Про внесення змін до рішення міської ради від  16.11.2017  «Про затвердження Плану роботи міської ради з підготовки проектів регуляторних актів на 2018 рік»      

КРЕМЕНЧУЦЬКА МІСЬКА РАДА
ПОЛТАВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
ХХІХ СЕСІЯ МІСЬКОЇ РАДИ VIІ СКЛИКАННЯ
РІШЕННЯ

 від 30 березня  2018 року         м. Кременчук

 Про внесення змін до рішення міської ради від  16.11.2017  «Про затвердження Плану роботи міської ради з підготовки проектів регуляторних актів на 2018 рік»

Розглянувши пропозиції управлінь економіки та контролю за станом благоустрою виконавчого комітету міської ради, на підставі Закону України «Про засади державної регуляторної політики в сфері господарської діяльності», рішення ХVІ сесії міської ради VІІ скликання від 16.11.2017 «Про затвердження Плану роботи міської ради з підготовки проектів регуляторних актів на 2018 рік», керуючись ст. 25, 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні»  Кременчуцька міська рада вирішила:

  1. Внести зміни до рішення міської ради від 16.11.2017 “Про затвердження Плану роботи міської ради з підготовки проектів регуляторних актів на 2018 рік”, а саме: доповнити План пунктом 9 (додається).
  2. Опублікувати дане   рішення   у відповідності з діючим законодавством.
  3. Контроль за виконанням цього рішення покласти першого заступника міського голови Пелипенка В.М. та постійні депутатські комісії з питань будівництва, підприємницької діяльності, побутового та торговельного обслуговування та регуляторної політики (голова комісії Шевченко М.І.) та з питань бюджету, фінансів, соціально-економічного розвитку та інвестиційної політики (голова комісії Плескун О.В.).

Строк контролю  –   березень 2018  року.

Міський голова  В.О. МАЛЕЦЬКИЙ

 

Додаток до рішення Кременчуцької міської ради від 30 березня  2018 року

Доповнення до Плану роботи з підготовки проектів регуляторних актів на 2018 рік

№ п/п  

Назва проекту

 

Ціль прийняття

Період підго-товки проекту Найменування

розробника проекту

9. Про затвердження Положення про поря-док проведення інвес-тиційних конкурсів у                         м.Кременчуці в новій редакції З метою створення сприятливих умов для ведення інвес-тиційної діяльності у м.Кременчуці та у зв’язку з роз-ширенням повно-важень комісії з питань підготовки та проведення інвестиційних конкурсів До 01.05.2018 КП “Кременчуцький центр міжнарод-них зв’язків та економічного роз-витку міста “Кременчукінвест”
10. Про затвердження Правил благоустрою території м. Кремен-чука в новій редакції З метою приведен-ня  Правил благо-устрою м.Кремен-чука, затверд-жених рішенням Кременчуцької міської від 01.11.2011 до норм чинного законо-давства ІІ квартал Управління кон-тролю за станом благоустрою

 Начальник управління розвитку підприємництва, торгівлі, побуту та регуляторної політики Л.Г. ЖОРНЯК

 

 

Карта депутатів
Гранатова толока
Кременчуцька толока - 2018

НЕЙМОВІРНО красиве відео!!!Кременчуцька толока - 2018

Gepostet von Я Люблю Кременчук am Mittwoch, 9. Mai 2018
Громадський бюджет
20 Березня, 2019 Середа
19 Березня, 2019 Вівторок
більше новин