Кременчужани можуть оскаржити рішення, дії чи бездіяльності державних реєстраторів

Оскарження здійснюється шляхом подання скаржником письмової скарги.

Кожна особа, яка вважає порушені свої права у сфері державної реєстрації  речових прав на нерухоме майно, а також бізнесу, може звернутися до Міністерства юстиції України чи його територіального органу з метою оскарження рішень державних реєстрацій.

Про це повідомляє начальник ГТУЮ у Полтавській області Олег Тимченко.

Процедура оскарження рішень, дій чи бездіяльності державних реєстраторів, регулюється положеннями Законами України «Про звернення громадян» від 02.10.1996 № 393/96-ВР, «Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень» від 01.07.2004 № 1952-ІV, «Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань» від 15.05.2003 №755-IV та постановою Кабінету Міністрів України «Про затвердження Порядку розгляду скарг у сфері державної реєстрації» від 25.12.2015 № 1128.

Оскарження рішення, дій чи бездіяльності державного реєстратора, в адміністративному порядку здійснюється шляхом подання скаржником письмової скарги до Міністерства юстиції України або його територіальних органів в залежності від предмета оскарження.

Скарга на рішення, дії чи бездіяльність повинна містити:

1) повне найменування (ім`я) скаржника, його місце проживання чи перебування (для фізичних осіб) або місцезнаходження (для юридичних осіб), а також найменування (ім`я) представника скаржника, якщо скарга подається представником;

2) реквізити рішення державного реєстратора, яке оскаржується (якщо скарга подається на дії у сфері державної реєстрації нерухомості);

3) зміст оскаржуваного рішення, дії чи бездіяльності та норми законодавства, які порушено, на думку скаржника;

4) викладення обставин, якими скаржник обґрунтовує свої вимоги;

5) відомості про наявність чи відсутність судового спору з порушеного у скарзі питання, що може мати наслідком скасування оскаржуваного рішення державного реєстратора та/або внесення відомостей до Державного реєстру;

6) засвідчені в установленому порядку копії документів, що підтверджують факт порушення прав скаржника у результаті прийняття рішення державним реєстратором (за наявності) – (у разі подання скарги на рішення про державну реєстрацію прав);

7) довіреність чи інший документ, що підтверджує повноваження такого представника, або копія такого документа, засвідчена в установленому порядку, якщо скарга подається представником скаржника;

8) підпис скаржника або його представника із зазначенням дати складання скарги.

Згідно п.1 ч.8 ст.37 Закону України «Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень» та п.1 ч.8 ст. 34 Закону України «Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських форсувань» у задоволенні скарги буде відмолено, якщо  скарга оформлена без дотримання визначених цими Законами вимог.

Міністерство юстиції України має виключне право розглядати скарги на рішення державного реєстратора про державну реєстрацію прав.

У свою чергу, територіальні органи Міністерства юстиції України, уповноважені розглядати скарги на всі інші рішення державних реєстраторів, у тому числі про відмову у державній реєстрації, про зупинення розгляду заяви, зупинення державної реєстрації прав та відмову у державній реєстрації прав, а також будь-які дії та бездіяльність державних реєстраторів.

Скарга на рішення, дії чи бездіяльність державних реєстраторів має бути подана до територіального органу Міністерства юстиції України за місцем здійснення діяльності таким державним реєстратором протягом 60 календарних днів з дня прийняття оскаржуваного рішення, або з моменту, коли особа дізналась або могла дізнатись про порушення її прав. У разі пропуску скаржником такого строку, скарга не підлягає задоволенню.

Рішення, дії або бездіяльність територіальних органів Міністерства юстиції України можуть бути оскаржені до Міністерства юстиції протягом 15 календарних днів з дня прийняття рішення, що оскаржується, або з дня, коли особа дізналася чи могла дізнатися про порушення її прав відповідною дією чи бездіяльністю.

За результатами розгляду скарги Міністерство юстиції України та його територіальні органи приймають мотивоване,  на підставі висновків комісії, суб’єкт розгляду скарги приймає рішення про відмову у задоволенні або про задоволення (повне чи часткове) скарги шляхом прийняття відповідного рішення про:

а) скасування рішення про державну реєстрацію прав, скасування рішення територіального органу Міністерства юстиції України, прийнятого за результатами розгляду скарги;

б) скасування рішення про відмову в державній реєстрації прав та проведення державної реєстрації прав;

в) внесення змін до записів Державного реєстру прав та виправлення помилки, допущеної державним реєстратором;

г) тимчасове блокування доступу державного реєстратора до Державного реєстру прав;

ґ) анулювання доступу державного реєстратора до Державного реєстру прав;

д) скасування акредитації суб’єкта державної реєстрації;

е) притягнення до дисциплінарної відповідальності посадової особи територіального органу Міністерства юстиції України;

є) направлення до Вищої кваліфікаційної комісії нотаріату при Міністерстві юстиції України подання щодо анулювання свідоцтва про право на зайняття нотаріальною діяльністю.

Прийняте рішення надсилається скаржнику протягом трьох робочих днів.

Рішення органів Міністерства юстиції України та його територіальних органів можуть бути оскаржені до суду відповідно до чинного законодавства.

 

 

 

 

Все по темі: Кременчук  можна оскаржити  рвшення державних реєстраторів 

Карта транспорту
Гранатова толокаГромадський бюджет
3 Липня, 2020 П’ятниця
11 Червня, 2020 Четвер
4 Червня, 2020 Четвер
29 Травня, 2020 П’ятниця
23 Квітня, 2020 Четвер
8 Квітня, 2020 Середа
7 Квітня, 2020 Вівторок
6 Квітня, 2020 Понеділок
більше новин