Про внесення змін до рішення міської ради від 16.11.2017 «Про затвердження Плану роботи міської ради з підготовки проектів регуляторних актів на 2018 рік»

КРЕМЕНЧУЦЬКА МІСЬКА РАДА
ПОЛТАВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
  XXХІ СЕСІЯ МІСЬКОЇ РАДИ VIІ СКЛИКАННЯ
РІШЕННЯ

  від  09 серпня  2018 року   м. Кременчук

 Про внесення змін до рішення міської ради від 16.11.2017 «Про затвердження Плану роботи міської ради з підготовки проектів регуляторних актів на 2018 рік»

У зв’язку  з прийняттям Закону України “Про внесення змін до деяких законодавчих актів України про надання органам місцевого самоврядування повноважень встановлювати обмеження продажу пива (крім безалкогольного), алкогольних, слабоалкогольних напоїв, вин столових”, враховуючи  пропозицію Управління земельних ресурсів Кременчуцької міської ради Полтавської області щодо удосконалення діючого регуляторного акта “Про затвердження Положення про самоврядний контроль за використанням та охороною земель у м. Кременчуці”, на підставі Закону України “Про засади державної регуляторної політики в сфері господарської діяльності”, керуючись ст. 25, 26 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”, Кременчуцька міська рада Полтавської області вирішила:

  1. Внести зміни до рішення міської ради від 16.11.2017 «Про затвердження Плану роботи міської ради з підготовки проектів регуляторних актів на 2018 рік», а саме: доповнити План пунктами 12 та 13 (додається).
  2. Оприлюднити дане рішення відповідно до вимог діючого законодавства.
  3. Контроль за виконанням рішення покласти на першого заступника міського голови Пелипенка В.М. та постійну депутатську комісію з питань промисловості, будівництва, підприємницької діяльності, побутового, торговельного обслуговування та регуляторної політики (голова комісії Шевченко М.І.).

Строк контролю: серпень 2018 року.

Міський голова  В.О.МАЛЕЦЬКИЙ

 

Додаток до рішення Кременчуцької міської ради від 09 серпня 2018 року

Доповнення до Плану роботи з підготовки проектів регуляторних актів на 2018 рік

 

№ п/п

 

 

Назва проекту  

 

Ціль прийняття

 

 

 

Період підготовки

проекту

 

 

 

Найменування розробника проекту

 

12. Про заборону реалі-зації алкогольних, слабоалкогольних напоїв та пива  у стаціонарних спору-дах (окрім закладів ресторанного госпо-дарства) та стаціо-нарних тимчасових   спорудах на тери-торії м. Кременчука  у нічний час Запобігання зрос-танню алкогольної залежності серед населення,  особли-во молоді. Створен-ня умов щодо запо-біганню фактів  порушення   гро-мадського порядку та скоєння  злочинів ІІІ квартал

2018 року

Управління розвитку підприємництва, торгівлі, побуту та регуляторної політики Кременчуцької міської ради Полтавської області
13. Про затвердження Положення про само-врядний контроль за використанням та охороною земель комунальної влас-ності міста Кремен-чука Організація та здій-нення самоврядного контролю за вико-ристанням та охо-роною земель міста, запобігання пору-шенням земельного законодавства, своє-часне його виявлен-ня та усунення, стимулювання ефективного вико-ристання землі на засадах ринкової економіки ІІІ квартал

2018 року

Управління земельних ресурсів Кременчуцької міської ради Полтавської області

Начальник управління розвитку підприємництва, торгівлі, побуту та регуляторної політики Л.Г.ЖОРНЯК

Карта транспорту
Гранатова толока
Кременчуцька толока - 2018

НЕЙМОВІРНО красиве відео!!!Кременчуцька толока - 2018

Gepostet von Я Люблю Кременчук am Mittwoch, 9. Mai 2018
Громадський бюджет
19 Липня, 2019 П’ятниця
18 Липня, 2019 Четвер
більше новин