ПРОЕКТ РЕГУЛЯТОРНОГО  АКТА 

КРЕМЕНЧУЦЬКА МІСЬКА РАДА
ПОЛТАВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
ХХІХ СЕСІЯ МІСЬКОЇ РАДИ VІІ СКЛИКАННЯ
РІШЕННЯ

від ___ березня 2018 року     м. Кременчук

Про затвердження Положення про порядок проведення інвестиційних конкурсів у місті Кременчуці в новій редакції

З метою забезпечення умов стабільної роботи з інвесторами, створення сприятливих умов для ведення інвестиційної діяльності, узгодження інтересів потенційних інвесторів та стабільного економічного і соціального розвитку міста, відповідно до Законів України «Про інвестиційну діяльність», «Про засади державної регуляторної політики в сфері господарської діяльності», керуючись статтями 25, 26, 27, та 31 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», Кременчуцька міська рада Полтавської області вирішила: 

 1. Затвердити Положення про порядок проведення інвестиційних конкурсів у місті Кременчуці у новій редакції (додаток 1).
 2. Затвердити склад постійно діючої конкурсної комісії з питань підготовки та проведення інвестиційних конкурсів в новій редакції (додаток 2).
 3. Вважати такими, що втратили чинність рішення Кременчуцької міської ради Полтавської області від 29 травня 2012 року «Про затвердження в новій редакції складу конкурсної комісії з питань підготовки та проведення інвестиційних конкурсів (додаток 2) та внесення змін в додаток 1 рішення міської ради від 31 серпня 2010 року «Про затвердження Положення про порядок підготовки та проведення інвестиційного конкурсу щодо будівництва, реконструкції об’єктів житлового і нежитлового призначення та соціальної інфраструктури міста Кременчука», від 25 жовтня 2016 року «Про внесення змін до рішення Кременчуцької міської ради Полтавської області від 29 травня 2012 року».

3.Оприлюднити дане рішення відповідно до вимог законодавства.

 1. Контроль за виконанням цього рішення покласти на першого заступника міського голови Пелипенко В.М., постійну депутатську комісію з питань бюджету, фінансів, соціально-економічного розвитку та інвестиційної політики (голова комісії Плескун О.В.) і постійну депутатську комісію з питань промисловості, будівництва, підприємницької діяльності, побутового, торговельного обслуговування та регуляторної політики (голова комісії Шевченко М.І.).

Міський голова В.О. МАЛЕЦЬКИЙ

Додаток 1 до рішення міської ради від __ березня 2018 року

ПОЛОЖЕННЯ
про порядок проведення інвестиційних конкурсів у місті Кременчуці
 

 1. Загальні положення 
 • Положення про проведення інвестиційних конкурсів у місті Кременчуці (далі – Положення) розроблено відповідно до Конституції України, Цивільного кодексу України, Земельного кодексу України, законів України «Про місцеве самоврядування в Україні», «Про регулювання містобудівної діяльності», «Про інвестиційну діяльність», «Про оренду землі», «Про оренду державного та комунального майна» та визначає порядок організації, проведення інвестиційних конкурсів, укладення договорів щодо залучення інвестицій у розвиток міста Кременчук.
 • Інвестиційний конкурс проводиться з метою створення сприятливих умов для здійснення інвестиційної діяльності, залучення інвесторів для забезпечення економічного і соціального розвитку а також наповнення бюджету міста Кременчука.
 • Завданням інвестиційного конкурсу є визначення на конкурсних засадах юридичної, фізичної осіб, фізичної особи-підприємця, які забезпечать найкращі умови здійснення інвестиційної діяльності на умовах проведення інвестиційного конкурсу.
 • У цьому Положенні наведені нижче терміни вживаються в такому значенні:
 • Інвестиція – інвестиціями є всі види майнових та інтелектуальних цінностей, що вкладаються в об’єкти підприємницької та інших видів діяльності, в результаті якої створюється прибуток (доход) та/або досягається соціальний та екологічний ефект.
 • Інвестор – суб’єкт інвестиційної діяльності, який приймає рішення про вкладення власних, позичкових і залучених майнових та/або інтелектуальних цінностей в об’єкти інвестування, визнаний переможцем Інвестиційного конкурсу за його результатами та з яким укладено Інвестиційний договір;
 • Інвестиційний договір – правовий документ, що регулює взаємовідносини між Інвестором, Організатором інвестиційного конкурсу та іншою(ими) особою(ами) у випадку відповідного рішення Комісії, щодо реалізації інвестиційного проекту на умовах інвестиційного конкурсу;
 • Інвестиційний агент – комунальне підприємство «Кременчуцький центр міжнародних зв’язків та економічного розвитку міста «Кременчук Інвест»;
 • Інвестиційний конкурс – процедура виявлення найкращої економічної інвестиційної пропозиції учасника інвестиційного конкурсу щодо реалізації інвестиційних проектів;
 • Інвестиційний пропозиція/проект – це комплекс заходів (організаційно-правових, управлінських, аналітичних, фінансових та інженерно-технічних), визначених на основі національної системи цінностей і завдань інноваційного розвитку національної економіки та спрямованих на розвиток окремих галузей, секторів економіки, виробництв, виконання яких здійснюється суб’єктами інвестиційної діяльності та оформлені у вигляді планово-розрахункових документів, необхідних та достатніх для обґрунтування інвестування, організації та управління роботами з реалізації проекту в межах визначених вартості та терміну його реалізації.
 • Ініціатор інвестиційного конкурсу – юридична особа, у тому числі комунальне підприємство, установа чи організація територіальної громади міста Кременчук, структурний підрозділ виконавчого комітету Кременчуцької міської ради Полтавської області, які в порядку, встановленому цим Положенням, надають пропозиції щодо здійснення заходів із реалізації Інвестиційного проекту.
 • Конкурсна документація – комплект документів, що затверджується Комісією та видається особі, що має намір взяти участь в Інвестиційному конкурсі;
 • Оголошення про проведення інвестиційного конкурсу – розміщене в засобах масової інформації оголошення, зазначене в пункті 5.4 розділу 5 цього Положення, в якому визначаються терміни, Умови інвестиційного конкурсу, об’єкт інвестування, інші відомості, передбачені цим Положенням;
 • Організатор інвестиційного конкурсу – орган місцевого самоврядування (або його виконавчий орган);
 • Пакет документів для участі в Інвестиційному конкурсі – документи, що подаються до Комісії особою, яка виявила намір взяти участь в Інвестиційному конкурсі;
 • Передпроектні пропозиції – документи, які готуються Ініціатором інвестиційного конкурсу або у випадках, передбачених цим Положенням Інвестиційним агентом з метою обґрунтування можливості реалізації Інвестиційного проекту відповідно до цього Положення;
 • Постійно діюча конкурсна комісія з питань підготовки та проведення інвестиційних конкурсів (Комісія) – постійно діючий колегіальний орган, утворений Кременчуцькою міською радою Полтавської області для організації, підготовки та проведення Інвестиційних конкурсів;
 • Роботи з підготовки інвестиційного проекту – комплекс заходів, що здійснюються Інвестиційним агентом, до яких належать погодження передпроектних пропозицій, проведення передінвестиційних робіт, проведення інформаційних, рекламних, маркетингових та інших заходів, спрямованих на інформування потенційних інвесторів про Інвестиційний проект та інші;
 • Суб’єкти погодження – структурні підрозділи виконавчого комітету Кременчуцької міської ради Полтавської області, комунальні підприємства, установи та організації територіальної громади міста Кременчук, які в межах своїх повноважень надають висновки в порядку, передбаченому цим Положенням;
 • Умови інвестиційного конкурсу – обов’язкові вимоги до реалізації Інвестиційного проекту, затверджені Комісією у складі Конкурсної документації;
 • Учасники інвестиційного конкурсу – фізичні, юридичні особи або фізичні особи-підприємці, які виявили бажання взяти участь в Інвестиційному конкурсі, у встановлені терміни, подали Пакет документів для участі в Інвестиційному конкурсі відповідно до цього Положення та вимог Конкурсної документації

Інші терміни вживаються у значеннях, наведених у законах України «Про інвестиційну діяльність», «Про регулювання містобудівної діяльності» та інших законодавчих актах.

 • Об’єкт інвестування визначається на підставі заяви про інвестиційну ініціативу та відповідних матеріалів Ініціатора інвестиційного конкурсу у встановленому цим Положенням порядку. Об’єкт інвестування може уточнюватись до затвердження Умов інвестиційного конкурсу у складі Конкурсної документації.
 • Перелік об’єктів комунальної власності територіальної громади міста Кременчук, у тому числі незавершеного будівництва, які потребують реконструкції, реставрації тощо, та можуть бути об’єктами інвестування, затверджується рішенням Кременчуцької міської ради Полтавської області в установленому порядку.
 • Якщо об`єктами інвестування є об’єкти житлового будівництва, підготовка та проведення Інвестиційного конкурсу здійснюється у відповідності до цього Положення та з врахуванням вимог Закону України «Про фінансово-кредитні механізми і управління майном при будівництві житла та операціях з нерухомістю» та інших актів законодавства у сфері житлового будівництва.
 • Рішення про передачу в управління об’єкту інвестування або його частини переможцеві Інвестиційного конкурсу можуть прийматись виконавчим органом Кременчуцької міської ради Полтавської області за умови прийняття відповідного рішення Кременчуцькою міською радою Полтавської області.
 • Об’єктами інвестування можуть бути:
 • існуючі будинки, будівлі, споруди будь-якого призначення, їх комплекси, об’єкти інженерно-транспортної інфраструктури комунальної власності територіальної громади міста Кременчука, та земельні ділянки на яких розташовані зазначені об’єкти, які планується реконструювати, реставрувати, капітально відремонтувати, технічно переоснащувати тощо, крім випадків, що заборонені законодавством;
 • створювані будинки, будівлі, споруди будь-якого призначення, їх комплекси, об’єкти інженерно-транспортної інфраструктури, які планується побудувати та земельних ділянках комунальної власності територіальної громади міста Кременчука;
 • рухоме майно, обладнання, устаткування або інше майно, що перебуває в комунальній власності територіальної громади міста Кременчука;
 • науково-технічна продукція, інтелектуальні цінності, майнові права;
 • інше майно, не заборонене законодавством.

Об’єкти інвестування можуть об’єднуватись у лоти.

 • Реалізація Інвестиційного проекту може передбачати здійснення, зокрема:
 • реконструкції, реставрації, капітального ремонту, технічного переоснащення тощо будинків, будівель, споруд будь-якого призначення, їх комплексів, об’єктів інженерно-транспортної інфраструктури комунальної власності територіальної громади міста Кременчука;
 • нового будівництва будинків, будівель, споруд будь-якого призначення, їх комплексів, об’єктів інженерно-транспортної інфраструктури, зокрема на земельних ділянках комунальної власності територіальної громади міста Кременчука;
 • придбання або модернізації обладнання, надання послуг з управління об’єктами комунальної власності територіальної громади міста Кременчука, в тому числі цілісними майновими комплексами, інших не заборонених законом робіт, послуг або напрямів вкладання (залучення) інвестицій зокрема соціальної та екологічної спрямованості.
  • В Інвестиційному конкурсі можуть брати участь фізичні особи, юридичні особи, фізичні особи – підприємці України та іноземних держав, які в установленому цим Положенням порядку висловили бажання вкладати власні, позичкові і залучені майнові та/або інтелектуальні цінності в об’єкти інвестування та зобов’язуються виконувати Умови інвестиційного конкурсу.
  • До участі в Інвестиційному конкурсі не допускаються претенденти, які:
 • визнані в установленому порядку банкрутом або які знаходяться в стадії припинення;
 • не надали відповідні фінансові документи, які б підтверджували їх фінансові можливості щодо забезпечення виконання Умов інвестиційного конкурсу;
 • мають прострочену заборгованість зі сплати податків, зборів (обов’язкових платежів);
 • не виконали або виконали неналежним чином Інвестиційні договори або інші правочини щодо залучення інвестиційних коштів, які були укладені, зокрема структурними підрозділами виконавчого органу Кременчуцької міської ради Полтавської області, комунальними підприємствами, установами та організаціями територіальної громади міста Кременчука.
  • Усі спори, пов’язані з проведенням Інвестиційного конкурсу, вирішуються відповідно до законодавства України.
 1. Суб’єкти інвестиційного процесу, їх права та обов’язки 
 • Ініціатор інвестиційного конкурсу має право:
  • визначати об’єкт інвестування, встановлювати форму, вид, обсяг інвестування, розробляти самостійно та/або замовляти розроблення Передпроектних пропозицій;
  • отримувати від Суб’єктів погодження інформацію, необхідну для розробки Передпроектних пропозицій;
  • одержувати від Організатора інвестиційного конкурсу письмові роз’яснення щодо порядку проведення Інвестиційного конкурсу;
  • у встановленому цим Положенням порядку подавати заявку про участь в Інвестиційному конкурсі та бути Учасником інвестиційного конкурсу;
  • здійснювати інші дії, передбачені законодавством України та цим Положенням.
 • Ініціатор інвестиційного конкурсу зобов’язаний:
  • надавати достовірні відомості, у тому числі про свою інвестиційну діяльність, наявність підстав, що обмежують чи виключають її здійснення;
  • з метою проведення Інвестиційним агентом Робіт з підготовки інвестиційного конкурсу передати йому Передпроектні пропозиції, в порядку, передбаченому цим Положенням;
  • не перешкоджати участі в Інвестиційному конкурсі іншим фізичним та/або юридичним особам, фізичним особам-підприємцям, які подали відповідні заявки в порядку, установленому цим Положенням;
  • виконувати інші обов’язки, передбачені законодавством України та цим Положенням.
 • Для підготовки та проведення Інвестиційних конкурсів Кременчуцька міська рада Полтавської області утворює Комісію.
 • Свою діяльність Комісія здійснює відповідно до законодавства України, рішень Кременчуцької міської ради Полтавської області, розпоряджень міського голови міста Кременчука, виконавчого органу Кременчуцької міської ради Полтавської області та цього Положення.
 • Комісія є колегіальним органом. Персональний склад Комісії затверджується рішенням Кременчуцької міської ради Полтавської області.
 • Комісію очолює голова Комісії – перший заступник міського голови міста Кременчука, який згідно з розподілом обов’язків координує інвестиційну діяльність. Голова Комісії має заступника (заступник міського голови міста Кременчука).

Секретар Комісії визначається зі складу її членів.

У разі відсутності на засіданні голови Комісії, обов’язки головуючого на засіданні Комісії виконує заступник голови Комісії.

 • Комісія, відповідно до покладених на неї завдань, має право:
  • залучати до роботи вітчизняних та іноземних експертів та консультантів в якості радників;
  • визначати вид, розмір, умови, термін чинності та порядок внесення Конкурсного забезпечення;
  • визначати розмір інвестиційного внеску;
  • приймати рішення про проведення Інвестиційного конкурсу по об’єктам інвестування;
  • затверджувати Умови інвестиційного конкурсу на підставі Передінвестиційного пакету документів;
  • об’єднувати об’єкти інвестування у лоти;
  • встановлювати строки подання Пакету документів для участі в Інвестиційному конкурсі;
  • у разі необхідності, за наявності обґрунтованого клопотання Організатора інвестиційного конкурсу або Інвестиційного агента приймати рішення про зміну строків проведення Інвестиційного конкурсу до моменту розкриття конкурсних пропозицій;
  • затверджувати форму заяви про інвестиційну ініціативу, що подається Ініціатором інвестиційного конкурсу Інвестиційному агенту;
  • затверджувати форму заявки на участь в Інвестиційному конкурсі, текст інформаційного Оголошення про проведення Інвестиційного конкурсу;
  • затверджувати Конкурсну документацію;
  • оголошувати Інвестиційний конкурс таким, що не відбувся, у випадках, визначених цим Положенням;
  • розглядати конкурсні пропозиції та перевіряти їх на відповідність Умовам інвестиційного конкурсу;
  • вносити пропозиції Учасникам інвестиційного конкурсу щодо надання ними додаткової інформації з метою остаточного з’ясування їх спроможності виконувати умови, передбачені Конкурсною документацією;
  • підводити підсумки Інвестиційного конкурсу та визначати переможця Інвестиційного конкурсу;
  • розглядати питання, що пов’язані із виконанням та розірванням Інвестиційних договорів або інших правочинів щодо залучення інвестиційних коштів;
  • ініціювати видання Організатором інвестиційного конкурсу рішення про передачу в управління переможцеві Інвестиційного конкурсу об’єкту інвестування;
  • встановлювати строк та розмір компенсації витрат, пов’язаних із виконанням Робіт з підготовки інвестиційного проекту;
  • встановлювати критерії щодо визначення переможця Інвестиційного конкурсу;
  • встановлювати за необхідності вимоги до виду та розміру забезпечення виконання зобов’язань переможця Інвестиційного конкурсу, що будуть випливати з Інвестиційного договору;
 • Комісія зобов’язана:
  • забезпечувати проведення Інвестиційних конкурсів згідно з законодавством України та цим Положенням;
  • забезпечувати рівні умови для всіх Учасників інвестиційного конкурсу.
 • Засідання Комісії проводяться в міру необхідності. Засідання Комісії скликаються Головою Комісії за поданням Секретаря Комісії, або Організатора інвестиційного конкурсу.
 • Засідання Комісії є правомочним якщо на ньому присутні не менше 50 (п’ятдесяти) відсотків членів Комісії від загального складу Комісії. У разі відсутності члена Комісії з числа посадових осіб місцевого самоврядування з поважних причин, допускається його заміна іншим фахівцем того органу, який він представляє та який його уповноважив взяти участь у засіданні Комісії, що підтверджується письмовим дорученням.
 • Рішення Комісії приймаються колегіально відкритим голосуванням простою більшістю голосів присутніх членів Комісії. У разі рівного розподілу голосів – голос головуючого на засіданні Комісії є вирішальним.
 • Засідання Комісії є відкритим. Порядок денний засідання Комісії формується Секретарем Комісії за пропозиціями Інвестиційного агента та/або Організатора інвестиційного конкурсу, та затверджується Головою Комісії.
 • Протоколи засідання Комісії складаються Секретарем Комісії. Секретар Комісії протягом 3 (трьох) робочих днів з дня проведення засідання Комісії повинен направити проект Протоколу всім членам Комісії, які були присутні на засіданні.

Якщо протягом 3 (трьох) робочих днів з дня направлення не надійдуть пропозиції та/або зауваження від членів Комісії, проект Протоколу вважається погодженим. У разі їх надходження вони розглядаються Секретарем і за необхідності вносяться до проекту Протоколу.

Протокол з відповідними пропозиціями та/або зауваженнями членів Комісії, підписується Секретарем (в разі його присутності на засіданні Комісії) та головуючим на засіданні.

 • У випадках, коли члени (або член) Комісії не з’являються без поважних причин на засідання Комісії три та більше разів поспіль, або відмовляється від підписання Протоколів засідань Комісії, голова, перший заступник або заступник голови Комісії можуть порушити питання про недоцільність перебування членів (члена) Комісії у її складі. Після розгляду зазначеного питання на засіданні Комісії на підставі прийнятого Комісією рішення вносяться відповідні зміни до персонального складу Комісії шляхом прийняття відповідного рішення Кременчуцькою міською радою Полтавської області.
 • Комісія має право перенести строки проведення Інвестиційного конкурсу. Інформація про перенесення строків проведення Інвестиційного конкурсу в обов’язковому порядку протягом 2 (двох) робочих днів доводиться до всіх Учасників інвестиційного конкурсу не пізніше ніж в останній день подання конкурсних пропозицій.
 • До повноважень Організатора інвестиційного конкурсу належать:
  • без проведення Інвестиційного конкурсу погоджувати залучення коштів фізичних та юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців для будівництва, реконструкції, реставрації об’єктів інженерно-транспортної та соціальної інфраструктури міста Кременчука, які після виконання робіт та прийняття в експлуатацію у випадках, передбачених законодавством, будуть повністю передані та/або зараховані до комунальної власності територіальної громади міста Кременчука;
  • визначення умов використання під час реалізації Інвестиційного проекту майна територіальної громади міста Кременчука, в тому числі, розмір плати за розміщення об’єктів інвестування на (в) об’єктах територіальної громади міста Кременчука;
  • укладання Інвестиційного договору з переможцем Інвестиційного конкурсу (Інвестором) у випадку відповідного рішення Комісії;
  • повідомлення переможця Інвестиційного конкурсу, інших Учасників інвестиційного конкурсу про результати Інвестиційного конкурсу;
  • розгляд та остаточне узгодження з переможцем Інвестиційного конкурсу, іншими особами у випадку відповідного рішення Комісії умов Інвестиційного договору з урахуванням вимог цього Положення та законодавства України;
  • сприяння в межах наданих повноважень повному, своєчасному і належному виконанню умов Інвестиційного договору;
  • організація Інвестиційного конкурсу;
  • здійснення контролю виконання Інвестиційного договору;
  • у випадках, передбачених цим Положенням та законодавством України, в установленому порядку внесення змін та доповнень до Інвестиційного договору, розірвання Інвестиційного договору;
  • інші повноваження, передбачені цим Положенням.
 • Інвестиційний агент зобов’язаний виконувати такі функції:
  • ініціювати Інвестиційні проекти;
  • проводити роботи з підготовки Інвестиційного проекту в обсягах та порядку, передбачених цим Положенням;
  • надавати консультації з питань участі у Інвестиційних проектах. Інформувати потенційних інвесторів про проведення Інвестиційних конкурсів, їх умови, проведення відповідних інформаційно-рекламних заходів тощо;
  • забезпечити публікації інформаційних оголошень, пов’язаних із проведенням Інвестиційного конкурсу;
  • забезпечити Учасників інвестиційного конкурсу Конкурсною документацією та надання їм роз’яснень з питань проведення Інвестиційного конкурсу, повідомлення Учасників інвестиційного конкурсу про зміни Умов інвестиційного конкурсу;
  • забезпечити підготовку на підставі рішень Комісії проектів рішень Кременчуцької міської ради Полтавської області та рішень виконавчого органу Кременчуцької міської ради Полтавської області, які необхідні для організації, проведення та виконання Умов інвестиційного конкурсу;
  • у разі необхідності звертатися в установленому порядку до Суб’єктів погодження з метою отримання додаткових висновків та/або інформації з питань, пов’язаних з проведенням Інвестиційного конкурсу. Суб’єкти погодження надають висновки (інформацію) протягом 5 (п’яти) робочих днів з дня отримання запиту, крім центральних органів виконавчої влади та їх територіальних органів, які надають висновки (інформацію) протягом строку, встановленого законодавством;
  • здійснювати розгляд, у разі необхідності, спільно з профільними структурними підрозділами виконавчого органу Кременчуцької міської ради Полтавської області, комунальними підприємствами, установами, організаціями територіальної громади міста Кременчука, інформації та документів, отриманих від Організатора інвестиційного конкурсу, для підготовки рекомендацій та пропозицій для розгляду на засіданні Комісії.
  • здійснювати підготовку, у разі необхідності спільно з профільними структурними підрозділами виконавчого органу Кременчуцької міської ради Полтавської області, комунальними підприємствами, установами, організаціями територіальної громади міста Кременчука, пропозицій Комісії по розгляду питань, що відносяться до компетенції Комісії, в тому числі по Умовах інвестиційного конкурсу;
  • організовувати засідання Комісії, готувати матеріали до розгляду на Комісії;
  • вести облік та реєстрацію поданих Пакетів документів для участі в Інвестиційному конкурсі;
  • розробляти та передавати на затвердження Комісії Конкурсну документацію;
  • проводити аналіз Пакету документів для участі в Інвестиційному конкурсі на його відповідність вимогам законодавства, цьому Положенню та умовам Конкурсної документації, а також щодо наявності обставин, за яких особа, яка подала відповідні документи, до участі в Інвестиційному конкурсі не допускається відповідно до цього Положення та законодавства України;
  • надавати зауваження до поданих Пакетів документів для участі в Інвестиційному конкурсі, здійснювати повернення поданих Пакетів документів для участі в Інвестиційному конкурсі та реєстрацію осіб, які виявили бажання взяти участь в Інвестиційному конкурсі в порядку, передбаченому цим Положенням;
  • інші обов’язки відповідно до цього Положення та установчих документів Інвестиційного агента.
 • Особа, яка виявила бажання взяти участь в Інвестиційному конкурсі (Учасник інвестиційного конкурсу) має право:
  • бути присутнім при розкритті конкурсних пропозицій;
  • подавати додаткові документи для обґрунтування конкурсної пропозиції;
  • знайомитись із зобов’язаннями, які будуть покладатись на переможця Інвестиційного конкурсу (Інвестора);
  • у порядку та на умовах, передбачених цим Положенням та законодавством України, здійснювати інші права.
 • Особа, яка виявила бажання взяти участь в Інвестиційному конкурсі (Учасник інвестиційного конкурсу) зобов’язана:
  • подавати достовірні та підтверджені документально відомості у складі Пакету документів для участі в Інвестиційному конкурсі;
  • уникати створення будь-яких перешкод для діяльності Комісії, інших Учасників інвестиційного конкурсу;
  • у випадку визнання її переможцем Інвестиційного конкурсу своєчасно підписати Інвестиційний договір та компенсувати всі витрати пов’язані з виконанням Робіт з підготовки інвестиційного конкурсу, відповідно до цього Положення;
  • виконувати інші зобов’язання, передбачені законодавством України та цим Положенням.
 1. Вирішення майново-правових питань при організації та проведенні Інвестиційного конкурсу 
 • У разі, якщо будинки, споруди, приміщення, горища тощо, земельні ділянки або їх частини, на якій планується реалізація Інвестиційного проекту, знаходяться у власності або користуванні фізичних або юридичних осіб, Ініціатор інвестиційного конкурсу, зобов’язаний розробити та письмово погодити з власниками (співвласниками), користувачами цих об`єктів пропозиції щодо можливих варіантів вирішення майново-правових питань та отримати належним чином засвідчену письмову згоду.
 • Після розробки пропозицій щодо можливих шляхів вирішення майново-правових питань, відповідно до пункту 3.1 розділу 3 цього Положення, Ініціатор інвестиційного конкурсу подає їх Інвестиційному агенту у складі Передпроектних пропозицій.
 1. Ініціювання Інвестиційного проекту, підготовка Передпроектних пропозицій та проведення передінвестиційних робіт 
 • Ініціатор інвестиційного конкурсу з метою реалізації Інвестиційного проекту звертається до Інвестиційного агента з заявою про інвестиційну ініціативу за формою, затвердженою Комісією, до якої додаються наявні у нього документи та матеріали щодо Інвестиційного проекту.
 • Інвестиційний агент протягом 5 (п’яти) робочих днів здійснює аналіз поданих документів та визначається щодо можливості/неможливості подальшого розгляду Інвестиційного проекту, достатність/недостатність поданих документів.

У разі якщо Інвестиційний агент визначився щодо можливості подальшого розгляду Інвестиційного проекту він направляє отримані від Ініціатора інвестиційного конкурсу документи до Суб’єктів погодження для розгляду та надання в межах їх компетенції висновків про можливість реалізації Інвестиційного проекту та, у разі необхідності, технічних вимог профільних структурних підрозділів виконавчого органу Кременчуцької міської ради Полтавської області до запропонованого об’єкту інвестування.

Висновки про можливість реалізації Інвестиційного проекту, які надаються Суб’єктами погодження – відповідними структурними підрозділами виконавчого органу Кременчуцької міської ради Полтавської області мають містити, зокрема наступну інформацію:

 • висновок управління земельних ресурсів виконавчого комітету Кременчуцької міської ради Полтавської області – щодо належності земельної ділянки (земельних ділянок) до земель комунальної власності територіальної громади міста Кременчука з урахуванням даних міського земельного кадастру, відповідності ініційованого Інвестиційного проекту земельному законодавству України, наявності/відсутності клопотань про надання дозволів на розроблення документації із землеустрою, рішень Кременчуцької міської ради Полтавської області щодо надання (передачу) земельних ділянок у користування або у власність, щодо земель, на яких пропонується визначити запропоновані об’єкти інвестування тощо;
 • висновок управління містобудування та архітектури виконавчого комітету Кременчуцької міської ради Полтавської області – щодо можливості розміщення запропонованих об’єктів інвестування відповідно до вимог містобудівного законодавства України, Генерального плану міста Кременчука, зонінгу, іншої містобудівної документації, містобудівних програм, проектів, галузевих схем розвитку, наявності обмежень по плануванню території, обмежень по ландшафтній архітектурі, комплексному благоустрою тощо;
 • висновок управління міського майна виконавчого комітету Кременчуцької міської ради Полтавської області – щодо можливості здійснення будівництва, реконструкції, реставрації, капітального ремонту, технічного переоснащення на об’єктах комунальної власності територіальної громади міста Кременчука, в тому числі на об’єктах незавершеного будівництва, що належать до комунальної власності територіальної громади міста Кременчука, параметрів таких об’єктів, обсягів відшкодувань та компенсацій (у разі необхідності) тощо;
 • висновок відділу екологічної безпеки виконавчого органу Кременчуцької міської ради Полтавської області – щодо оцінки впливу господарської діяльності запропонованих об’єктів інвестування на навколишнє природне середовище тощо.

Розгляд і надання в цьому випадку Суб’єктами погодження висновку та технічних вимог до об’єкту інвестування здійснюється протягом 5 (п’яти) робочих днів, крім центральних органів виконавчої влади та їх територіальних органів, які здійснюють розгляд та надання висновку в строки, передбачені законодавством.

Після отримання від Суб’єктів погодження висновків про можливість реалізації Інвестиційного проекту Інвестиційний агент здійснює їх аналіз та, в разі позитивних висновків Суб’єктів погодження, формує висновок щодо можливості проведення відповідного Інвестиційного конкурсу разом з обґрунтуванням такого висновку та висновками Суб’єктів погодження та інформує про це Ініціатора інвестиційного конкурсу.

 • Інвестиційний агент направляє висновок щодо можливості проведення відповідного Інвестиційного конкурсу разом з обґрунтуванням такого висновку та висновками Суб’єктів погодження винесення на розгляд Комісії із клопотанням щодо визначення запропонованого об’єкту об’єктом інвестування, по якому можливе проведення Інвестиційного конкурсу.
 • Після розгляду питання та прийняття Комісією рішення про визначення запропонованого об’єкту об’єктом інвестування, по якому можливе проведення Інвестиційного конкурсу, Інвестиційний агент готує та подає проект рішення виконавчого органу Кременчуцької міської ради Полтавської області про затвердження цього рішення Комісії.
 • Якщо Інвестиційний агент визначився щодо неможливості проведення відповідного Інвестиційного конкурсу, в тому числі у випадку отримання негативного(них) висновку(ів) Суб’єкта(ів) погодження, він письмово обґрунтовано відмовляє Ініціатору Інвестиційного конкурсу в подальшому розгляді заяви про інвестиційну ініціативу.

Якщо Інвестиційний агент згідно з пунктом 4.2 розділу 4 цього Положення визначився щодо необхідності доопрацювання поданої заяви про інвестиційну ініціативу та/або надання додаткових документів, він повідомляє про це Ініціатора інвестиційного конкурсу. Якщо протягом 10 (десяти) робочих днів зауваження та пропозиції Інвестиційного агента Ініціатором інвестиційного конкурсу враховані не будуть, такий Інвестиційний конкурс може бути ініційований іншою особою, в порядку, передбаченому цим Положенням.

 • Після видання рішення виконавчого органу Кременчуцької міської ради Полтавської області, зазначеного у пункті 4.4 розділу 4 цього Положення, заяви про інвестиційну ініціативу інших Ініціаторів інвестиційного конкурсу щодо того ж об’єкту інвестування, реалізація яких ускладнить або зробить неможливим реалізацію первісного (погодженого) Інвестиційного проекту, відхиляються.

У разі якщо різними Ініціаторами інвестиційного конкурсу подані заяви про інвестиційну ініціативу, одночасна реалізація Інвестиційних проектів по яких неможлива, Інвестиційним агентом розглядається заява про інвестиційну ініціативу, що надійшла та була зареєстрована раніше.

 • Якщо за результатами розгляду заяви про інвестиційну ініціативу Ініціатора інвестиційного конкурсу або в процесі Робіт з підготовки Інвестиційного проекту Інвестиційний агент дійде висновку про необхідність застосування процедур, порядок проведення яких визначений законодавством України (концесія, оренда, державно-приватне партнерство, приватизація тощо), Інвестиційний агент повідомляє про необхідність застосування таких процедур Ініціатора інвестиційного конкурсу та Організатора інвестиційного конкурсу.

З метою отримання консультацій щодо юридичних, організаційних, економічних та інших механізмів реалізації таких проектів Ініціатором інвестиційного конкурсу можуть укладатись відповідні договори з Інвестиційним агентом.

 • Після видання рішення виконавчого органу Кременчуцької міської ради Полтавської області, зазначеного у пункті 4.4 розділу 4 цього Положення, Ініціатор інвестиційного конкурсу розпочинає розроблення Передпроектних пропозицій. З метою здійснення розроблення Передпроектних пропозицій Ініціатор інвестиційного конкурсу може укласти відповідний договір з Інвестиційним агентом або іншою особою.

Якщо Ініціатором інвестиційного конкурсу є структурний підрозділ виконавчого органу Кременчуцької міської ради Полтавської області, інший орган місцевого самоврядування, розроблення Передпроектних пропозицій здійснюється Інвестиційним агентом без укладення договорів.

 • Передпроектні пропозиції мають бути розроблені Ініціатором інвестиційного конкурсу та/або Інвестиційним агентом протягом 10 (десяти) робочих днів з дня видання рішення виконавчого органу Кременчуцької міської ради Полтавської області, зазначеного у пункті 4.4 розділу 4 цього Положення.

Якщо протягом зазначеного строку Ініціатор інвестиційного конкурсу не надає Інвестиційному агенту Передпроектні пропозиції або не повідомляє про обґрунтовану необхідність продовження цього строку, така особа втрачає статус Ініціатора інвестиційного конкурсу цього Інвестиційного проекту, про що Інвестиційний агент його повідомляє та аналогічний Інвестиційний проект може бути ініційований іншим Ініціатором інвестиційного конкурсу.

 • Передпроектні пропозиції складаються з текстової та графічної частин та повинні відповідати вимогам, викладеним у висновку Інвестиційного агенту щодо можливості проведення відповідного Інвестиційного конкурсу в частині можливості розробки Передпроектних пропозицій, що надається відповідно до пункту 4.2 розділу 4 цього Положення.

Передпроектні пропозиції включають:

 • пояснювальну записку;
 • аналіз ситуації, фотофіксації;
 • коротку характеристику об’єкта інвестування;
 • орієнтовні техніко-економічні показники, у тому числі орієнтовну вартість реалізації Інвестиційного проекту;
 • інші документи (за наявності):

черговий кадастровий план; схему ситуаційного плану; схему генерального плану об’єкту інвестування у масштабі М 1:500 або
М 1:2000; транспортно-пішохідну схему; схему планів поверхів, фасадів, розрізів будинків та споруд (за наявності); демонстраційні матеріали з граничними параметрами; пропозиції, висновки, листи, роз’яснення щодо вирішення майново-правових питань; пропозиції щодо економічної та фінансової моделі реалізації Інвестиційного проекту;

Склад Передпроектних пропозицій має відповідати вимогам законодавства України, будівельним нормам, державним стандартам та правилам.

 • Після розробки Передпроектних пропозицій Ініціатор інвестиційного конкурсу передає їх Інвестиційному агенту для проведення Робіт з підготовки інвестиційного проекту.
 • Інвестиційний агент протягом 5 (п’яти) робочих днів, а у разі необхідності додаткового опрацювання протягом 14 робочих днів, аналізує Передпроектні пропозиції Ініціатора інвестиційного конкурсу та погоджує їх шляхом надання висновку щодо відповідності Передпроектних пропозицій вимогам цього Положення та законодавства України, а також щодо ефективності залучення та використання ресурсів, що належать територіальній громаді міста Кременчука. В разі якщо Передпроектні пропозиції не відповідають вимогам цього Положення та законодавства України або Інвестиційний агент вбачає варіанти більш ефективного використання ресурсів, що належать територіальній громаді міста Кременчука, він повертає Передпроектні пропозиції Ініціатору інвестиційного конкурсу на доопрацювання із зазначенням конкретних зауважень та пропозицій.

Якщо протягом 10 (десяти) робочих днів зауваження та пропозиції Інвестиційного агента Ініціатором інвестиційного конкурсу враховані не будуть, така особа втрачає статус Ініціатора інвестиційного конкурсу цього Інвестиційного проекту, про що його повідомляє Інвестиційний агент та аналогічний Інвестиційний проект може бути ініційований іншим Ініціатором інвестиційного конкурсу.

 • Після погодження Передпроектних пропозицій Інвестиційний агент протягом 20 (двадцяти) робочих днів здійснює Передінвестиційні роботи.

У разі якщо розроблення Передпроектних пропозицій здійснювалась Інвестиційним агентом, Інвестиційний агент приступає до проведення Робіт з підготовки інвестиційного проекту без погодження Передпроектних пропозицій, розроблення Передпроектних пропозицій у такому випадку включається до складу Робіт з підготовки інвестиційного проекту.

 • До Передінвестиційних робіт, що виконуються Інвестиційним агентом, належать:
 • погодження Передпроектних пропозицій із Суб’єктами погодження, отримання від них, у разі необхідності, додаткових висновків та/або інформації, пропозицій, рекомендацій з питань, пов’язаних з проведенням Інвестиційного конкурсу (реалізацією Інвестиційного проекту);
 • отримання містобудівних умов та обмежень (за можливості);
 • отримання статистичних, експертних, аналітичних, маркетингових, фінансових висновків тощо;
 • підготовка та збір висновків, листів, роз’яснень щодо вирішення майново-правових питань;
 • розроблення пропозиції щодо економічної та фінансової моделі реалізації Інвестиційного проекту;
 • пропозиції щодо вирішення майново-правових питань (за необхідності);
 • розроблення пропозицій щодо Умов інвестиційного конкурсу, в тому числі, пропозицій щодо визначення Замовника реалізації інвестиційного проекту;
 • розроблення проекту Інвестиційного договору;
 • інші роботи.

Види Передінвестиційних робіт, що необхідно здійснити по кожному Інвестиційному проекту, визначаються Інвестиційним агентом з урахуванням особливостей таких Інвестиційних проектів.

 • Для погодження Передпроектних пропозицій із Суб’єктами погодження, отримання від них, у разі необхідності, додаткових висновків та/або інформації, пропозицій, рекомендацій з питань, пов’язаних з проведенням Інвестиційного конкурсу (реалізацією Інвестиційного проекту), Інвестиційний агент подає до Суб’єктів погодження Передпроектні пропозиції у складі, зазначеному у пункті 4.10 розділу 4 цього Положення.
 • З метою виконання Робіт з підготовки інвестиційного проекту Інвестиційним агентом можуть укладатись договори з третіми особами на надання відповідних послуг. Витрати на оплату відповідних послуг можуть включатись до витрат на виконання Робіт з підготовки інвестиційного проекту.
 • За результатами виконання Передінвестиційних робіт Інвестиційний агент передає Комісії Передінвестиційний пакет документів, який містить:
 • Передпроектні пропозиції, погоджені з Суб’єктами погодження;
 • містобудівні умови та обмеження (за можливості);
 • пропозиції щодо економічної та фінансової моделі реалізації Інвестиційного проекту;
 • пропозиції щодо Умов інвестиційного конкурсу;
 • інші документи за необхідності.
  • Компенсація витрат Ініціатора інвестиційного конкурсу за підготовку Передпроектних пропозицій не здійснюється.

Компенсація за проведення Робіт з підготовки інвестиційного проекту здійснюється переможцем Інвестиційного конкурсу Інвестиційному агенту в розмірі, що визначається Комісією на підставі кошторису витрат.

Строк сплати компенсації за проведення Робіт з підготовки інвестиційного проекту не повинен перевищувати 10 (десяти) робочих днів з дня укладення Інвестиційного договору, в разі якщо інший порядок сплати не визначений рішенням Комісії.

 1. Проведення Інвестиційного конкурсу 
 • Комісія протягом 5 (п’яти) робочих днів, а у разі необхідності додаткового опрацювання протягом 10 робочих днів з моменту отримання від Інвестиційного агента Передінвестиційного пакету документів розглядає та погоджує його.

Комісія має право залучати для опрацювання Передінвестиційного пакету документів профільні структурні підрозділи виконавчого органу Кременчуцької міської ради Полтавської області, комунальні підприємства, установи, організації територіальної громади міста Кременчука, юридичні, фізичні особи та фізичні особи-підприємці в установленому порядку.

За результатами розгляду Передінвестиційного пакету документів Комісія повертає його Інвестиційному агенту із обґрунтованими зауваженнями на доопрацювання, або в разі відсутності зауважень, ініціює питання про прийняття рішення про проведення Інвестиційного конкурсу, затвердження Конкурсної документації та тексту Оголошення про проведення цього інвестиційного конкурсу.

 • Інвестиційний агент забезпечує підготовку матеріалів для винесення на розгляд Комісії, розроблення Конкурсної документації, пропозицій Комісії щодо Умов Інвестиційного конкурсу, в тому числі, термінів проведення Інвестиційного конкурсу, розміру інвестиційного внеску та інших питань та, за умови достатності матеріалів, пропонує Секретарю Комісії включити відповідне питання до проекту порядку денного найближчого засідання Комісії.

Розроблена Інвестиційним агентом Конкурсна документація виноситься на розгляд Комісії, після внесення до проекту порядку денного засідання Комісії.

Пропозиції щодо Умов інвестиційного конкурсу розробляються окремо по кожному об’єкту інвестування з урахуванням їх особливостей та інформації, що викладена в Передінвестиційному пакеті документів.

 • Засідання Комісії скликаються Головою Комісії відповідно до цього Положення та пропонується перелік питань порядку денного засідання Комісії. Інвестиційний агент забезпечує надання членам Комісії матеріалів до питань порядку денного засідання.

У разі прийняття Комісією рішення про проведення Інвестиційного конкурсу, Комісія затверджує Конкурсну документацію, а також текст Оголошення про проведення інвестиційного конкурсу та визначає строк подання Пакетів документів для участі в Інвестиційному конкурсі, який не може бути меншим 21 (двадцяти одного) календарного дня.

 • Оголошення про проведення інвестиційного конкурсу Організатор конкурсу публікує у офіційному друкованому засобі масової інформації міста, у мережі Інтернет, на офіційному веб-порталі територіальної громади міста Кременчука, та у інших засобах інформації відповідно до рішення Комісії.

День опублікування Оголошення про проведення інвестиційного конкурсу вважається днем його оголошення.

 • Оголошення про проведення інвестиційного конкурсу містить інформацію про:
 • рішення Комісії, на підставі якого проводиться Інвестиційний конкурс;
 • об’єкт інвестування (найменування, орієнтовні техніко-економічні показники тощо);
 • обсяги робіт, які мають бути профінансовані Інвестором, а також розмір інвестиційного внеску;
 • обов’язок переможця Інвестиційного конкурсу компенсувати Інвестиційному агенту витрати, пов’язані із виконанням Робіт з підготовки інвестиційного проекту, в порядку та на умовах відповідно до пункту 4.18 розділу 4 цього Положення;
 • строк подання Пакету документів для участі в Інвестиційному конкурсі;
 • термін, до якого буде видаватися Конкурсна документація, місце і умови отримання Конкурсної документації;
 • місцезнаходження та графік роботи Інвестиційного агенту;
 • основні критерії визначення переможця Інвестиційно конкурсу;
 • місце, дата та час розкриття конвертів з конкурсними пропозиціями;
 • інші відомості, визначені Комісією.
  • Інвестиційним агентом з моменту прийняття Комісією рішення про проведення Інвестиційного конкурсу здійснюються заходи щодо розповсюдження інформації про оголошений Інвестиційний конкурс серед потенційних інвесторів, в тому числі, але не виключно, шляхом проведення інформаційно-рекламних компаній, презентацій, обговорень тощо.

З моменту оголошення Інвестиційного конкурсу Інвестиційний агент має право надавати потенційним Учасникам інвестиційного конкурсу інформацію щодо основних показників об’єкту інвестування, Умов інвестиційного конкурсу, в тому числі інформацію, що міститься в Передінвестиційному пакеті документів, щодо цього Інвестиційного проекту.

 • Після опублікування Оголошення про проведення інвестиційного конкурсу будь-яка фізична, юридична особа або фізична особа-підприємець, яка виявила бажання взяти у ньому участь, має право отримати Конкурсну документацію.
 • Видача конкурсної документації (Передінвестиційний пакет документів видається в електронному вигляді) проводиться Інвестиційним агентом уповноваженим представникам особи, яка з’явилися за адресою, зазначеною в Оголошенні про проведення інвестиційного конкурсу. Факт передачі Конкурсної документації реєструється у відповідному реєстрі видачі Конкурсної документації.
 • Конкурсна документація містить:
  • Умови інвестиційного конкурсу, в тому числі загальну інформацію про об’єкт інвестування, основні та додаткові критерії оцінки конкурсної пропозиції та визначення переможця Інвестиційного конкурсу, розмір компенсації витрат Інвестиційного агента, пов’язаних із виконанням Робіт з підготовки інвестиційного проекту, в порядку та на умовах відповідно до пункту 4.18 розділу 4 цього Положення;
  • кваліфікаційні критерії до Учасників інвестиційного конкурсу (наявність фінансової спроможності та відсутність підстав для недопущення до участі в Інвестиційному конкурсі, визначених у пункті 1.12 розділу 1 цього Положення);
  • інструкцію для Учасників інвестиційного конкурсу, що містить відомості про адресу та строк подання пакетів документів для участі в Інвестиційному конкурсі, номери телефонів і факсів Інвестиційного агента, порядок повідомлення Учасників інвестиційного конкурсу про можливу зміну строків подання пакетів документів для участі в Інвестиційному конкурсі, інші зміни до конкурсної документації, дату, час та місце розкриття конкурсних пропозицій;
  • склад та порядок підготовки, оформлення і подання Пакету документів для участі в Інвестиційному конкурсі (вимоги щодо повноти документації, яка надається, порядок підписання та завірення документів, внесення виправлень, вимоги до упакування, надписування і опечатування документів, способу їх доставки, порядок внесення змін до Пакету документів для участі в Інвестиційному конкурсі);
  • форму заявки на участь в Інвестиційному конкурсі;
  • форму конкурсної пропозиції;
  • Передінвестиційний пакет документів;
  • вимоги щодо виду та розміру Конкурсного забезпечення, а також за необхідності вимоги до виду та розміру забезпечення виконання зобов’язань переможця Інвестиційного конкурсу (Інвестора), що будуть випливати з Інвестиційного договору;
  • інформація про мову (мови) якою (якими) повинно бути підготовлено пакет документів для участі в Інвестиційному конкурсі;
  • інші відомості (за рішенням Комісії).
 • До пакету документів для участі в Інвестиційному конкурсі, що подається особою, яка виявила намір взяти участь в Інвестиційному конкурсі входить:
 • заявка на участь в Інвестиційному конкурсі;
 • документи (належним чином завірені копії документів), що додаються до заявки на участь в Інвестиційному конкурсі;
 • конкурсна пропозиція.
  • Заявка на участь в Інвестиційному конкурсі має містити такі відомості:

а) для фізичних осіб:

 • дата заповнення;
 • назва Об’єкта інвестування;
 • прізвище, ім’я та по батькові, паспортні дані;
 • реквізити банківських рахунків;
 • адреса місця проживання, контактний номер телефону, факсу;

б) для фізичних осіб-підприємців:

 • дата заповнення;
 • назва Об’єкта інвестування;
 • повна назва фізичної особи-підприємця, адреса, номер телефону, факсу;
 • дата, місце та найменування органу реєстрації;
 • реквізити банківських рахунків;

в) для юридичних осіб:

 • дата заповнення;
 • назва Об’єкта інвестування;
 • повне найменування, місцезнаходження, контактний номер телефону, факсу;
 • дата, місце та найменування органу реєстрації;
 • організаційно-правова форма;
 • загальні відомості про уповноважених осіб органів управління;
 • відомості про осіб, уповноважених діяти від імені юридичної особи, які мають право підпису;
 • реквізити банківських рахунків.
  • До складу документів, що додаються до заявки на участь в Інвестиційному конкурсі, включаються:

а) засвідчені в установленому порядку копії установчих документів особи, яка виявила намір прийняти участь в Інвестиційному конкурсі;

витяг з Єдиного державного реєстру юридичних та фізичних осіб-підприємців;

документи (витяг з торговельного, банківського або судового реєстру тощо), що підтверджують реєстрацію юридичної особи у країні її місцезнаходження – для нерезидентів;

копія паспорта та реєстраційний номер облікової картки платника податків – для фізичних осіб;

б) документи та відомості, що підтверджують можливість Учасника інвестиційного конкурсу забезпечити належне фінансування інвестиційної діяльності, а саме:

Для фізичних осіб-підприємців:

податкова декларація платника єдиного податку – фізичної особи-підприємця (для спрощеної системи оподаткування);

декларація про майновий стан та доходи (для загальної системи оподаткування);

довідка про відсутність заборгованості з податків, зборів, платежів, що контролюються органами доходів і зборів;

Для юридичних осіб – резидентів за останній звітній період:

баланс підприємства (форма 1);

звіт про фінансові результати (форма 2);

довідка про відсутність заборгованості з податків, зборів, платежів, що контролюються органами доходів і зборів;

розшифровка на дату подання документів дебіторської та кредиторської заборгованості юридичної особи з позначенням дати їх виникнення;

звітні документи, що передбачені у країні реєстрації нерезидента – для нерезидентів;

в) копія декларації про доходи (відповідних звітних документів фізичної особи – підприємця) – для фізичних осіб;

відомості щодо наявності досвіду та можливостей фінансового та організаційного забезпечення реалізації Інвестиційного проекту;

документи, що підтверджують відсутність ознак передбачених пунктом 1.12 розділу 1 Положення;

пропозиції щодо виконання Умов інвестиційного конкурсу;

готовність компенсувати Інвестиційному агенту витрати, пов’язані із виконанням Робіт з підготовки інвестиційного проекту, в порядку та на умовах відповідно до пункту 4.18 розділу 4 цього Положення;

г) Конкурсне забезпечення відповідно до вимог, затверджених Комісією;

За рішенням Комісії до складу документів, що додаються до заявки на участь в Інвестиційному конкурсі, можуть включатись й інші відомості.

 • Конкурсна пропозиція оформлюється за формою, затвердженою Комісією у складі Конкурсної документації, із обов’язковим зазначенням реквізитів особи, що подає конкурсну пропозицію, згідно з визначеними критеріями оцінки конкурсної пропозиції, відповідно до яких буде здійснюватись визначення переможця Інвестиційного конкурсу, а також зобов’язання укласти Інвестиційний договір на умовах визначених в Умовах інвестиційного конкурсу та умовах, додатково викладених Учасником інвестиційного конкурсу у наданій конкурсній пропозиції.
 • Заявка на участь в Інвестиційному конкурсі, документи (належним чином завірені копії документів), що додаються до заявки на участь в Інвестиційному конкурсі, та конкурсна пропозиція, що подаються особою, яка виявила намір взяти участь в Інвестиційному конкурсі, підписуються її уповноваженою особою.

Документи, що додаються до заявки на участь в Інвестиційному конкурсі, повинні бути прошиті, пронумеровані та скріплені печаткою (у разі наявності) та завірені в установленому порядку.

 • Заявка на участь в Інвестиційному конкурсі, документи до неї та конкурсні пропозиції подаються особою, яка виявила намір взяти участь в Інвестиційному конкурсі особисто або уповноваженими представниками в строк установлений в Оголошенні про проведення Інвестиційного конкурсу.

Робоча група веде облік та реєстрацію отриманих Пакетів документів для участі в Інвестиційному конкурсі.

 • Конкурсна пропозиція, надана особою, яка виявила намір взяти участь в Інвестиційному конкурсі розглядається як його оферта (пропозиція) Організатору інвестиційного конкурсу укласти Інвестиційний договір на умовах, визначених в Умовах інвестиційного конкурсу та умовах, додатково викладених особою, яка виявила намір взяти участь в Інвестиційному конкурсі у наданій конкурсній пропозиції.
 • Конкурсна пропозиція подається особою, яка виявила намір взяти участь в Інвестиційному конкурсі у закритих конвертах. На конвертах зазначається місце знаходження Комісії та найменування об’єкта інвестування, повне найменування, місцезнаходження, контактний номер телефону особи, що подає пропозицію.

Якщо конкурсна пропозиція складається більше ніж з одного аркуша, така конкурсна пропозиція повинна подаватись прошитою, пронумерованою та скріпленою печаткою (у разі наявності) та завіреною в установленому порядку.

 • Інвестиційний агент протягом 5 (п’яти) робочих днів, а у разі необхідності додаткового опрацювання протягом 10 робочих днів, але не пізніше ніж за 3 (три) робочих дні до спливу строку подання пакету документів для участі в Інвестиційному конкурсі аналізує заявки на участь в Інвестиційному конкурсі та документи додані до неї на їх відповідність вимогам законодавства та умовам Конкурсної документації, а також щодо наявності обставин, за яких особа, яка подала відповідні документи, до участі в Інвестиційному конкурсі не допускається відповідно до цього Положення та законодавства України.
 • В разі виявлення Інвестиційним агентом невідповідності поданих документів вимогам законодавства та умовам Конкурсної документації, які можуть бути виправлені особою, яка виявила намір взяти участь в Інвестиційному конкурсі, Інвестиційний агент письмово та іншими засобами зв’язку повідомляє особу, яка виявила намір взяти участь в Інвестиційному конкурсі про зауваження. Виправлення зауважень можливо виключно до закінчення строку подання Пакету документів для участі в Інвестиційному конкурсі.

В разі виявлення Інвестиційним агентом обставин, за яких особа, яка подала відповідні документи, до участі в Інвестиційному конкурсі не допускається відповідно до цього Положення та законодавства України, Інвестиційний агент письмово обґрунтовано відхиляє Пакет документів для участі в Інвестиційному конкурсі та пропонує отримати зазначені документи за актом приймання-передачі.

 • Якщо заявка на участь в Інвестиційному конкурсі та документи додані до неї відповідають вимогам законодавства України та цього Положення, Інвестиційний агент інформує особу, що подала документи, про набуття статусу Учасника інвестиційного конкурсу та про присвоєння його конкурсній пропозиції відповідного номера.
 • Учасник інвестиційного конкурсу може оформити та подати тільки одну конкурсну пропозицію.

До закінчення строку подання Пакету документів для участі в Інвестиційному конкурсі Учасники інвестиційного конкурсу мають право вносити зміни до конкурсних пропозицій з метою їх удосконалення шляхом відкликання поданих конкурсних пропозицій, які повертаються за актом приймання-передачі, та подання нової конкурсної пропозиції або зняти свою пропозицію з розгляду шляхом її відкликання.

 • Після початку розкриття конвертів з конкурсними пропозиціями вносити зміни до конкурсних пропозицій заборонено.
 • Розкриття конвертів із конкурсними пропозиціями Учасників інвестиційного конкурсу, як правило, здійснюється на найближчому засіданні Комісії після закінчення строку подання Пакету документів для участі в Інвестиційному конкурсі. За результатами розкриття конвертів із конкурсними пропозиціями та їх аналізу Комісія приймає рішення про результати Інвестиційного конкурсу та його переможця.
 • Переможцем Інвестиційного конкурсу визначається Учасник інвестиційного конкурсу, який запропонував найкращі умови за основним (-ми) критерієм (-ями) оцінки конкурсної пропозиції, затвердженим Комісією, у складі Конкурсної документації. У разі якщо декілька Учасників інвестиційного конкурсу запропонували однакові пропозиції за основним (-ми) критерієм (-ями) оцінки конкурсної пропозиції, Комісією оцінюються пропозиції таких учасників за додатковими критеріями оцінки конкурсної пропозиції, затвердженими рішеннями Комісії у складі Конкурсної документації, на підставі чого визнається переможець Інвестиційного конкурсу.
 • Якщо участь в Інвестиційному конкурсі взяв лише один учасник, пропозиції якого відповідають Умовам інвестиційному конкурсу такий учасник може бути визнаний переможцем Інвестиційного конкурсу та Інвестиційний договір укладається з цим учасником після узгодження з ним всіх умов Інвестиційного договору в порядку, передбаченому цим Положенням.
 • Рішення Комісії про переможця Інвестиційного конкурсу затверджується рішенням Організатора інвестиційного конкурсу.
 • Інвестиційний конкурс може бути оголошений Комісією таким, що не відбувся, у разі якщо:
 • для участі в Інвестиційному конкурсі не було зареєстровано Інвестиційним агентом жодного Учасника інвестиційного конкурсу;
 • Комісія отримала обґрунтоване подання компетентних органів до розкриття конвертів з конкурсними пропозиціями та визначила подальше проведення Інвестиційного конкурсу недоцільним;
 • всі конкурсні пропозиції не відповідають Умовам інвестиційного конкурсу;
 • інші підстави, визначені Комісією та включені до Умов інвестиційного конкурсу.

У разі оголошення Інвестиційного конкурсу таким, що не відбувся, Комісія може прийняти рішення про повторне проведення Інвестиційного конкурсу.

У разі оголошення Комісією конкурсу таким, що не відбувся, Інвестиційний агент, за запитом особи, що подала Пакет документів для участі в Інвестиційному конкурсі, має право повернути такі документи, за виключенням заявки на участь в Інвестиційному конкурсі.

Факт повернення підтверджується актом приймання-передачі.

 • Результати проведеного Інвестиційного конкурсу Комісія оформляються Протоколом, в якому, зазначається:

а) найменування об’єкта інвестування;

б) присутні члени Комісії;

в) відомості про Учасників інвестиційного конкурсу;

г) пропозиції Учасників інвестиційного конкурсу;

д) пропозиції присутніх на засіданні членів Комісії щодо визначення переможця Інвестиційного конкурсу;

е) результати голосування за оцінкою конкурсних пропозицій;

ж) рішення про визначення переможця Інвестиційного конкурсу.

 • Організатор інвестиційного конкурсу повідомляє переможця та Учасників інвестиційного конкурсу про результати Інвестиційного конкурсу у п’ятиденний строк з дня видання рішення виконавчого органу Кременчуцької міської ради Полтавської області про затвердження рішення Комісії про переможця Інвестиційного конкурсу.
 1. Укладання Інвестиційних договорів та їх виконання 
 • Протягом 10 (десяти) робочих днів з дня видання рішення Організатора інвестиційного конкурсу про затвердження переможця Інвестиційного конкурсу, Організатор інвестиційного конкурсу повинен опублікувати результати Інвестиційного конкурсу в друкованих засобах масової інформації, відповідно до пункту 5.4 розділу 5 цього Положення.
 • Протягом 5 (п’яти) робочих днів з дня видання рішення Організатора інвестиційного конкурсу про затвердження рішення Комісії про переможця Інвестиційного конкурсу Організатором інвестиційного конкурсу спільно з Інвестиційним агентом доопрацьовується проект Інвестиційного договору в частині, що стосується врахування конкурсних пропозицій переможця Інвестиційного конкурсу, інформації щодо сторін Інвестиційного договору та інших питань, не визначених проектом Інвестиційного договору.

Організатор інвестиційного конкурсу протягом 10 (десяти) робочих днів з дня видання рішення про затвердження рішення Комісії про переможця Інвестиційного конкурсу направляє переможцю Інвестиційного конкурсу запрошення для підписання Інвестиційного договору та надає проект Інвестиційного договору, який враховує конкурсні пропозиції переможця Інвестиційного конкурсу.

 • Якщо протягом 15 (п’ятнадцяти) робочих днів з дня направлення на поштову адресу, зазначену в заявці на участь в Інвестиційному конкурсі, запрошення, зазначеного в абзаці другому пункту 6.2 розділу 6 цього Положення, Інвестиційний договір не буде укладений через відмову переможця Інвестиційного конкурсу від підписання Інвестиційного договору, висування ним неприйнятних умов підписання Інвестиційного договору, ненадання Інвестором забезпечення виконання зобов’язань за Інвестиційним договором, передбаченим Умовами інвестиційного конкурсу, на розгляд Комісії Інвестиційним агентом виноситься питання про скасування рішення про переможця Інвестиційного конкурсу та, у разі можливості, визначення переможцем Інвестиційного конкурсу іншої особи, яка визначається відповідно до пункту 5.24 розділу 5 цього Положення з інших Учасників інвестиційного конкурсу. У разі прийняття Комісією рішення про скасування рішення про переможця Інвестиційного конкурсу (та визначення нового переможця Інвестиційного конкурсу) Інвестиційний агент протягом 5 (п’яти) календарних днів, з дня прийняття такого рішення Комісії готує та подає проект рішення Організатора інвестиційного конкурсу про затвердження цього рішення Комісії.
 • Інвестиційний договір вважається укладеним з дня підписання сторонами тексту Інвестиційного договору.
 • Організатор інвестиційного конкурсу в межах компетенції здійснює контроль за виконанням умов Інвестиційного договору, в тому числі відповідності цільового призначення майна, додержання строків, встановлених в Інвестиційному договорі, додержання вимогам проектної документації, якості робіт та послуг тощо.
 • Заміна сторін, в Інвестиційному договорі, крім Організатора інвестиційного конкурсу, можлива за наявності всіх таких умов:
 • інші сторони Інвестиційного договору не заперечують проти заміни сторони Інвестиційного договору;
 • нова сторона погодилась на вступ до Інвестиційного договору на визначених в ньому умовах, що були погоджені з попередньою стороною;
 • Комісія погодила заміну сторони в Інвестиційному договорі;
 • рішення Комісії про погодження заміни сторони затверджено рішенням виконавчого органу Кременчуцької міської ради Полтавської області.
 • В разі ініціювання заміни Інвестора, з метою прийняття Комісією рішення про таку заміну, новий Інвестор повинен надати документи, в тому числі юридичні та фінансові документи, що підтверджують можливість виконувати зобов’язання Інвестора згідно Інвестиційного договору.
  • За наявності всіх обставин, визначених в пункті 6.6 розділу 6 цього Положення, сторони вносять відповідні зміни до Інвестиційного договору.
  • Сума інвестицій, зазначена в Інвестиційному договорі, може збільшуватись/зменшуватись залежно від зміни фактичних витрат на підготовку проектної документації, містобудівного розрахунку та/або виконання робіт, передбачених відповідним Інвестиційним договором.

У разі зменшення суми інвестицій, зазначеної в Інвестиційному договорі, повернення будь-яких платежів від Організатора інвестиційного конкурсу та Інвестиційного агента на користь переможця Інвестиційного конкурсу не здійснюється.

 • Інвестиційним договором, у разі якщо інше не передбачено Умовами інвестиційного конкурсу, передбачається обов’язок Інвестора здійснювати компенсацію будь-яких витрат, пов’язаних з реалізацією Інвестиційного проекту, в тому числі витрат на оформлення та утримання земельної ділянки, витрат на розробку та експертизу проектної документації, витрат, пов’язаних зі здійсненням будівництва Об’єкту інвестування та прийняття його в експлуатацію, інших витрат, передбачених законодавством та Інвестиційним договором.
 • У разі збільшення витрат на реалізацію Інвестиційного проекту Інвестор здійснює додаткове фінансування усіх пов’язаних з цим витрат у порядку та на умовах, передбачених Інвестиційним договором та затвердженою у встановленому порядку проектної документації.
 • Організатор інвестиційного конкурсу має право розірвати Інвестиційний договір з Інвестором в установленому порядку, якщо Інвестор порушує умови Інвестиційного договору, зокрема, не виконує або виконує неналежним чином інвестиційні зобов’язання.
 • У разі розірвання Інвестиційного договору з Інвестором Комісія відповідно до цього Положення вирішує питання про залучення нового Інвестора шляхом проведення повторного або нового Інвестиційного конкурсу або, у разі можливості, визначення переможцем Інвестиційного конкурсу іншої особи, яка визначається відповідно до пункту 5.24 розділу 5 цього Положення з інших Учасників інвестиційного конкурсу, а також умови та обсяги компенсації попередньому Інвестору понесених ним витрат на реалізацію Інвестиційного проекту. Відшкодування витрат, понесених Інвестором на реалізацію Інвестиційного проекту, здійснюється новим Інвестором відповідно до умов Інвестиційного договору.
 • Об’єкти інвестування або їх частини, створені в процесі реалізації Інвестиційного проекту під час будівництва або реконструкції об’єктів інвестування можуть передаватись у власність Інвестора відповідно до Умов інвестиційного конкурсу та Інвестиційного договору.

Перехід права власності на об’єкти інвестування, що перебувають у власності територіальної громади міста Кременчука, здійснюється відповідно до законодавства України.

 • Оформлення права власності на новостворені об’єкти інвестування або їх частини, будівництво або реконструкцію яких проведено за кошти Інвестора відповідно до Умов інвестиційного конкурсу та Інвестиційного договору, здійснюється ним самостійно після прийняття в експлуатацію закінчених будівництвом об’єктів інвестування в установленому порядку.
 • Об’єкти інвестування або їх частини, будівництво або реконструкцію, реставрацію, капітальний ремонт, технічне переоснащення тощо яких здійснено за кошти інвесторів і передача яких у власність інвесторів Умовами інвестиційного конкурсу та Інвестиційними договором не передбачена, приймаються (зараховуються) до комунальної власності територіальної громади міста Кременчука в установленому порядку. 

Заступник начальника управління економіки  О.Ю. ШУЛЬГА 

Заступник директора КП «Кременчук Інвест» П.В. БЕДРАЦЬКИЙ

ПОГОДЖЕНО:

Перший заступник міського голови  В.М. ПЕЛИПЕНКО

Додаток 2 до рішення міської ради від __ березня 2018 року

Склад постійно діючої конкурсної комісії з питань підготовки та проведення інвестиційних конкурсів в місті Кременчуці 

Пелипенко

Володимир Михайлович

 

перший заступник міського голови, голова конкурсної комісії;

 

Кравченко

Дмитро Васильович

заступник міського голови, заступник голови конкурсної комісії;

 

Бедрацький

Павло Валерійович

заступник директора комунального підприємства «Кременчуцький центр міжнародних зв’язків та економічного розвитку міста «Кременчук Інвест», секретар конкурсної комісії.
 Члени конкурсної комісії
Безверха

Ірина Олександрівна

начальник управління земельних ресурсів виконавчого комітету Кременчуцької міської ради Полтавської області

 

Бутенко

Катерина Вікторівна

перший заступник начальника управління житлово-комунального господарства виконавчого комітету Кременчуцької міської ради;

 

Воловик

Микола Леонідович

начальник комунального виробничого підприємства «Кременчуцьке міське управління капітального будівництва»;

 

Волощенко

Олександра Григорівна

начальник управління містобудування та архітектури виконавчого комітету Кременчуцької міської ради;

 

Жорняк

Людмила Григорівна

начальник управління розвитку підприємництва, торгівлі, побуту та регуляторної політики виконавчого комітету Кременчуцької міської ради Полтавської області;

 

Здойма Микола Васильович начальник управління економіки виконавчого комітету Кременчуцької  міської ради Полтавської області

 

Іванян Геннадій Михайлович депутат Кременчуцької міської ради від фракції  «Опозиційний блок»;

 

Кавунник Дмитро Вікторович депутат Кременчуцької міської ради, голова фракції політичної партії «Радикальна партія  Олега Ляшка»;

 

Калашник

Олександр Вікторович

депутат Кременчуцької міської ради від фракції «Батьківщина»;

 

Кузьменко Оксана Юріївна заступник директора з проектної діяльності комунального підприємства «Кременчуцький центр міжнародних зв’язків та економічного розвитку міста «Кременчук Інвест»

 

Ковальчук

Вікторія Володимирівна

заступник начальника управління – начальник відділу планування, забудови міста та містобудівного моніторингу управління містобудування та архітектури виконавчого комітету Кременчуцької міської ради;

 

Лозовик Дмитро Борисович депутат Кременчуцької міської ради від фракції політичної ПАРТІЇ БЛОК ПЕТРА ПОРОШЕНКА «СОЛІДАРНІСТЬ»;

 

Мирошніченко

Валерій Вікторович

начальник юридичного управління виконавчого  комітету Кременчуцької міської ради   Полтавської області;

 

Неіленко

Тетяна Григорівна

заступник міського голови – директор Департаменту фінансів виконавчого комітету Кременчуцької   міської ради Полтавської області;

 

Павленко Ганна Михайлівна депутат Кременчуцької міської ради, заступник  голови фракції політичної партії «Об’єднання  «САМОПОМІЧ»;

 

Піддубна

Оксана Миколаївна

депутат Кременчуцької міської ради,  позафракційна;

 

Плескун

Олександр Володимирович

голова постійної депутатської комісії з питань бюджету, фінансів, соціально-економічного розвитку та інвестиційної політики;

 

Роженко

Олександр Анатолійович

депутат Кременчуцької міської ради, голова політичної фракції «Рідне місто», заступник голови постійної депутатської комісії з питань екології, регулювання земельних відносин, містобудування та архітектури;

 

Циганова

Олена Олександрівна

заступник начальника управління земельних   ресурсів виконавчого комітету Кременчуцької   міської ради Полтавської області;

 

Шевченко

Микола Іванович

голова постійної депутатської комісії з питань промисловості, будівництва, підприємницької діяльності, побутового, торговельного обслуговування та регуляторної політики;

 

Шульга

Олег Юрійович

заступник начальника управління економіки виконавчого комітету Кременчуцької міської ради Полтавської області;

 

Щербіна

Олена Олександрівна

начальник Управління міського майна Кременчуцької міської ради Полтавської області.

Начальник управління економіки  М.В. ЗДОЙМА

 

АНАЛІЗ

регуляторного впливу до проекту рішення міської ради «Про затвердження Положення про порядок проведення інвестиційних конкурсів у місті Кременчуці в новій редакції»

 1. Визначення проблеми, яку передбачається розв’язати шляхом державного регулювання.

Для інвесторів різних рівнів, традиційно привабливими напрямками вкладання коштів залишаються об’єкти будівництва та підприємницької діяльності. Проте, останнім часом також спостерігається тенденції збільшення інвестиційної діяльності у соціальних, культурних та екологічних напрямках. Вже сьогодні, більшість міжнародних фінансових установ спрямовують свої інвестиції в проекти де обов’язковим є досягнення не тільки економічного, а й соціального або екологічного ефекту. Дуже швидко набирають популярності такі напрямки діяльності, як соціальне підприємство, зелений туризм, креативний життєвий та гуманітарний простір розвитку людини.

З метою забезпечення умов стабільної роботи з інвесторами, створення сприятливих умов для ведення інвестиційної діяльності, узгодження інтересів потенційних інвесторів та стабільного економічного і соціального розвитку міста, а також у зв’язку з розширенням повноважень комісії з питань підготовки та проведення інвестиційних конкурсів, розроблено проект регуляторного акта – рішення Кременчуцької міської ради «Про затвердження Положення про порядок проведення інвестиційних конкурсів у місті Кременчуці в новій редакції». Прийняття цього проекту рішення Кременчуцької міської ради Полтавської області дозволить в повному обсязі розглядати всі можливі напрямки інвестування, зокрема проекти соціально-інвестиційної або екологічної спрямованості.

Основні групи (підгрупи), на які впливає проблема, яку передбачається розв’язати шляхом державного регулювання – прийняттям цього проекту регуляторного акту:

 

Групи (підгрупи) Так Ні
Громадяни Шляхом досягнення соціального (створення нових робочих місць, будівництво нових житлових площ) або екологічного ефекту від залучення інвестицій х
Держава

Орган місцевого самоврядування

1.           Наповнення бюджету міста

2.           Створення нових або реконструкція існуючих об’єктів інженерно-транспортної інфраструктури

3.           Забезпечення економічного і соціального розвитку громади

х
Суб’єкти господарювання, Всі  суб’єкти господарювання, які приймають рішення про вкладення власних, позичкових і залучених майнових та/або інтелектуальних цінностей в об’єкти інвестування х
у тому числі суб’єкти малого підприємництва Не визначено  
 1. Цілі державного регулювання.

Державне регулювання інвестиційної діяльності здійснюється з метою реалізації економічної, науково-технічної і соціальної політики виходячи з цілей та показників економічного і соціального розвитку України.

 • створення пільгових та прозорих умов інвесторам, що здійснюють інвестиційну діяльність у найбільш важливих для задоволення суспільних потреб напрямах, насамперед соціальній сфері, технічному і технологічному вдосконаленні виробництва, створенні нових робочих місць для мешканців Кременчука, які потребують соціального захисту, в галузі освіти, культури, охорони навколишнього середовища і здоров’я.
 • збільшення дохідної частини міського бюджету для забезпечення його збалансованості та задоволення нагальних потреб громади міста Кременчука.
 • Визначення та оцінка прийнятих альтернативних способів досягнення цілі.

Визначення альтернативних способів

Вид альтернативи Опис альтернативи
Залишення існуючої на даний момент ситуації без змін Діюче «Положення про порядок проведення інвестиційних конкурсів у місті Кременчуці» стосується виключно будівництва, реконструкції об’єктів житлового і нежитлового призначення та не стосується проектів, які реалізуються в соціальній, екологічній та культурній сферах.
Прийняття кількох регуляторних актів, що регулюють відносини в різних напрямках інвестування (культурному, соціальному, екологічному) Розробка декількох положень, які окремо визначають порядок залучення інвесторів до реалізації проектів культурної, соціальної, екологічної спрямованості на умовах проведення інвестиційного конкурсу.
Прийняття регуляторного акту, що розширює можливості діючого «Положення про порядок проведення інвестиційних конкурсів у місті Кременчуці» Забезпечить можливість розглядати всі можливі напрямки інвестування, зокрема проекти соціально-інвестиційної або екологічної спрямованості.

 

Оцінка вибраних альтернативних способів досягнення цілей

 Оцінка впливу на сферу інтересів держави/органу місцевого самоврядування

Вид альтернативи Вигоди Витрати
Залишення існуючої на даний момент ситуації без змін Не вбачається досягнення цілей залучення інвестицій в соціальній сфері, в галузі освіти, культури, охорони навколишнього середовища і здоров’я. Кожний інвестиційний проект, що не відноситься до будівництва, реконструкції об’єктів житлового і нежитлового призначення потребує оформлення додаткової процедури виявлення найкращої інвестиційної пропозиції.
Прийняття кількох регуляторних актів, що регулюють відносини в різних напрямках інвестування (культурному, соціальному, екологічному) Забезпечує досягнення цілей державного регулювання, визначених у розділі ІІ цього Аналізу Кілька регуляторних актів внесуть складнощі їх використання, зокрема наявність декількох комісій з пересічними функціями та повноваженнями.

Витрати часу, матеріальних ресурсів для органу місцевого самоврядування на адміністрування всіх положень.

Прийняття регуляторного акту, що розширює можливості діючого «Положення про порядок проведення інвестиційних конкурсів у місті Кременчуці» Забезпечує досягнення цілей державного регулювання, визначених у розділі ІІ цього Аналізу

 

 

Не вбачається

 

Оцінка впливу на сферу інтересів громадян

Вид альтернативи Вигоди Витрати
Залишення існуючої на даний момент ситуації без змін Не вбачається Неотримання  громадянами важливих соціальних та екологічних наслідків від впровадження відповідних інвестиційних проектів.
Прийняття кількох регуляторних актів, що регулюють відносини в різних напрямках інвестування (культурному, соціальному, екологічному) Можливість залучення інвестицій у найбільш важливих для задоволення суспільних потреб напрямах Можливі втрати часу, від моменту надходження інвестиційної ініціативи до її реалізації через складну процедуру погодження.
Прийняття регуляторного акту, що розширює можливості діючого «Положення про порядок проведення інвестиційних конкурсів у місті Кременчуці» Можливість залучення інвестицій у найбільш важливих для задоволення суспільних потреб напрямах Не вбачається

  

Оцінка впливу на сферу інтересів суб’єктів господарювання

Показник Великі Середні Малі Разом
всього У т.ч. мікро
Кількість суб’єктів господарювання, що підпадають під дію регулювання, одиниць Х Х Х Х Х

 

Вид альтернативи Вигоди Витрати
Залишення існуючої на даний момент ситуації без змін Не вбачається Відсутність чітко визначених умов участі інвесторів в проектах, що стосуються соціальної та екологічної сфери.
Прийняття кількох регуляторних актів, що регулюють відносини в різних напрямках інвестування (культурному, соціальному, екологічному) Прозорість дій органів місцевого самоврядування в організації та проведенні інвестиційних конкурсів. втрати часу, від моменту надходження інвестиційної ініціативи до її реалізації через складну процедуру погодження.
Прийняття регуляторного акту, що розширює можливості діючого «Положення про порядок проведення інвестиційних конкурсів у місті Кременчуці» Прозорість дій органів місцевого самоврядування в організації та проведенні інвестиційних конкурсів. Не вбачається

 

 

 1. Вибір найбільш оптимального альтернативного способу досягнення цілей
Рейтинг результативності (досягнення цілей під час вирішення проблеми) Бал результативності (за чотирибальною системою оцінки) Коментарі щодо присвоєння відповідного бала
Залишення існуючої на даний момент ситуації без змін 1 Не забезпечує досягнення цілей державного регулювання залучення інвестицій в соціальній сфері, в галузі освіти, культури, охорони навколишнього середовища і здоров’я.

 

Прийняття кількох регуляторних актів, що регулюють відносини в різних напрямках інвестування (культурному, соціальному, екологічному) 2 Частково вирішує проблему регулювання інвестиційної діяльності в різних напрямках.

Значно збільшується кількість комісій, які розглядають інвестиційні проекти, що може призвести до:

– дублювання функцій та повноважень комісій (в проектах де є одразу декілька напрямків інвестування) та як наслідок до гальмування процесу залучення інвестицій.

 

Прийняття регуляторного акту, що розширює можливості діючого «Положення про порядок проведення інвестиційних конкурсів у місті Кременчуці» 4 Цей регуляторний акт відповідає потребам у розв’язанні визначеної проблеми та принципам державної регуляторної політики. Затвердження такого регуляторного акта забезпечить досягнення встановлених цілей повною мірою.

 

Рейтинг результативності Вигоди (підсумок) Витрати (підсумок) Обґрунтування відповідного місця альтернативи у рейтингу
Залишення існуючої на даний момент ситуації без змін х Не враховує потреби суспільства в таких важливих напрямках інвестування, як соціальне підприємство, зелений туризм, креативний життєвий та гуманітарний простір розвитку людини. Не забезпечує досягнення цілей державного регулювання залучення інвестицій

 

 

Прийняття кількох регуляторних актів, що регулюють відносини в різних напрямках інвестування (культурному, соціальному, екологічному) Забезпечує прозорість дій органів місцевого самоврядування в організації та проведенні інвестиційних конкурсів. Розширює напрямки залучення інвестицій. Збільшуються витрати часу, від моменту надходження інвестиційної ініціативи до її реалізації через складну процедуру погодження. Частково забезпечує досягнення цілей (в частині врахування всіх напрямків можливого інвестування).

Існують ризики щодо:

 – гальмування процесу залучення інвестицій через складну процедуру погодження

Прийняття регуляторного акту, що розширює можливості діючого «Положення про порядок проведення інвестиційних конкурсів у місті Кременчуці» Забезпечує прозорість дій органів місцевого самоврядування в організації та проведенні інвестиційних конкурсів. Розширює напрямки залучення інвестицій. Не вбачаються Цей регуляторний акт відповідає потребам у розв’язанні визначеної проблеми та принципам державної регуляторної політики. Затвердження такого регуляторного акта забезпечить досягнення встановлених цілей.

 

 

Рейтинг Аргументи щодо переваги обраної альтернативи / причини відмови від альтернативи Оцінка ризику зовнішніх чинників на дію запропонованого регуляторного акта
Залишення існуючої на даний момент ситуації без змін Цей регуляторний акт не відповідає потребам у розв’язанні визначеної проблеми

 

х
Прийняття кількох регуляторних актів, що регулюють відносини в різних напрямках інвестування (культурному, соціальному, екологічному) Прийняття цієї альтернативи, дозволить зменшити проблему, але деякі важливі та критичні аспекти проблеми залишаться невирішеними х
Прийняття регуляторного акту, що розширює можливості діючого «Положення про порядок проведення інвестиційних конкурсів у місті Кременчуці» Затвердження такого регуляторного акта забезпечить досягнення встановлених цілей. Внесення змін до ЗУ «Про інвестиційну діяльність».

Зниження інвестиційної активності.

Політична та економічна ситуація в країні.

 1. Опис механізму, який пропонується застосувати для розв’язання проблем.

Для вирішення поставлених цілей пропонуються наступні заходи:

 • підготовка до розгляду рішення міської ради «Про затвердження Положення про порядок проведення інвестиційних конкурсів у місті Кременчуці в новій редакції» у порядку визначеному регламентом та з дотриманням Закону України «Про засади державної регуляторної політики в сфері господарської діяльності»;
 • внесення змін та пропозицій до нового Положення про порядок проведення інвестиційних конкурсів у місті Кременчуці;
 • затвердження складу постійно діючої конкурсної комісії з питань підготовки та проведення інвестиційних конкурсів;
 • проект регуляторного акту виноситься на розгляд міської ради для прийняття відповідного рішення згідно з чинним законодавством України.
 • з метою забезпечення інформованості громади та суб’єктів господарювання про прийняте рішення міської ради воно буде оприлюднене на офіційному веб-порталі Кременчуцької міської ради Полтавської області та в офіційному виданні Кременчуцької міської ради Полтавської області газеті «Вісник Кременчука» в установлений законодавством термін.
 1. Оцінка виконання вимог регуляторного акта залежно від ресурсів, якими розпоряджаються органи виконавчої влади чи органи місцевого самоврядування, фізичні та юридичні особи, які повинні проваджувати або виконувати ці вимоги.

Оскільки немає можливості визначити кількість  суб’єктів (потенційних інвесторів), що підпадають під дію процедури регулювання рівно як і кількість адміністративних процедур за рік, що припадають на одного суб’єкта, розрахунок витрат на виконання вимог регуляторного акта для органів виконавчої влади чи органів місцевого самоврядування виконувати недоцільно.

 • Обґрунтування строку чинності регуляторного акту

Строк дії цього регуляторного акту – постійний. Нову редакцію рішення «Про затвердження Положення про порядок проведення інвестиційних конкурсів у місті Кременчуці в новій редакції» може бути переглянуто відповідно до Закону України «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності»  та Постанови КМУ «Про затвердження методик проведення аналізу впливу та відстеження результативності регуляторного акта» в залежності від змін законодавства про інвестиційну діяльність.

 • Показники результативності регуляторного акту.

До таких показників можна віднести:

 • кількість добудованих та новостворених, відповідно до процедури зазначеного регуляторного акту, об’єктів інвестування;
 • обсяг залучених інвестицій;
 • економічний, соціальний або екологічний ефект від реалізації інвестиційних проектів;
 • ступінь інформованості суб’єктів господарювання (інвесторів).

У разі виявлення неврегульованих та проблемних питань або у разі змін у чинному законодавстві України всі суперечності щодо дії даного рішення будуть усунені шляхом внесення відповідних змін. 

 1. Заходи, за допомогою яких буде здійснюватися відстеження результативності акта.

Відстеження результативності покладається на управління економіки виконавчого комітету Кременчуцької міської ради Полтавської області міської ради.

Відстеження результативності регуляторного акта буде проведено у строки, визначені Законом України «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності» та відповідно до методики, затвердженої ПКМУ № 308 від 11.03.2004 (із змінами та доповненнями, що були внесені постановами КМУ від 28.11.2012 № 1107 та від 16.12.2015  № 1151).

Перший заступник міського голови  В.М. ПЕЛИПЕНКО

Начальник управління економіки  М.В. ЗДОЙМА

 

 

 

 

 

 

Карта транспорту
Гранатова толокаГромадський бюджет
3 Липня, 2020 П’ятниця
11 Червня, 2020 Четвер
4 Червня, 2020 Четвер
29 Травня, 2020 П’ятниця
23 Квітня, 2020 Четвер
8 Квітня, 2020 Середа
7 Квітня, 2020 Вівторок
6 Квітня, 2020 Понеділок
більше новин