Чи подавати повідомлення про прийняття на роботу у разі прийняття працівника на роботу за сумісництвом

Роз’яснення.

Ч. 3 ст. 24 УКЗпПУ визначено, що працiвник не може бути допущений до роботи без:

– укладення трудового договору, оформленого наказом чи розпорядженням власника або уповноваженого ним органу,

– повiдомлення ДФС про прийняття працiвника на роботу в порядку, встановленому Кабміном.

Вiдповiдно до ст. 21 КЗпП працiвник має право реалiзувати свої здiбностi до продуктивної i творчої працi, укладаючи трудовий договiр на одному або кiлькох пiдприємствах, в установах, органiзацiях, якщо iнше не передбачене законодавством, колективним договором або угодою сторiн.

Тобто працiвник має право виконувати, крiм своєї основної, iншу роботу на умовах трудового договору в однiй i тiй самiй установi, або кiлькох установах у вiльний вiд основної роботи час.

Статтею 24 КЗпП не передбачено виняткiв для працiвникiв, якi працюють за сумiсництвом.

Тому в пунктi 4 форми повiдомлення про прийняття працiвника на роботу має зазначатися категорiя особи (найманi працiвники з трудовою книжкою або найманi працiвники без трудової книжки), а саме: працiвник за основним мiсцем роботи чи працiвник за сумiсництвом.

Проте слiд зазначити, що чиннiсть КЗпП, у тому числi ст. 24, поширюється виключно на трудовi вiдносини, тобто коли з працiвником укладають трудовий договiр. На цивiльно-правовi договори чиннiсть КЗпП не поширюється.

Щодо питання сумiщення професiй, то вiдповiдно до  ст. 105 КЗпП працiвникам, якi виконують на тому самому пiдприємствi, в установi, органiзацiї поряд зi своєю основною роботою, обумовленою трудовим договором, додаткову роботу за iншою професiєю (посадою) без звiльнення вiд основної роботи, провадиться доплата за сумiщення професiй (посад). Тобто сумiщення – це виконання роботи за iншою професiєю (посадою) на одному i тому самому пiдприємствi у свiй робочий час.

Отже, покладання на працiвникiв пiдприємства виконання поряд зi своєю основною роботою, обумовленою трудовим договором, додаткового обсягу робiт не потребує повiдомлення Державної фiскальної служби або її територiальних органiв.

Інформація розміщена на сайті прес-служби міськради.

 

Все по темі: Кременчук  повідомлення  прийняття на роботу працівника за сумісництвом 

Карта транспорту
Гранатова толока
Кременчуцька толока - 2018

НЕЙМОВІРНО красиве відео!!!Кременчуцька толока - 2018

Gepostet von Я Люблю Кременчук am Mittwoch, 9. Mai 2018
Громадський бюджет
28 Лютого, 2020 П’ятниця
27 Лютого, 2020 Четвер
26 Лютого, 2020 Середа
більше новин