28
7 Крюків 49,68 4.14
8 Раківка 51,10 4.26

 Перший заступник міського голови                                В.М.ПЕЛИПЕНКО 

Заступник міського голови                                                        Д.В.КРАВЧЕНКО

 

Коефіцієнт функціонального використання (Кф)

Функціональне призначення стаціонарної тимчасової споруди для провадження підприємницької діяльності Розмір коефіцієнта 
Торгівля продовольчими та непродовольчими товарами  

2,0

 

Торгівля хлібом та хлібобулочними виробами

 

1,3

 

Торгівля овочами, фруктами, квітами

 

1,7

 

Торгівля тютюновими виробами та алкогольними напоями

 

2,0

Торгівля періодичними виданнями преси та книгами, державними лотереями  

1,5

 

Надання населенню побутових послуг

 

1,5

 

Надання послуг з громадського харчування

 

2,0

 

Інше функціональне призначення

 

1,5

 Перший заступник міського голови                                     В.М.ПЕЛИПЕНКО 

Заступник міського голови                                                        Д.В.КРАВЧЕНКО

 

Аналіз регуляторного впливу до проекту рішення Кременчуцької міської ради Полтавської області «Про внесення змін до рішення міської ради від 31.07.2014 «Про затвердження Порядку визначення обсягів пайової  участі (внеску) власників тимчасових споруд для провадження підприємницької діяльності в утриманні об’єктів благоустрою  м. Кременчука» 

 1. I. Визначення та аналіз проблеми, яку пропонується розв’язати шляхом регулювання

З метою спрощення процедури оформлення документації та забезпечення механізму взаємодії органів місцевого самоврядування з питань утримання об’єктів благоустрою комунальної власності та балансоутримувачів цих об’єктів з власниками тимчасових споруд, розміщених на цих об’єктах, відповідно до законів України «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності», «Про благоустрій населених пунктів», «Про дозвільну систему у сфері господарської діяльності», наказу Міністерства регіонального розвитку, будівництва та  житлово-комунального господарства України   від   12.11.2013  № 537, Зареєстровано в Міністерстві юстиції України 06.12.2013 за № 2073/ 24605 «Про затвердження Типового договору щодо пайової участі в утриманні об’єкта благоустрою»,  Правил  благоустрою  території  міста  Кременчука, затверджених рішенням Кременчуцької міської ради Полтавської області від 01.11.2011, та керуючись п.п. 34 п. 1 ст. 26, ст.28 та ст. 30 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» Кременчуцька міська рада Полтавської області у 2014 році внесла зміни до Правил розміщення тимчасових споруд на території міста Кременчука та затвердила Порядок визначення обсягів пайової  участі (внеску) власників тимчасових споруд для провадження підприємницької діяльності в утриманні об’єктів благоустрою  м. Кременчука (далі Порядок), який було затверджено рішенням міської ради від 31.07.2014.

При розробці вище зазначеного Порядку для розрахунку розміру пайової участі (внеску) в утриманні об’єктів благоустрою за 1 квадратний метр площі для  розміщення стаціонарних тимчасових споруд для провадження підприємницької діяльності було застосовано розміри пайової участі (внеску) в утриманні об’єктів благоустрою за 1 квадратний метр площі, що діяли на той час та були  затверджені відповідним рішенням міської ради для пересувних тимчасових споруд для здійснення сезонної торгівлі та надання послуг у сфері розваг в утриманні об’єктів благоустрою м. Кременчука.

Слід зауважити, що на виконання статті 289 Податкового кодексу України Державна служба України з питань геодезії, картографії та кадастру визначає коефіцієнт індексації нормативної грошової оцінки земель у відповідності до індексу споживчих цін за певний рік. Так, наприклад, за інформацією Державної служби статистики України, індекс споживчих цін за 2016 рік становив 112,4 %. Відповідно до пункту 8 підрозділу 6 Перехідних положень Податкового кодексу України (в редакції Закону України від 20.12.2016 N 1791-VIII «Про внесення змін до Податкового кодексу України та деяких законодавчих актів України щодо забезпечення збалансованості бюджетних надходжень у 2017 році») встановлено, що індекс споживчих цін за 2016 рік, що використовується для визначення коефіцієнта індексації нормативної грошової оцінки земель, застосовується із значенням: для сільськогосподарських угідь (ріллі, багаторічних насаджень, сіножатей, пасовищ та перелогів) – 100 відсотків; для земель несільськогосподарського призначення – 106 відсотків.

Значення коефіцієнта індексації нормативної грошової оцінки сільськогосподарських угідь (ріллі, багаторічних насаджень, сіножатей, пасовищ та перелогів) за 2016 рік становить 1,0, для земель несільськогосподарського призначення – 1,06.

Коефіцієнт індексації нормативної грошової оцінки земель застосовується кумулятивно в залежності від дати проведення нормативної грошової оцінки земель. Коефіцієнт  індексації нормативної грошової оцінки земель становить за: 2009 рік – 1,059, 2010 рік – 1,0, 2011 рік – 1,0, 2012 рік – 1,0, 2013 рік – 1,0, 2014 рік – 1,249, 2015 рік – 1,433 (крім сільськогосподарських угідь) та 1,2 для сільськогосподарських угідь (рілля, перелоги, сіножаті, пасовища, багаторічні насадження), 2016 рік – 1,06.

За статистичними даними управління земельних ресурсів, отриманими з використанням програмного комплексу АКРП (аналіз контролю ресурсних платежів) станом на 17.11.2017 розмір орієнтовної середньої орендної плати за користування земельними ділянками комерційного (торгівельного) призначення за 1 квадратний метр у розрізі мікрорайонів міста складає: 

№ п/п Район (частина міста) розміщення ПТС на території міста Кременчука Розмір орієнтовної середньої орендної плати

за  користування земельними ділянками торгівельного призначення,

у гривнях за 1кв.м. за 1 рік

Станом на  09.04.2013 Станом на 17.11.2017 Зростання на, грн.
1 Молодіжний 46 65,30 19,30
2 Велика Кохнівка 34 48,26 14,26
3 Ревівка 32 45,42 13,42
4 Занасип 40 56,78 16,78
5 Нагірна частина 50 70,98 20,98
6 Центр 70 99,36 29,36
7 Крюків 35 49,68 14,68
8 Раківка 36 51,10 15,10

При цьому, незважаючи на інфляційні процеси в країні, розміри пайової участі (внеску) в утриманні об’єктів благоустрою за 1 квадратний метр площі як для розміщення пересувних тимчасових споруд для здійснення сезонної торгівлі та надання послуг у сфері розваг, так і для розміщення стаціонарних тимчасових споруд для провадження підприємницької діяльності в утриманні об’єктів благоустрою  м. Кременчука протягом 4-х років залишався без змін. Проте, за ці 4 роки розмір орієнтовної середньої орендної плати за  користування земельними ділянками торгівельного призначення зріс в середньому на 14, 2%.

Враховуючи вище зазначене, вважаємо за доцільне внести відповідні зміни до діючого регуляторного акту в частині корегування порядку розрахунку обсягів пайової участі (розміру внеску) власників стаціонарних тимчасових споруд для провадження підприємницької діяльності в утримання об’єктів благоустрою м. Кременчука шляхом застосування кумулятивного коефіцієнта індексації (за 1 квадратний метр площі).

Прийняття цього регуляторного акту забезпечить додаткове надходження коштів до цільового фонду для поліпшення благоустрою, забезпечення чистоти та порядку на території міста.

Основні групи (підгрупи), на які впливає проблема, яку передбачається розв’язати шляхом державного регулювання – прийняттям цього проекту регуляторного акту:

Групи (підгрупи)

 

так ні
Громадяни Не впливає
Держава

Органи місцевого самоврядування

 

 

 

Надає можливість реалізації повноважень виконавчим комітетом міської ради (пункт 10 частини другої статті 10 Закону України «Про благоустрій населених пунктів») щодо визначення обґрунтованих обсягів пайової участі власників тимчасових споруд торговельного, побутового, соціально-культурного чи іншого призначення в утриманні об’єктів благоустрою міста, що, в свою чергу, сприятиме наповненню міського бюджету. Додаткові витрати державного та місцевих бюджетів, пов’язані із запровадженням  цього рішення, відсутні, крім витрат на оприлюднення регуляторного акту
Суб’єкти господарювання Впливає на суб’єктів господарювання – власників стаціонарних тимчасових споруд, які здійснюють підприємницьку діяльність та виявили бажання брати пайову участь в утриманні об’єктів благоустрою за договором, що надає можливість оформити погодження на розміщення СТС за спрощеною процедурою. За період з 31.07.2014 по 01.11.2017 укладено договори з   335 суб’єктами.

 

Витрати суб’єктів господарювання, у зв’язку з прийняттям даного рішення, передбачаються у вигляді оплати ( з урахуванням кумулятив-ного коефіцієнта індексації) за договором щодо пайової участі в утриманні об’єкта благоустрою.

ІІ. Цілі державного регулювання

Метою регулювання є внесення змін до діючого регуляторного акту в частині корегування порядку розрахунку пайової участі (внеску) за 1 квадратний метр площі об’єкту благоустрою, на якому розміщені стаціонарні тимчасові споруди для провадження підприємницької діяльності, з урахуванням кумулятивного коефіцієнта індексації.

III. Визначення та оцінка альтернативних способів досягнення визначених цілей

 1. Визначення альтернативних способів
Вид альтернативи Опис альтернативи
Альтернатива 1

Залишення існуючої на даний момент ситуації без змін

Не забезпечує досягнення цілей.

 

Альтернатива 2    Прийняття розробленого проекту регуляторного акту Забезпечує досягнення цілей державного регулювання.

 

Альтернатива 3

Розв’язання зазначеної проблеми за допомогою ринкових механізмів

Не є можливим.

Оскільки регулювання питання щодо визначення обсягів пайової участі  в утриманні об’єктів благоустрою належить до повноважень виконавчих органів міської ради

 

 1. Оцінка вибраних альтернативних способів досягнення цілей

Оцінка впливу на сферу інтересів держави

Вид альтернативи Вигоди Витрати
Альтернатива 1 Залишення існуючої на даний момент ситуації без змін Відсутні Проблема регулювання залишиться не вирішеною, що спричинятиме недонадходження до міського бюджету.
Альтернатива  2 Прийняття розробленого проекту регуляторного акту Забезпечує досягнення цілей державного регулювання, визначених у розділі ІІ цього Аналізу

 

На розробку регуляторного акта (витрати робочого часу спеціалістів, пов’язані з підготовкою регуляторного акта та оприлюднення)
Альтернатива 3

Розв’язання зазначеної проблеми за допомогою ринкових механізмів

 

 

 

Відсутні

 

 

Відсутні

Оцінка впливу на сферу інтересів громадян

Вид альтернативи Вигоди Витрати
Альтернатива  1 Залишення існуючої на даний момент ситуації без змін Не вбачається Відсутні
Альтернатива  2 Прийняття розробленого проекту регуляторного акту Задоволення інтересів територіальної громади в частині покращення санітарного та технічного стану об’єктів та елементів благоустрою загального користування  за рахунок збільшення надходження коштів до цільового фонду міського бюджету Відсутні
Альтернатива 3

Розв’язання зазначеної проблеми за допомогою ринкових механізмів

 

 

Відсутні

 

 

Відсутні

Оцінка впливу на сферу інтересів суб’єктів господарювання

Показник Великі Середні Малі Разом
всього У т.ч. мікро
Кількість суб’єктів господарювання, що підпадають під дію регулювання, одиниць 335 335
Питома вага групи у загальній кількості, відсотків    100 х

Станом на 01.11.2017 із загальної кількості суб’єктів господарювання (335), які зверталися за отриманням погодження на розміщення на об’єктах благоустрою стаціонарних тимчасових споруд 100% відноситься до суб’єктів малого бізнесу. При цьому, загальна кількість суб’єктів малого та середнього бізнесу в м. Кременчуці складає – 14219. Тобто кількість суб’єктів господарювання – власників СТС, які уклали договори щодо сплати пайової участі в утриманні об’єктів благоустрою складає 2,35%.

Вид альтернативи

 

Вигоди Витрати
Альтернатива  1 Залишення існуючої на даний момент ситуації без змін Розмір пайового внеску в утримання об’єктів благоустрою залишиться без змін Додаткові витрати відсутні
Альтернатива  2 Прийняття розробленого регуляторного акту Витрати на сплату пайової участі (внеску) в утриманні об’єктів благоустрою власниками стаціонарних тимчасових споруд у 2018 році не перевищуватимуть середньої вартості орендної плати за користування земельними ділянками торгівельного призначення іншими суб’єктами господарювання. При цьому, процедура отримання погодження на розміщення СТС є спрощеною та залишається без змін. Розмір пайового з  внеску в утримання об’єктів благоустрою власниками стаціонарних тимчасових споруд  у 2018 році буде встановлено із застосуванням кумулятивного коефіцієнта інфляції, що призведе до додаткових витрат. Розмір витрат, при цьому,  може бути врегульованим замовником за рахунок зменшення площі стаціонарної тимчасової споруди, зміни її функціонального призначення та розташування.
Альтернатива 3

Розв’язання зазначеної проблеми за допомогою ринкових механізмів

 

 

Відсутні

 

 

Відсутні

 

Сумарні витрати за альтернативами

 

 

Сума витрат, гривень

Альтернатива 1. «Залишення існуючої на даний момент ситуації без змін»

Сумарні витрати для суб’єктів господарювання (67 договорів) за 2017 рік (станом на 23.10.2017)

Витрати на одного суб’єкта господарювання

 

 

                  66770,44 грн.

997,00 грн.

Альтернатива 2.  «Прийняття розробленого проекту регуляторного акту»

 

Сумарні витрати для суб’єктів господарювання

(за рік)

 

Витрати на одного суб’єкта господарювання, які

виникають внаслідок дії регуляторного акта

 

 

66770,44. х 1,142 =76251,84 грн.

1138,00 грн.

Альтернатива 3.

Розв’язання зазначеної проблеми за допомогою ринкових механізмів

 

Х

 IV. Вибір найбільш оптимального альтернативного способу досягнення цілей

 Рейтинг результативності (досягнення цілей під час вирішення проблеми)

  Бал результативності (за чотирибальною системою оцінки) Коментарі щодо присвоєння відповідного бала
Альтернатива 1

Залишення існуючої на даний момент ситуації без змін

 

1 Проблема не буде вирішена
Альтернатива 2

Прийняття проекту розробленого регуляторного акта

4 Забезпечує досягнення цілей державного регулювання, проблема не буде існувати в подальшому
Альтернатива 3

Розв’язання зазначеної проблеми за допомогою ринкових механізмів

1 Проблема не може бути вирішена
Рейтинг результативності Вигоди (підсумок) Витрати (підсумок) Обґрунтування відповідного місця альтернативи у рейтингу
Альтернатива 1 Залишення існуючої на даний момент ситуації без змін  Відсутні Дана альтернатива    не сприятиме розвитку благоустрою території міста Не забезпечує досягнення цілей державного регулювання
Альтернатива 2 Прийняття розробленого проекту регуляторного акта  Додаткові надходження до цільового фонду міського бюджету нададуть можливість  розвитку благоустрою території міста Свідомі витрати суб’єктів господарю-вання, пов’язані з виконанням договір-них зобов’язань щодо пайової участі в утриманні об’єктів благоустрою збільшаться для одного суб’єкта в середньому на 141грн. за рік, а в подальшому – у залежності від кумулятивного коефіцієнта інфляції

 

Цей регуляторний акт відповідає потребам у розв’язанні визначеної проблеми та принципам державної регуляторної політики

 

Рейтинг Аргументи щодо переваги обраної альтернативи / причини відмови від альтернативи Оцінка ризику зовнішніх чинників на дію запропонованого регуляторного акта
Альтернатива 1 Залишення існуючої на даний момент ситуації без змін Не прийнятна, так як не вирішує проблемних питань Х
Альтернатива 2 Прийняття розробленого проекту регуляторного акта  Цей регуляторний акт відповідає потребам у розв’язанні визначеної проблеми та принципам державної регуляторної політики Зміни у законодавстві України

 

Альтернатива 3

Розв’язання зазначеної проблеми за допомогою ринкових механізмів

Не прийнятна, так як не вирішує проблемних питань                     Х

 

 1. V. Механізми та заходи, що пропонуються для розв’язання проблеми

Для розв’язання існуючої проблеми пропонується:

– викласти додаток до рішення від 31.07.2014 «Про затвердження Порядку визначення обсягів пайової  участі (внеску) власників тимчасових споруд для провадження підприємницької діяльності в утриманні об’єктів благоустрою м. Кременчука»  у новій редакції. Здійснити корегування порядку розрахунку розміру пайової участі (внеску) за 1 квадратний метр площі об’єкту благоустрою, на якому розміщені стаціонарні тимчасові споруди для здійснення підприємницької діяльності, з урахуванням кумулятивного коефіцієнта індексації;

– оприлюднити проект рішення міської ради «Про внесення змін до рішення міської ради від 31.07.2014 «Про затвердження Порядку визначення обсягів пайової  участі (внеску) власників тимчасових споруд для провадження підприємницької діяльності в утриманні об’єктів благоустрою  м. Кременчука» з метою отримання зауважень та пропозицій;

– направити проект даного регуляторного акту на розгляд Державної регуляторної служби України з метою отримання зауважень та рекомендацій;

– оприлюднити  цей проект регуляторного акту в офіційному виданні Кременчуцької міської ради газеті «Вісник Кременчука» в установлений законодавством термін та на офіційному веб-порталі Кременчуцької міської ради з метою забезпечення інформованості громади та суб’єктів господарювання.

VI. Оцінка виконання вимог регуляторного акта залежно від ресурсів, якими розпоряджаються органи виконавчої влади чи органи місцевого самоврядування, фізичні та юридичні особи, які повинні проваджувати або виконувати ці вимоги

У відповідності до здійсненого аналізу витрат на виконання вимог регуляторного акта для органів місцевого самоврядування та розрахунок витрат на запровадження державного регулювання для суб’єктів господарювання підготовлено М-тест, що є додатком до аналізу регуляторного впливу.

 VII. Обґрунтування запропонованого строку дії регуляторного акта

Строк чинності регуляторного акта обумовлений терміном дії існуючої правової бази та може бути переглянутий чи скасований при її зміні.

VIII. Визначення показників результативності дії регуляторного акта

Для оцінки результативності даного регуляторного рішення визначаються наступні показники:

 1. Кількість укладених договорів з власниками стаціонарних тимчасових споруд щодо пайової участі в утримання об’єктів благоустрою м. Кременчука.
 2. Сума коштів, які надійшли від сплати пайових внесків від власників стаціонарних тимчасових споруд в утриманні об’єктів благоустрою.
 3. Ступінь інформованості суб’єктів підприємництва про існування даного регуляторного акта.
 4. Інформація про заходи, на виконання яких спрямовані кошти від сплати пайових внесків від власників стаціонарних тимчасових споруд в утриманні об’єктів благоустрою.
 1. IX. Заходи, з допомогою яких буде здійснюватися відстеження результативності акта

Відстеження результативності регуляторного акта буде проведено у строки визначені Законом України «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності» та відповідно до методики, затвердженої ПКМУ № 308 від 11.03.2004 (із змінами та доповненнями, внесеними постановами КМУ від 28.11.2012 № 1107, від 16.12.2015           № 1151).

Для проведення відстеження будуть використані аналітичні показники управління розвитку підприємництва, торгівлі, побуту та регуляторної політики, фінансового управління та управління містобудування та архітектури Кременчуцької міської ради Полтавської області та Кременчуцької ОДПІ ГУ ДФС у Полтавській області.

Перший заступник міського голови   В.М.ПЕЛИПЕНКО    

 

Додаток до аналізу регуляторного впливу проекту рішення Кременчуцької міської ради Полтавської області «Про внесення змін до рішення міської ради від 31.07.2014 «Про затвердження Порядку визначення обсягів пайової  участі (внеску) власників тимчасових споруд для провадження підприємницької діяльності в утриманні об’єктів благоустрою м. Кременчука»

ТЕСТ малого підприємництва (М-Тест)

 1. Консультації з представниками мікро – та малого підприємництва щодо оцінки впливу регулювання

Консультації щодо визначення впливу запропонованого регулювання на суб’єктів малого підприємництва та визначення детального переліку процедур, виконання яких необхідно для здійснення регулювання, проведено розробником у період з 01.01.2017 по 20.11.2017

Порядковий номер Вид консультації (публічні консультації прямі (круглі столи, наради, робочі зустрічі тощо), інтернет-консультації прямі (інтернет-форуми, соціальні мережі тощо), запити (до підприємців, експертів, науковців тощо) Кількість учасників консультацій, осіб Основні результати консультацій (опис)
1 робочі зустрічі 21 Отримання інформації та пропозицій
2 Проект плану регуляторної діяльності на 2017 рік був оприлюднений у грудні 2016 року Отримання інформації

Крім того, планується обговорення цього проекту регуляторного акту на засіданні робочої групи з питань реалізації Закону України «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності» із запрошенням зацікавлених суб’єктів господарювання та на 6 засіданнях постійних депутатських комісій, а також проект буде оприлюднений на офіційному веб-порталі міської ради та в ЗМІ.

 1. Вимірювання впливу регулювання на суб’єктів малого підприємництва (мікро- та малі):

– кількість суб’єктів малого підприємництва, на яких поширюється регулювання:

335 (одиниць);

– дана проблема вплине на 100% суб’єктів, які зверталися за отриманням погодження на розміщення на об’єктах благоустрою стаціонарних тимчасових споруд.

При цьому, загальна кількість суб’єктів малого та середнього бізнесу в м. Кременчуці складає – 14219. Тобто кількість суб’єктів господарювання, які звернулися протягом 2017 року за отриманням погодження на розміщення на об’єктах благоустрою стаціонарних тимчасових споруд, станом на 01.11.2017 складає менше 2,35%.

 1. Розрахунок витрат суб’єктів малого підприємництва на виконання вимог регулювання
Порядковий номер Найменування оцінки У перший рік (стартовий рік впровадження регулювання) Періодичні (за наступний рік) Витрати за п’ять років
  Оцінка «прямих» витрат суб’єктів малого підприємництва на виконання регулювання
1 Придбання необхідного обладнання (пристроїв, машин, механізмів)  0 0 0
2 Процедури повірки та/або постановки на відповідний облік у визначеному органі державної влади чи місцевого самоврядування 0 0 0
3 Процедури експлуатації обладнання (експлуатаційні витрати – витратні матеріали) 0 0 0
4 Процедури обслуговування обладнання (технічне обслуговування) 0 0
5 Інші процедури (пайова участь в утриманні об’єктів благоустрою – на яку суму орієнтовно зросте обсяг пайового внеску власниками СТС в утримання об’єктів благоустрою)  

 

 141,00

 

 

 

Х

орієнтовно

 

236175,00

6 Разом, гривень      47235,00 Х 236175,00
7 Кількість суб’єктів господарювання, що повинні виконати вимоги регулювання, одиниць (Залежить від кількості звернень)  

335

 

Х

 

335

8 Сумарно, гривень         47235,00        Х 236175,00

 

Оцінка вартості адміністративних процедур суб’єктів малого підприємництва щодо виконання регулювання та звітування
9 Процедури отримання первинної інформації про вимоги регулювання 15хв*3723/176

=5,29грн

Х 26,45грн
10 Процедури організації виконання вимог регулювання:
Заповнення заяви — 15хвПідготовка документів, що подаються для укладення договору – 30хв

Подання пакету документів із заявою для укладення договору – 15хв.

Укладення договору про сплату пайового внеску на утримання об’єктів благоустрою (ознайомлення з текстом договору та підписання) – 1 година

 

15хв*3723/176

=5,29грн.

10,58грн.

 

 

5,29грн.

 

21,15грн.

 

Х

 

Х

 

26,45грн.

 

52,64грн.

 

 

26,45грн

 

105,75грн.

11 Процедури офіційного звітування 0 0 0
12 Процедури щодо забезпечення процесу перевірок 0 0 0
13 Інші процедури (уточнити) 0 0 0
14 Разом, гривень
(сума рядків 9 + 10 + 11 + 12 + 13)
47,60 грн. Х 237,74 грн.
15 Кількість суб’єктів малого підприємництва, що повинні виконати вимоги регулювання, одиниць 335 х 335
16 Сумарно,

гривень

 

15946,00

 

Х

 

79642,90

Примітка: розрахунок витрат майбутніх періодів – орієнтовний (базується на інформації станом на 2017 рік. .При цьому, для розрахунку взято оплату праці підприємця на рівні мінімальної заробітної плати на 01.01.2018).  

 1. Бюджетні витрати на адміністрування регулювання суб’єктів малого підприємництва
Процедура регулювання суб’єктів малого підприємництва (розрахунок на одного типового суб’єкта господарювання малого підприємництва) Планові витрати часу на процедуру Вартість часу співробітника органу державної влади відповідної категорії (заробітна плата, грн.) Оцінка кількості процедур за рік, що припадають на одного суб’єкта Оцінка кількості суб’єктів, що підпадають під дію процедури регулювання Витрати на адміністрування регулювання, (за рік), гривень
1. Облік суб’єкта господарювання, що перебуває у сфері регулювання 30 хв. 21,30 1 335 7135,50
2. Поточний контроль за суб’єктом господарювання, що перебуває у сфері регулювання, у тому числі:  1 година 42,60 13 335 66598,00
Проведення звірки з міським фінансовим управлінням про сплачені кошти у розрізі суб’єктів господарювання      20 хв. 14,20  12 335 57084,00
Виїзні перевірки виконання договірних умов розміщення СТС 40 хв. 28,40 1 335 9514,00
3. Підготовка, затвердження та опрацювання одного окремого акта про порушення вимог регулювання
4. Реалізація одного окремого рішення щодо порушення вимог регулювання
5. Оскарження одного окремого рішення суб’єктами господарювання  –
6. Підготовка звітності за результатами регулювання 10 хв. 7,10  12 Х 85,20
7. Інші адміністративні процедури (уточнити):
послуги ЦНАП, підготовка проекту рішення, підписання договору, занесення інформації до баз даних, копіювання пакету опрацьованих документів для архівної справи
1 година 42,60 2 335
Разом за рік Х Х Х Х 140416,70
Сумарно за п’ять років Х Х Х Х 702083,50

Примітка: Розрахунок бюджетних витрат проведено з урахуванням оплати (середньостатистично) праці одного працівника органу місцевого самоврядування. Крім того,  у цьому тесті не зазначаються «прямі» витрати органу місцевого самоврядування на утримання об’єктів благоустрою та витрати на матеріально-технічне забезпечення процесів надання адміністративних послуг.

 1. Розрахунок сумарних витрат суб’єктів малого підприємництва, що виникають на виконання вимог регулювання
Порядковий номер Показник Перший рік регулювання (стартовий) За п’ять років
1 Оцінка «прямих» додаткових витрат суб’єктів малого підприємництва на виконання регулювання    47235,00 236175,00
2 Оцінка вартості адміністративних процедур для суб’єктів малого підприємництва щодо виконання регулювання та звітування 15946,00 79642,90
3 Сумарні витрати на виконання запланованого регулювання             63181,00 315817,90

Начальник управління розвитку підприємництва, торгівлі, побуту та регуляторної політики  Л.Г.ЖОРНЯК

Карта транспорту
Гранатова толокаГромадський бюджет
3 Липня, 2020 П’ятниця
11 Червня, 2020 Четвер
4 Червня, 2020 Четвер
29 Травня, 2020 П’ятниця
23 Квітня, 2020 Четвер
8 Квітня, 2020 Середа
7 Квітня, 2020 Вівторок
6 Квітня, 2020 Понеділок
більше новин